Sydämen vajaatoiminnan hoidossa on kolme päätavoitetta:

  1. Kuolleisuuden vähentäminen
  2. Oireiden lievittäminen ja elämänlaadun parantaminen
  3. Ennaltaehkäisy (sydänlihasvaurion etenemisen ehkäisy, oireiden vaikeutumisen ehkäisy ja sairaalahoidon tarpeen vähentäminen)

Lääkitys valitaan yksilöllisesti sairauden aiheuttajan ja oireiden mukaan. Lääkehoidolla pyritään hillitsemään oireita ja hidastamaan vajaatoiminnan etenemistä. Lääkitystä ei tule lopettaa, vaikka oireet helpottaisivatkin. Sydämen vajaatoiminnan hoidossa yritetään aina vaikuttaa sairauden perussyyhyn esimerkiksi kohonneeseen verenpaineeseen tai sepelvaltimotautiin.

Myös terveelliset elämäntavat parantavat vointia ja tukevat hoitoa. Ne ovat usein välttämättömiä sydänsairauksien hoidossa. Terveellinen ruokavalio, liikunta sekä neste- ja suolarajoitusten noudattaminen kohentavat oleellisesti vointia ja auttavat pitämään sairauden hyvässä hoitotasapainossa.

Ennuste sydämen vajaatoimintaan

Sydämen vajaatoiminta on vakava sairaus, joka tyypillisesti etenee ajan mittaan ja vaatii yleensä pysyvää lääkitystä. Sen vaarallisuutta ei osata aina hahmottaa, vaikka sen kuolleisuusluvut ovat jopa korkeammat kuin monen syöpäsairauden.

Vajaatoiminta etenee usein hitaasti, mutta oireiden pahenemiseen kuluvaa aikaa on vaikea määritellä. Sairauden ennuste on yksilöllinen, sillä vajaatoiminnan aiheuttajia on useita.

Lievää vajaatoimintaa ei välttämättä huomaa normaalissa arjessa. Vajaatoiminta saattaa olla myös ohimenevää. Vaikea vajaatoiminta sen sijaan aiheuttaa oireita myös levossa ja voi aiheuttaa hengenvaaran. Vajaatoiminnan oireiden vaikeutuminen liittyy usein sydämen heikentyneeseen supistumistehoon, kammioiden laajenemiseen tai vakaviin rytmihäiriöihin.

Sekä lääkitys että elintavat vaikuttavat oireiden ilmenemiseen. Havahdu ajoissa, jos oireet pahenevat.

Sydämen vajaatoiminnan oireet voivat vaikeutua sekä pysyvästi että tilapäisesti. Vaikeutumiseen viittaavien merkkien ilmaantuminen on aina aihe lisäselvityksiin. Tyypillisesti oireet vaikeutuvat, jos lääkkeet jäävät ottamatta tai sairastunut ei noudata annettuja suola- tai nesterajoituksia. Alkoholi ja eräät lääkkeet (kuten useat rytmihäiriölääkkeet ja tulehduskipulääkkeet) voivat myös pahentaa sydämen vajaatoimintaa. Lääkärisi neuvoo, mitä kipulääkettä voit tarvittaessa käyttää.

Oireiden vaikeutumisen taustalla voi myös olla pitkittynyt helle, ripuli tai oksentelu. Useita viikkoja jatkunut helle voi johtaa elimistön kuivumiseen ja näin vaikeuttaa vajaatoiminnan oireita.