Afasia
Kielen ja kommunikoinnin häiriö kuten sanojen löytämisen vaikeus

Amnesia
Muistihäiriö, esimerkiksi vaikeudet uuden oppimisessa

Apraksia
Tahdonalaisten liikkeiden häiriö, vaikeus toistaa esimerkiksi aiemmin täysin automaattisia liikkeitä

Aivoatrofia
Aivokudoksen surkastuminen

Aivohalvaus, engl. stroke,
on yleisnimitys aivoverenkierron häiriöille. Se kattaa sekä aivoinfarktin että aivoverenvuodon.

Aivoinfarkti, aivovaltimotukos
Yleisin ja tunnetuin aivoverenkiertohäiriöistä, jonka aiheuttaa aivovaltimon tukos ja sitä seuraava hapenpuute aivoissa.

Aivoverenkierron häiriöt, AVH
Yleisnimi erilaisille aivoverenkierron häiriöille, jotka jaetaan tavallisesti aivoinfarktiin, aivoverenvuotoon ja ohimenevään aivoverenkiertohäiriöön, TIA:aan.

Aivojen sisäinen verenvuoto, engl. ICH (intracerebral hemorrhage)
Aivoverenvuoto, jossa verta vuotaa aivokudokseen. Katso myös aivoverenvuoto.

Aivoverenvuoto
Valtimosuonen repeämä aivoissa, joka aiheuttaa yleensä kudosvaurioita aivoissa. Voidaan jakaa aivojen sisäiseen verenvuotoon (ICH) ja lukinkalvonalaiseen verenvuotoon (SAV).

Aivoödeema
Aivokudoksen turvotus

Aneurysma, aivovaltimoaneurysma
Aivovaltimopullistuma, jonka puhkeaminen aiheuttaa lukinkalvonalaisen verenvuodon (SAV)

Anosognosia
Oiretiedostuksen puutteellisuus, sairastunut ei tunnista oireitaan ja yrittää tehdä sellaisia toimintoja, jotka eivät onnistu.

Antiaggregatorinen
Verihiutaleiden takertumista estävä hoito, jonka tarkoitus on ehkäistä uusia verisuonitukoksia.

Antikoagulaatio
eli niin sanottu veren hyytymistaipumusta vähentävä hoito, joka lisää verenvuodon riskiä. Hoito aloitetaan, jos sairaus johtuu esimerkiksi eteisvärinästä.

Antitromboottinen
Verisuonitukoksia ehkäisevä hoito, joka voi olla joko antiaggregatorinen tai antikoagulaatiohoito.

Aspiraatio
Ruoan joutuminen hengitysteihin esimerkiksi nielemisvaikeuden, dysfagian, seurauksena

Ateroskleroosi, valtimotauti, valtimonkovettumatauti
Valtimoihin muodostuu kolesteroliplakkeja ja ne ahtauttavat valtimoita myös kaulassa ja aivoissa lisäten aivoverenkiertohäiriön riskiä. Valmiiksi ahdas valtimo tukkiutuu helpommin kokonaan aiheuttaen aivoinfarktin.

AVH
Katso aivoverenkierron häiriöt

AVH-yksikkö
Aivoverenkiertohäiriöiden akuuttihoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut hoitoyksikkö

Diabetes
Sairaus, jossa verensokeri on koholla, ja joka nostaa aivoverenkiertohäiriöiden riskiä. Lue lisää täältä.

Dissekaatio, dissektoituma
Kaulavaltimon dissektoituma eli valtimon seinämän repeytymä on yksi tyypillisistä aivoverenkiertohäiriön aiheuttajista etenkin nuorilla sairastuneilla.

Dysartria
Motorinen puhehäiriö, joka johtuu lihasten heikkoudesta tai vaikeudesta tuottaa ääniä. Siihen ei välttämättä liity afasiaa eli sanojen löytämisen vaikeutta.

Dysfagia
Nielemishäiriö

Eteisvärinä
Yleisin sydämen rytmihäiriö, joka kohottaa aivoinfarktiriskin moninkertaiseksi

Etiologia
Sairauden syntysyy eli tapa, jolla esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö on saanut alkunsa

Fysioterapia
Liikunnallista kuntouttamista, joka kohentaa puuttuvia taitoja ja ominaisuuksia, ja joka tähtää esimerkiksi lihastoimintojen ja tasapainon harjoittamiseen.

Hyperglykemia
Kohonnut verensokeri

Invasiivinen hoito
Kajoava hoito eli yleensä leikkaushoito

Iskemia
Puutteellinen verenvirtaus eli iskemia aiheuttaa aivoinfarktissa vaurioita aivokudoksessa

Kaulavaltimoahtauma
Kaulavaltimon ahtauma johtuu tavallisesti valtimotaudista, mutta on myös muita syitä ahtaumille. Verisuonen seinämiin kertyy kolesteroliplakkeja ja ahtautunut valtimo tukkiutuu helpommin esimerkiksi verihyytymän seurauksena estäen verenkierron aivoihin.

Kolesteroli
Koholla oleviin veren rasva-arvoihin viitataan yleensä kolesterolina. Kolesteroli voi olla myös matala, jolloin se ei ole haitallista. Koholla ollessaan kolesteroli on valtimotautien ja aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijä. Lue lisää täältä.

Komplikaatio
Uusi sairastumisen jälkeen ilmenevä oire, oireen paheneminen tai uusiutuminen sekä vakavat lisäseuraukset

Kuntoutus
Sairastumisen jälkeinen ohjattu harjoittelu, jossa pyritään palauttamaan tai kehittämään sairastuneen omatoimisuutta, toimintakykyä tai kommunikointikykyjä

Lukinkalvonalainen verenvuoto, subaraknoidaalivuoto, SAV, subaraknoidaalivuoto
Aivoverenvuoto, jossa verta vuotaa aivokalvon alaiseen tilaan. Katso myös aivoverenvuoto.

mmHg, eli elohopeamillimetri
Verenpaineen mittayksikkö

Neglect
Huomiotta jättämisen häiriö, sairastunut ei välttämättä huomioi esimerkiksi vartalonsa vasenta puolta

Neurokirurginen
Aivoihin tai muualle hermostoon tehtävä leikkaustoimenpide

Neuropsykologinen häiriö
Ongelmat kognitiivisissa taidoissa kuten oppimisessa, muistissa, päättelykyvyssä, keskittymisessä ja havainnoinnissa

Neuropsykologinen kuntoutus
Tähtää kognitiivisten taitojen kuten muistin ja oppimisen tukemiseen

Pienten suonten tauti
Aivojen pienten, läpäisevien verisuonten ahtautuminen

Protromboottinen
Veren hyytymistä edistävä tila, jossa veri hyytyy tavallista nopeammin ja voi aiheuttaa verihyytymän, joka kulkeutuu aivovaltimoon aiheuttaen aivovaltimotukoksen.

Puheterapia
Kuntouttaa kommunikointitaitoja ja nielemistä

Salasyntyinen
Sairaus, jonka syntysyy jää tuntemattomaksi.

Sinustromboosi
Aivojen laskimotukos, kuuluu aivohalvausluokitukseen

Spastisuus
Kohonnut raajojen lihasjäykkyys, jota esiintyy tyypillisesti aivoverenkiertohäiriön jälkeen

Sydänperäinen embolisaatio, sydänperäinen aivoembolia
Sydämestä aivovaltimoon ajautunut verihyytymä

Toimintaterapia
Tukee itsenäistä suoriutumista arjessa ja harjoittaa esimerkiksi käsien toimintaa arkipäivän tilanteissa.

Trombektomia
Mekaaninen suonensisäinen verisuonihyytymän poisto aivovaltimosta

Trombolyysi
Eli liuotushoito annetaan sairaalassa suonensisäisenä tiputuksena kaula- tai aivovaltimoa tukkivan verihyytymän poistamiseksi, jos oireet ovat alkaneet alle 4,5 tuntia, joskus jopa alle 9 tuntia, sitten ja liuotushoidolle ei ole muita esteitä.

TIA, engl. Transient Ischemic Attack
Lyhytaikainen ja ohimenevä, korjaantuva aivojen verenkiertohäiriö, oireet muistuttavat aivoinfarktia

Valtimotauti, valtimonkovettumatauti
Katso ateroskleroosi