Kohonnut verenpaine on vaarallista, koska se on yleensä pitkään oireeton. Tuoreessa Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksessa korostetaan aiempaa tiukempia verenpaineen tavoitearvoja sekä iäkkäiden hoidon merkitystä. Omaa verenpainetta olisi hyvä tarkkailla, sillä vain mittaamalla tietää varmasti, onko verenpaine koholla.

Elämäntapamuutokset ovat ensisijainen keino verenpaineen hoidossa. Etenkin suolan vähentäminen, liikunta, painonhallinta ja hillitty alkoholin käyttö sekä tupakoimattomuus ovat keskeisiä keinoja verenpaineen hallinnassa. Mutta mikäli niillä ei päästä tarpeeksi tehokkaisiin tuloksiin hyödynnetään lääkehoitoa. Verenpaineen onnistunut hoito tai ennaltaehkäisy voikin parhaimmillaan vaikuttaa koko loppuelämään – terveempään sellaiseen.

Vaivana verenpaine -oppaan luettuasi tiedät:

  • Mikä on verenpaine, mikä siihen vaikuttaa ja miten sitä mitataan
  • Mikä nostaa tai alentaa verenpainetta
  • Mitä pitää huomioida ruokailussa
  • Minkälainen liikunta on hyväksi verenpaineelle
  • Miten muut elämäntavat vaikuttavat
  • Miten verenpainetta mitataan 
  • Miten kohonnutta verenpainetta hoidetaan

Lataa Vaivana verenpaine -opas täältä (pdf, 24 sivua)