ACE:n estäjä
Verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytetty lääkeaine, joka estää angiotensiini–nimisen, muun muassa verenpainetta kohottavan hormonin syntymistä.

Aivohalvaus
Aivokudoksen verettömyydestä tai aivoverenvuodosta aiheutunut lihasten halvaus.

Aivoinfarkti
Verisuonitukoksesta tai veritulpan aiheuttamasta aivoverenkiertohäiriöstä johtuva paikallinen aivovaurio.

Akuutti sydäninfarkti
Äkillinen sydänveritulppa, joka aiheuttaa verenkierron häiriön, hapettomuuden ja lihasvaurion jossakin sydämen osassa.

Alapaine
Sydämen lepovaiheen verenpaine. Diastolinen verenpaine.

Aortta
Sydänvaltimo, sydämestä lähtevä valtavaltimo, jonka kautta verenkierto kulkee kehon eri puolille.

Ateroskleroosi
Sairaus, jossa valtimoihin kertyy rasva-ainepaksuuntumia, jotka sidekudostuvat ja mahdollisesti kalkkeutuvat. Tästä seuraa suonten ahtautumista ja niiden seinämien kovettumista.

ATR-salpaajat
Verenpainelääkkeitä, jotka vaikuttavat estämällä angiotensiini-hormonin verenpainetta kohottavaa vaikutusta salpaamalla hormonin vaikutuskohtaa.

Beetasalpaajat
Usein sydän- ja verenpainelääkkeinä käytettyjä lääkeaineita, jotka estävät sympaattisen hermoston välittäjäaineiden, noradrenaliinin ja adrenaliinin vaikutuksia.

Diabetes
Aineenvaihduntatauti, jolle ovat ominaisia veren suurentunut sokeripitoisuus, sokerin runsas erittyminen virtsaan ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt.

Diastolinen verenpaine
Suurten valtimoiden matalin paine sydämen lepovaiheen eli diastolen aikana. Alapaine.

Diureetit
Virtsaneritystä lisääviä lääkeaineita.

Elohopeamillimetri (mmHg)
Verenpaineen mittayksikkö. Elohopeamittarilla saatavan elohopeapatsaan korkeus millimetreinä.

Eteisvärinä
Sydämen rytmihäiriö, jossa sydämen eteisten liikettä tahdittavat useat ylimääräiset tahdistinalueet. Tämä saa aikaa värisevää liikettä, joka häiritsee sydänkammioiden säännöllistä rytmiä.

HDL-kolesteroli
”Hyvä kolesteroli”, joka kuljettaa kolesterolia pois kudoksista, kuten valtimoiden seinämistä.

Hypertensio, hypertonia
Kohonnut verenpaine.

Kalkkisalpaajat, kalsiuminestäjät
Lääkeaineita, jotka rentouttavat verisuonien seinämien lihaksia ja siten vähentävät vastusta ja alentavat verenpainetta. Nimensä mukaisesti nämä lääkkeet estävät kalsiumin pääsyä solun sisään.

Kammiovärinä
Sydänkammioiden epäsäännöllinen ja epätäydellinen supistelu, joka jatkuessaan johtaa verenkierron pysähtymiseen ja kuolemaan.

Kasvisterolit, kasvistanolit
Kasveissa esiintyviä, läheisesti kolesterolia muistuttavia kemiallisia aineita, jotka estävät kolesterolia imeytymästä ja eivät myöskään imeydy ihmisen suolistosta.

Kolesteroli
Ihmiselimistössä esiintyvä yleinen aine, josta muodostuu mm. sappihappoja ja steroidihormoneita.

Komplikaatio
Aikaisempaan tautiin tai hoitoon liittyvä uusi häiriö.

Kova rasva
Olomuodoltaan kiinteä, monista eläinkunnan tuotteista kuten maitotuotteista saatava tyydyttynyt rasva, jonka on todettu nostavan kolesteroliarvoja.

LDL-kolesteroli
”Paha” kolesteroli, joka kuljettaa kolesterolia kudoksiin, myös valtimoiden seinämiin.

Leposyke
Sydämen syke levossa, ilman fyysistä rasitusta.

Lepoverenpaine
Verenpaineen mittauksessa tavoiteltava ”perusverenpaine”, joka mitataan levossa, ei fyysisessä rasituksessa. Mitattavan henkilön tulisi olla paikoillaan ennen mittausta sekä välttää kofeiinipitoisia juomia ja muita verenpainetta nostavia ulkoisia tekijöitä juuri ennen mittausta.

Metabolinen oireyhtymä
Aineenvaihduntahäiriö, jolle ominaisia oireita ovat keskivartalolihavuus, tehoton insuliiniaineenvaihdunta (insuliiniresistenssi) sekä taipumus verensokerin kohoamiseen ja verenpaineen kohoamiseen.

Mikroalbuminuria
Lievä albuminuria eli erään valkuaisaineen, albumiinin, pitoisuuden kohoaminen virtsassa.

Ortostaattinen hypotensio
Ortostaattinen viittaa asennon muutokseen ja hypotensio matalaan verenpaineeseen. Verenpaine voi olla makuulla normaali tai korkea, mutta romahtaa seisomaan noustessa tai pian sen jälkeen. 

Pehmeä rasva
Öljymäiset kasvirasvat ja kalan rasvat sisältävät ns. pehmeää rasvaa, joka pienentää veren kolesterolipitoisuutta ja parantaa hyvän ja huonon kolesterolin suhdetta.

Pulssipaine
Systolisen ja diastolisen verenpaineen välinen erotus.

Sepelvaltimotauti
Koronaaritauti, sydämeen verta vievän valtimon ahtautuma, joka usein johtaa pitkäaikaiseen hapenpuutteeseen sydämessä. Tämä hapenpuute voi ilmetä esimerkiksi rasitusrintakipuna tai sydäninfarktina.

Statiinit
Kolesterolin syntymistä elimistössä estäviä, veren kolesterolipitoisuutta alentavia lääkkeitä, joita käytetään korkean kolesterolin hoitamiseen.

Sydäninfarkti
Sydänveritulppa, sepelvaltimon tukkeutumisesta aiheutunut paikallinen sydänlihaskuolio.

Systolinen verenpaine
Suurten valtimoiden korkein paine sydämen supistumisvaiheen eli systolen aikana. Yläpaine.

Triglyseridit
Veressä kiertäviä rasvoja, joita elimistön solut käyttävät energianlähteenään. Triglyseridit koostuvat glyserolista ja rasvahapoista. Triglyseridiä saadaan sekä ravinnosta että elimistön itse valmistamana.

Tyydyttymätön rasva
Pehmeitä rasvoja, joita saadaan kasviöljyistä, kasviöljypohjaisista margariineista sekä kaloista.

Tyydyttynyt rasva
Kovia (kiinteitä) rasvoja, joita saadaan rasvaisista maitovalmisteista ja lihasta.

Verenpaine
Verenkiertojärjestelmässä vallitseva paine. Verenpainemittauksella mitataan suurten valtimoiden suhteellisen korkeaa painetta.

Vyötärölihavuus
Keskivartalolihavuus, taipumus kerätä ylipainoa keskivartaloon ja vatsaontelon sisään. Vyötärölihavuus lisää monien sairauksien riskiä, esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen ja kohonneen verenpaineen riskiä. Yleisesti vyötärölihavuuden rajana pidetään naisilla 90 cm:n ja miehillä 100 cm:n mittaa.

Yhdistelmälääkitys
Kahden tai useamman lääkkeen yhdistelmä sairauden hoidossa. Yhdistämällä useita eri lääkkeitä pienellä annoksella pyritään saamaan hyvä teho sairauden hoitoon, välttämällä kuitenkin kunkin lääkkeen suuren annoksen yhteydessä toisinaan ilmeneviä haittavaikutuksia.

Yhdistelmävalmiste
Lääkevalmiste, joka sisältää kahta tai useampaa vaikuttavaa lääkeainetta.

Yläpaine
Sydämen supistumisvaiheen verenpaine isoissa valtimoissa. Systolinen verenpaine.