Mitä sydämen vajaatoiminta on?

Sydämen vajaatoiminnaksi kutsutaan sairautta, jossa sydämen kyky kierrättää verta on siinä määrin heikentynyt, ettei elimistön hapensaanti ole riittävää. Tämä voi johtua joko sydänlihaksen huonontuneesta supistumiskyvystä tai sydänlihaksen jäykistymisestä, jolloin se ei kykene ottamaan tehokkaasti verta vastaan. Sydämen vajaatoiminta ei ole itsenäinen sairaus, vaan seurausta muista sydänsairauksista, joissa sydänlihaksen toiminta häiriintyy ja supistumiskyky heikkenee.

Sydämen vajaatoiminnan yleisyys

Sydämen vajaatoiminta yleistyy iän myötä. Ennusteiden mukaan sitä sairastavien määrä kasvaa koko ajan. Voidaan puhua jo merkittävästä kansanterveydellisestä ongelmasta.

Sydämen vajaatoiminta on harvinainen alle 50-vuotiailla.Yli 75-vuotiaista sitä sairastaa joka kymmenes. Ennuste voi vaihdella suuresti vajaatoiminnan vaikeusasteen ja muiden ennustetekijöiden
mukaan.

Sydämen vajaatoiminnan oireet ja tyypit

Oireet riippuvat sydämen vajaatoiminnan aiheuttajasta ja sen vaikeusasteesta, potilaan muista sairauksista, iästä sekä lääkityksestä. Väsymys, hengenahdistus ja turvotus kuuluvat sydämen vajaatoiminnan tyypillisimpiin oireisiin.

Monet oireista ovat epäspesifisiä, eli ne voivat liittyä muuhunkin sairauteen tai huonoon yleiskuntoon. Pelkästään oireiden perusteella ilman jatkotutkimuksia onkin vaikea päätellä, onko kyseessä juuri sydämen vajaatoiminta. Lue lisää sydämen vajaatoiminnan oireista.

Sydämen vajaatoiminta ei ole itsenäinen sairaus, vaan yleensä seurausta jostakin muusta sydänsairaudesta. Se voidaan jakaa eri tyyppeihin ilmenemismuodon perusteella.

Sydämen vajaatoiminnan muotoa kuvataan tarkentavin määritelmin, kuten akuutti tai krooninen, systolinen ja diastolinen, iskeeminen ja ei-iskeeminen sekä kompensoitunut ja dekompensoitunut vajaatoiminta. Lue lisää sydämen vajaatoiminnan tyypeistä.

14.2.2022 Sydämen vajaatoiminta
Sydämen vajaatoiminnan oireet
1.2.2022 Sydämen vajaatoiminta
Sydämen vajaatoiminnan tyypit

Sydämen vajaatoiminnan syyt

Vajaatoiminta ei ole itsenäinen sairaus, vaan se on seurausta jostakin muusta sydänsairaudesta, kuten sepelvaltimotaudista, kohonneesta verenpaineesta tai sydämen läppäviasta. Myös rytmihäiriöt ja sydänlihaksen sairaus eli kardiomyopatia voivat aiheuttaa vajaatoimintaa. Sydämen vajaatoiminta kehittyy tavallisesti sydänsairauksien loppuvaiheessa, ja siksi siihen sairastuneiden kuolleisuus on hyvin suuri.

Sydämen vajaatoiminta on yleensä seurausta muista sairauksista.

Sepelvaltimotauti

Sepelvaltimo on sydämen verisuoni, joka huolehtii sydänlihaksen hapensaannista. Sydämen vajaatoiminnan tavallisin syy on sepelvaltimotaudin vakava ilmenemismuoto eli sydäninfarkti.

Jos sepelvaltimo tukkeutuu, osa sydänlihaksesta jää ilman happea. Ellei tukosta saada avattua nopeasti joko lääkkein tai pallolaajennuksella, seurauksena on sydäninfarkti ja sydänlihakseen muodostuva kuolioalue.

Ilman happea jäänyt osa sydänlihaksesta arpeutuu ja sen supistumisteho heikkenee. Laaja sydäninfarkti tai useat pienemmät infarktit voivat arpeuttaa sydänlihaksen siten, että toimivaa lihasta ei ole riittävästi. Mikäli vaurioitunut alue on laaja, potilaalle voi kehittyä sydämen vajaatoimintaa.

Sydäninfarktin seurauksena ilman happea jäävä sydänlihaksen osa aiheuttaa vajaatoimintaa.

Vaikeasti ahtautunut sepelvaltimo voi aiheuttaa sydänlihakseen myös pysyvän hapenpuutteen. Sen seurauksena sydänlihaksen laajentuminen lepovaiheessa voi olla puutteellista (diastolinen vajaatoiminta) ja supistustoiminta heikentynyt (systolinen vajaatoiminta). 

Diastolinen vajaatoiminta merkitsee sitä, että sydämen vasemman kammion täyttyminen on vaikeutunut sen seinämien paksuuntumisen takia. Sydämen systolinen vajaatoiminta tarkoittaa sydänlihaksen heikentynyttä supistumiskykyä yleensä vasemmassa kammiossa.

Korkea verenpaine

Kohonnut verenpaine johtaa sydämen vasemman kammion seinämien paksuuntumiseen. Sen vuoksi kammion täyttyminen vaikeutuu ja kehittyy diastolinen toimintahäiriö. Sydänlihas saattaa silti pystyä supistumaan tehokkaasti. Vanhusten sydämen vajaatoiminta johtuu muita yleisemmin korkeasta verenpaineesta. Korjaamattomana tila voi johtaa siihen, että vasen kammio laajenee ja sen supistusvoima ehtyy (systolinen vajaatoiminta).

Läppäviat

Kaikki läppäviat voivat aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa. Tavallisimmat syyt ovat hiippaläpän vuoto ja aorttaläpän ahtauma. Sydämen läppien tehtävänä on ohjata veren virtaus oikeaan suuntaan. Läppäviat pyritään toteamaan ja korjaamaan jo ennen kuin sydämen vajaatoiminta pääsee kehittymään.

Muut sydämen vajaatoiminnan syyt

Harvinaisempia syitä ovat muun muassa sydänlihaksen itsenäiset sairaudet eli kardiomyopatiat, synnynnäiset sydänviat ja erilaiset yleissairaudet:

 • Sydänlihastulehdus
 • Sydänlihassairaudet (kardiomyopatiat, myokardiitit)
 • Synnynnäiset sydänviat
 • Sydänpussin sairaudet
 • Keuhkosairaudet, kuten keuhkoahtaumatauti tai keuhkoverenpainetauti, joka kuormittaa oikeaa kammiota ja voi johtaa sen vajaatoimintaan
 • Vaikeat rytmihäiriöt
 • Kilpirauhasen toiminnan häiriöt
 • Kasvaimet
 • Elimistölle haitalliset aineet, kuten alkoholi, huumeet, ja myös esimerkiksi eräät syöpälääkkeet ja rintakehän alueen sädehoito
 • Yleissairaudet, kuten anemia

Liitännäissairaudet

Sydämen vajaatoiminnan liitännäissairauksia ovat muun muassa:

 • Diabetes
 • Munuaistoiminnan häiriöt
 • Keuhkoahtaumatauti
 • Anemia
 • Kakeksia, sydämen vajaatoiminnan vakava komplikaatio, jossa elimistön rasva- ja lihaskudos alkaa kuihtua 
 • Kihti
 • Sydämen läppävika
 • Sepelvaltimotauti
 • Eteisvärinä
 • Sydänkohtaus

Sydämen vajaatoiminnan hoito

Sydämen vajaatoiminta on vakava sairaus, joka etenee yleensä vuosien saatossa ja edellyttää useimmiten pysyvää lääkitystä. Sen vaarallisuutta ei aina ymmärretä, vaikka siihen liittyvä kuolleisuus on korkeampi kuin monen syöpäsairauden.

Hoitoon sitoutuminen on välttämätöntä

Sydämen vajaatoiminnan menestyksellinen hoito edellyttää sitoutumista lääkehoitoon ja terveellisiin elämäntapoihin. Hoitoon sitoutumattomuus voi johtaa oireiden pahenemiseen ja pahimmassa tapauksessa kuolemaan.

Sydämen vajaatoiminta on loppuelämän sairaus. Omilla valinnoillaan ja elämäntavoillaan voi kuitenkin vaikuttaa siihen, millaiseksi arki muotoutuu. Aktiivinen suhtautuminen omaan hoitoon voi vähentää oleellisesti sydämen kuormitusta ja hidastaa sairauden etenemistä. Lue lisää sydämen vajaatoiminnan hoidosta.

Sydämen vajaatoiminta vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Sairauden kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan turvautua läheisiin, vertaistukeen ja hoitohenkilökunnan apuun. Lisäksi on olemassa tukiyhdistyksiä, joista saa tukea sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Yksi niistä on Sydänliitto. Sydänliitto on kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka edistää sydän- ja verisuoniterveyttä sekä tarjoaa tietoa terveydestä ja sydänsairauksista.