Aivohalvaus
Aivoverenkierron häiriö, joka voi aiheutua joko tukkeutumisesta (aivoinfarkti) tai aivovaltimon vuotamisesta. Seurauksena on kudosvaurio, joka sijainnista ja laajuudesta riippuen voi aiheuttaa hyvinkin erilaisia oireita.

Aivoinfarkti
Verisuonitukoksesta tai veritulpan aiheuttamasta aivoverenkiertohäiriöstä johtuva paikallinen aivovaurio.

Akuutti sydäninfarkti
Äkillinen sydänveritulppa, joka aiheuttaa verenkierron häiriön, hapettomuuden ja lihasvaurion jossakin sydämen osassa.

Alapaine
Sydämen lepovaiheen verenpaine. Diastolinen verenpaine.

Aortta
Sydänvaltimo, sydämestä lähtevä päävaltimo, jonka kautta verenkierto kulkee kehon eri puolille.

Ateroskleroosi
Valtimotauti. Rasva-ainekertymät ahtauttavat verta kuljettavia valtimoita niin, että veren kulku suonessa häiriintyy.

Diabetes
Aineenvaihduntatauti, jolle ovat ominaisia veren suurentunut sokeripitoisuus, sokerin erittyminen virtsaan ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt.

Diastolinen verenpaine
Suurten valtimoiden matalin paine sydämen lepovaiheen eli diastolen aikana. Alapaine.

Dyslipidemia
Aineenvaihduntahäiriö, jossa veren rasva-arvot poikkeavat keskimääräisistä tavanomaisista arvoista.

Elohopeamillimetri (mmHg)
Verenpaineen mittayksikkö. Elohopeamittarilla saatavan elohopeapatsaan korkeus millimetreinä.

Fibraatit
Lääkeaine, joka vaikuttaa rasva-aineenvaihduntaan. Fibraatit pienentävät triglyseridipitoisuutta ja suurentavat HDL-kolesterolipitoisuutta.

Guarkumi
Kuituvalmiste, joka laskee veren kokonaiskolesterolia sekä haitallista LDL-kolesterolia, mutta ei vaikuta hyvään HDL-kolesteroliin eikä laske triglyseridipitoisuutta.

HDL-kolesteroli
Ns. ”hyvä” kolesteroli, joka kuljettaa kolesterolia pois kudoksista, kuten valtimoiden seinämistä maksaan.

Hypertensio, hypertonia
Kohonnut verenpaine.

Kasvisterolit, kasvistanolit
Kasveissa esiintyviä, läheisesti kolesterolia muistuttavia kemiallisia aineita, jotka estävät kolesterolia imeytymästä eivätkä myöskään imeydy ihmisen suolistosta.

Kohonnut verenpaine
Verenpaine tarkoittaa ihmisen suurimmissa valtimoissa olevaa painetta. Korkeaa verenpainetta suositellaan hoidettavaksi lääkkeillä, jos paine on 140/90 mmHg tai enemmän – riskiryhmään kuuluvilla jo aiemmin.

Kokonaiskolesteroli
Kolesterolin yhteenlaskettu pitoisuus seerumissa eli HDL:n ja LDL:n yhteenlaskettu pitoisuus.

Kolesteroli
Ihmiselimistössä esiintyvä yleinen aine, josta muodostuu mm. sappihappoja ja steroidihormoneita.

Komplikaatio
Aikaisempaan tautiin tai hoitoon liittyvä uusi häiriö.

Kova rasva
Olomuodoltaan kiinteä, monista eläinkunnan tuotteista, kuten maitotuotteista, saatava tyydyttynyt rasva, jonka on todettu nostavan kolesteroliarvoja.

Lipoproteiinihiukkanen
Lipoproteiinit ovat kolesterolin ja triglyseridien kuljetusmolekyylejä.

LDL-kolesteroli
Ns. ”paha” kolesteroli, joka kuljettaa kolesterolia maksasta kudoksiin, myös valtimoiden seinämiin.

Lepoverenpaine
Verenpaineen mittauksessa tavoiteltava ”perusverenpaine”, joka mitataan levossa, ei fyysisessä rasituksessa. Mitattavan henkilön tulisi olla paikoillaan ennen mittausta sekä välttää kofeiinipitoisia juomia ja muita verenpainetta nostavia ulkoisia tekijöitä juuri ennen mittausta.

Metabolinen oireyhtymä
Aineenvaihduntahäiriö, jolle ominaisia oireita ovat keskivartalolihavuus, tehoton insuliiniaineenvaihdunta (insuliiniresistenssi) sekä taipumus verensokerin ja verenpaineen kohoamiseen.

mmHg (elohopeamillimetri)
Verenpaineen mittayksikkö. Elohopeamittarilla saatavan elohopeapatsaan korkeus millimetreinä.

Pehmeä rasva
Öljymäiset kasvirasvat ja kalan rasvat sisältävät ns. pehmeää rasvaa, joka pienentää veren kolesterolipitoisuutta ja parantaa hyvän ja huonon kolesterolin keskinäistä suhdetta.

Resiinit
Lääkeaine, joka estää sappihappoja imeytymästä, jolloin LDL-kolesterolipitoisuudet pienenevät kohtalaisesti. Resiinilääkitystä käytetään, kun statiinilääkitys ei sovi potilaalle.

Sepelvaltimotauti
Koronaaritauti, sydämeen verta vievän valtimon ahtautuma, joka usein johtaa pitkäaikaiseen hapenpuutteeseen sydämessä. Tämä hapenpuute voi ilmetä esimerkiksi rasitusrintakipuna tai sydäninfarktina.

Statiinit
Kolesterolin syntymistä elimistössä estäviä, veren kolesterolipitoisuutta alentavia lääkkeitä, joita käytetään korkean kolesterolin hoitamiseen.

Sydäninfarkti
Sydänveritulppa, sepelvaltimon tukkeutumisesta aiheutunut paikallinen sydänlihaskuolio.

Systolinen verenpaine
Suurten valtimoiden korkein paine sydämen supistumisvaiheen eli systolen aikana. Yläpaine.

Transrasva
Olomuodoltaan kiinteitä tyydyttymättömiä rasvahappoja, jotka luetaan olevan kovia rasvoja.   Saamme näitä rasvoja muun muassa ranskanperunoista, kasvisrasvajäätelöstä ja kekseistä.

Triglyseridit
Veressä kiertäviä rasvoja, joita elimistön solut käyttävät energianlähteenään. Triglyseridit koostuvat glyserolista ja rasvahapoista. Triglyseridiä saadaan sekä ravinnosta että elimistön itse valmistamana.

Tyydyttymätön rasva
Pehmeitä rasvoja, joita saadaan kasviöljyistä, kasviöljypohjaisista margariineista sekä kaloista.

Tyydyttynyt rasva
Kovia (kiinteitä) rasvoja, joita saadaan rasvaisista maitovalmisteista ja lihasta.

Verenpaine
Verenkiertojärjestelmässä vallitseva paine. Verenpainemittauksella mitataan suurten valtimoiden suhteellisen korkeaa painetta.

Vyötärölihavuus
Keskivartalolihavuus, taipumus kerätä ylipainoa keskivartaloon ja vatsaontelon sisään. Vyötärölihavuus lisää monien sairauksien riskiä, esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen ja kohonneen verenpaineen riskiä. Yleisesti vyötärölihavuuden rajana pidetään naisilla 90 cm ja miehillä 100 cm mittaa.

Yhdistelmälääkitys
Kahden tai useamman lääkkeen yhdistelmä sairauden hoidossa. Yhdistämällä useita eri lääkkeitä pienellä annoksella pyritään saamaan hyvä teho sairauden hoitoon, välttämällä kuitenkin kunkin lääkkeen suuren annoksen yhteydessä toisinaan ilmeneviä haittavaikutuksia.

Yhdistelmävalmiste
Lääkevalmiste, joka sisältää kahta tai useampaa vaikuttavaa lääkeainetta.

Yläpaine
Sydämen supistumisvaiheen verenpaine isoissa valtimoissa. Systolinen verenpaine.