Korkeat kolesteroliarvot saattavat johtua perintötekijöistä, elämäntavoista ja ruokavaliosta – jopa sukupuolesta. Omia kolesteroliarvojaan kannattaakin pitää silmällä. Vaikka pieni määrä kolesterolia on ihmiselle elintärkeä, liian suuri määrä on riskitekijä sydän- ja verisuonisairauksien, kuten sepelvaltimotaudin, kehittymiselle.

Kolesterolin hoito vähentää valtimonkovettumataudin eli ateroskleroosin riskiä. Lääkehoito aloitetaan, kun valtimotautien kokonaisriski on kohonnut eikä toivottuja tuloksia saavuteta pelkästään elämäntapamuutoksilla. Kolesterolilääkkeet vähentävät muun muassa ”pahan” LDL-kolesterolin, kokonaiskolesterolin ja triglyseridien pitoisuuksia ja kohottavat ”hyvän” HDL-kolesterolin pitoisuutta estämällä kolesterolin synteesiä. 

Terveellisiin elämäntapoihin on kiinnitettävä huomiota myös lääkehoidon aikana, sillä ne ovat ensiarvoisen tärkeässä roolissa kolesterolin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Kolesterolioppaastamme voit lukea miten eri elämätapamuutokset auttavat taistelussa kohonnutta kolesterolia vastaan.

Höga kolesterolvärden kan bero på både arvsfaktorer, livsstil och kost – och till och med på personens kön. Det lönar sig att låta kontrollera sina kolesterolvärden. Även om en liten mängd kolesterol i blodet är livsviktig för oss människor, utgör en alltför stor mängd en riskfaktor för utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar, såsom kranskärlssjukdom.

En behandling av förhöjda kolesterolvärden minskar risken för ateroskleros (s.k. åderfökalkning). En läkemedelsbehandling sätts in då den totala risken för ateroskleros är förhöjd och önskade resultat inte uppnås med hjälp av enbart livsstilsförändringar.

Man bör fästa uppmärksamhet vid hälsosamma levnadsvanor också då man redan behandlas med något läkemedel, eftersom levnadsvanorna är i nyckelposition både vid förebyggandet och behandlingen av förhöjt kolesterol. I vår kolesterolguide kan du läsa mer om hur olika livsstilsförändringar kan vara till hjälp i kampen mot kolesterolet.