Muistisairaiden määrä nopeassa kasvussa

Tuoreen tutkimuksen mukaan muistisairauteen sairastuu Suomessa vuosittain noin 23 000 ihmistä. Aiempien arvioiden mukaan sairastuneiden määrä olisi noin 14 500 henkeä vuodessa. Muistisairauksien yleistymistä Suomessa selittää väestön ikääntyminen.

Vuonna 2021 noin 151 000 suomalaisella oli muistisairausdiagnoosi. Vuonna 2040 muistisairauksia sairastavia on jo 247 000, jos muistisairaiden määrä pysyy vuoden 2021 tasolla ja väestö ikääntyy Tilastokeskuksen ennusteen mukaisesti. Näiden lukujen perusteella muistisairautta sairastavien määrä kasvaa arviolta jopa 64 prosenttia seuraavan vajaan kahden vuosikymmenen aikana.

36008_Orionsydan_THL_graafi.png

 

Muistisairauksien määrä vaihtelee huomattavasti hyvinvointialueiden välillä

- Muistisairauksien esiintyvyydessä on merkittäviä alueellisia eroja. Niitä selittävät väestön ikärakenteen lisäksi myös alueelliset resurssit, hoitokäytännöt sekä muistisairauksien riskitekijöiden yleisyys, kertoo dosentti, asiantuntijalääkäri Hanna-Maria Roitto THL:n tiedotteessa.

Kainuussa (5 368/100 000 asukasta kohden) ja Kymenlaaksossa (5 170/100 000) sairastavuus on suurinta ja Ahvenanmaalla pienintä (1 414/100 000). Aiempien tutkimusten vahvistama jako sairaamman Itä-Suomen ja terveemmän Länsi-Suomen välillä on muistisairauksienkin osalta selvästi havaittavissa.

 

Vinkit muistisairauksien ehkäisyyn

Vaikka perimä vaikuttaa osaltaan muistisairauksien syntyyn, monet muistisairauksien riskitekijät liittyvät myös elintapoihin ja ympäristön vaikutukseen. Puuttumalla niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pystymme oleellisesti pienentämään sairastumisriskiä.

Esimerkkejä muistisairauksia ennaltaehkäisevistä elintavoista:

 • Noudata lääkärin mahdollisiin sydän- ja verisuonisairauksiin määräämää lääkitystä.
 • Harrasta säännöllistä liikuntaa.
 • Muista terveellinen ja monipuolinen ruokavalio; lisää marjoja, hedelmiä ja kasviksia.
 • Vähennä kovien rasvojen käyttöä ja liikoja kaloreita; käytä kalaa ja rypsiöljyä ruoanlaittoon.
 • Aktivoi aivojasi kulttuurilla, harrastuksilla ja rutiinien rikkomisella.
 • Vältä stressiä.
 • Pidä yllä ystävyyssuhteitasi.
 • Nuku tarpeeksi.
 • Lopeta tupakointi.
 • Vältä humalahakuista juomista
 • Käytä kypärää, päävammat ovat pahasta muistille.

Lue tulostettava oppaamme sydän- ja verisuonitautien merkityksestä muistisairauden synnyssä.

 

Tutkimus toteutettiin osana Kansallinen terveysindeksi -hanketta

Tutkimus on osa Kansallinen terveysindeksi -hanketta. Muistisairausindeksi kuuluu Kansallisen terveysindeksin sairastavuusindikaattorikokonaisuuteen, jota päivitetään jatkossa vuosittain. Kansallisen terveysindeksin tietokokonaisuus sisältää useita väestön sairastavuudesta ja työkyvyttömyydestä kertovia mittareita. Indeksitietojen takana on THL:n, Kansaneläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen välinen yhteistyö.

Tutkimuksen osoittamat arviot sairastuneiden määrästä saatiin koko maan kattavista sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekistereistä (Hilmo) ja Kelan sairausvakuutuksesta korvattavien lääkeostojen rekistereistä. Ajantasainen tieto muistisairauksia sairastavien määrästä mahdollistaa hyvinvoinnin ja terveyttä edistävien toimenpiteiden kehittämisen entistä onnistuneemmin. On kuitenkin huomioitava, että rekisteritiedot kattavat vain todetut sairaudet, joten todellisuudessa muistisairauksia sairastavien määrä voi olla vielä arviotakin korkeampi.

 

Lähde: THL. Muistisairauteen sairastuu huomattavasti aiempaa arvioitua useampi – sairastuneita on vuonna 2040 lähes 250 000. 6.3.2024. Saatavilla osoitteessa: https://thl.fi/-/muistisairauteen-sairastuu-huomattavasti-aiempaa-arvioitua-useampi-sairastuneita-on-vuonna-2040-lahes-250-000  (viitattu 14.3.2024)