Aivohalvaus, stroke
Aivohalvauksella tarkoitetaan perinteisesti aivoinfarktin, aivoverenvuodon tai lukinkalvonalaisen verenvuodon (SAV) aiheuttamaa aivotoimintojen häiriötä.

Antikoagulaatiohoito
Hoito vähentää veren hyytymistaipumusta ja on lähes poikkeuksetta osa eteisvärinäpotilaan hoitoa. 

Antikoagulantti
Lääke, joka vaikuttaa veren hyytymistekijöihin mm. apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani , rivaroksabaani ja varfariini.

Antitromboottinen hoito, antitrombootti
Tukoksia ehkäisevä, vaikuttaa estämällä verihiutaleiden eli trombosyyttien toimintaa.

Apiksabaani
Antikoagulaatiolääke eli veren hyytymistekijöihin vaikuttava lääke 

Asetyylisalisyylihappo, ASA
Asetyylisalisyylihappo vaikuttaa verihiutaleiden toimintaan hyytymiä ehkäisevästi, kts. antitrombootti. Tunnetaan myös tulehduskipulääkkeenä.

Beetasalpaajat
Sydän- ja verenpainelääkkeinä käytettyjä lääkeaineita, jotka estävät sympaattisen, tahdosta riippumattoman, hermoston välittäjäaineiden, noradrenaliinin ja adrenaliinin vaikutuksia ja laskevat siten esimerkiksi pulssia.

Dabigatraani
Antikoagulaatiolääke eli veren hyytymistekijöihin vaikuttava lääke.

Edoksabaani
Antikoagulaatiolääke eli veren hyytymistekijöihin vaikuttava lääke.

EKG, elektrokardiogrammi
Sydänsähkökäyrä, sydänfilmi, joka kuvaa sydämen toimintaa.

Embolia
Veren mukana kulkeutunut verihyytymä, joka aiheuttaa verisuonen tukkeutumisen.

Estohoito
Eteisvärinäpotilaalle yksilöllisesti suunniteltu hoito, jolla pyritään oireiden lievittämiseen ja kohtausten harventamiseen.

Eteisvärinä
Yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö, jossa sydämen eteisten sähköimpulssitoiminta on häiriintynyt niin, että veren pumppaaminen eteisistä eteenpäin kammioihin ei tapahdu normaalisti. Eteiset kirjaimellisesti värisevät. Eteisvärinä pienentää sydämen tehoa noin neljänneksellä ja eteiseen voi muodostua verihyytymiä, jotka aiheuttavat aivohalvausriskin lähtiessään liikkeelle verenkierron mukana ja kulkeutuessaan aivojen verisuoniin.

Flekainidi
Yleinen eteisvärinän estohoidossa käytettävä rytmihäiriölääke.

Flimmeri
Eteisvärinä, etenkin lääkärien käyttämä termi eteisvärinästä.

INR-arvo, International Normalized Ratio
Veren hyytymis- eli tromboplastiiniaika, joka ilmoitetaan INR-yksiköinä. Tavoitetaso on yleensä 2-3.

Invasiivinen hoito
Eteisvärinän kajoavia (invasiivisia) hoitoja ovat katetriablaatiot, eteiskorvakkeen sulku ja leikkaushoidot.

Kalsiuminestäjät
Kalsiuminestäjät eli kalkkisalpaajat vaikuttavat valtimoverisuonia laajentavasti ja niitä käytetään pääsääntöisesti kohonneen verenpaineen hoitoon. Eteisvärinässä voidaan käyttää diltiatseemiä tai verapamiilia sykkeenhallintaan.

Kammiovärinä
Vaarallisin rytmihäiriö. Sähköimpulssit sydämen kammioissa ovat niin tiheitä, ettei pumppausliikettä synny ja verenkierto elimistössä lakkaa. Potilas menee sekunneissa tajuttomaksi ja kammiovärinä voi johtaa kuolemaan, ellei elvytystä aloiteta välittömästi.

Kardiologi
Sydäntautien erikoislääkäri.

Kardiomyopatia
Krooninen eli pitkäaikainen sydänlihassairaus.

Kardiovaskulaarinen
Sydämeen ja verisuoniin liittyvä. Termi tulee latinankielistä sanoista kardio: sydän ja vaskulaari: verisuonisto. Sitä käytetään puhuttaessa sydän- ja verisuonitaudeista eli kardiovaskulaarisista sairauksista.

Keuhkoembolia
Keuhkoveritulppa.

Krapulaflimmeri
Väliaikainen eteisvärinä, jonka laukaiseva tekijä on alkoholin liikakäyttö.

Myokardiitti
Sydänlihastulehdus, joka aiheutuu useimmiten viruksesta eli voi esiintyä flunssan yhteydessä. Raskasta liikuntaa ei suositella flunssaisena, koska sydänlihastulehdus voi rasituksessa aiheuttaa vakavia sydänoireita.

Palpitaatio
Sydämentykytystuntemus, joka on useimmiten vaaraton.

Perikardiitti
Sydänpussin tulehdus, joka voi aiheuttaa terävää kipua. Se paranee yleensä itsestään, mutta sitä voidaan hoitaa esimerkiksi ibuprofeenia sisältävällä tulehduskipulääkkeellä. Kuten myokardiitti, myös perikardiitti voi aiheutua esimerkiksi flunssaa aiheuttavasta viruksesta.

Polyuria
Runsasvirtsaisuus.

Rivaroksabaani
Antikoagulaatiolääke eli veren hyytymistekijöihin vaikuttava lääke.

Rytmihäiriö
Sydämen normaalin, säännöllisen rytmin häiriytyminen.

Rytminsiirto
Eteisvärinäpotilaan normaali sydämensyke eli sinusrytmi yritetään palauttaa yleensä sähköisellä rytminsiirrolla ainakin kerran. Lyhytkestoisen nukutuksen aikana sydämeen kohdistetaan sähköisku. Eteisvärinällä on taipumus uusiutua, jolloin sähköistä rytminsiirtoa voidaan yrittää uudestaan. Jos eteisvärinä uusiutuu toistuvasti tai muuttuu pysyväksi, rytminsiirroista luovutaan.


Sinusrytmi
Ihmisen normaali sydämen rytmi.

Sydäninfarkti
”Sydänveritulppa”, sepelvaltimon tukkeutumisesta aiheutunut äkillinen hapenpuute ja kuolio sydänlihaksessa.

Takykardia
Sydämen tiheälyöntinen rytmihäiriö.

TIA
Ohimenevä lyhytaikainen (alle 24 tuntia kestävä) aivohalvaus, josta ei välttämättä jää pysyviä oireita. Oireina voivat olla ohimenevät keskushermosto-oireet, kuten huimaus, pahoinvointi ja halvaukset. TIA voi uusiutua ja ennakoida varsinaista aivohalvausta. Siksi TIA-kohtauksen syy tulisi aina selvittää. 

Trombi
Veritulppa, hyytymä.

Tromboembolia
Veritulppauma; verisuonen tukkeutuminen verenkierron mukana tulleen hyytymän (trombin) takia.

Varfariini
Yleisessä käytössä oleva antikoagulaatiolääke, jota käytetään veren hyytymistä vähentävän ominaisuuden takia.