Beetasalpaajat

Eteisvärinän aikaisen pulssin hallinta on tärkeä beetasalpaajien käyttöaihe. Beetasalpaajat lievittävät oireita hidastamalla tehokkaasti akuutin eteisvärinän kammiotaajuutta. Beetasalpaajat myös hidastavat leposykettä ja rajoittavat sykkeen nopeutumista rasituksen aikana.

Kalsiumestäjät

Kalsiuminestäjistä verapamiili ja diltiatseemi hidastavat kammiovastetta ja lievittävät oireita akuutissa eteisvärinässä. Nämä lääkkeet ovat hyvin siedettyjä itsenäisessä eteisvärinässä. Niitä on kuitenkin varottava sydämen vajaatoiminnassa. 

Kalsiumestäjiä käytetään yleisesti verenpaineen hoitoon niiden valtimoita laajentavan vaikutuksen takia. Verapamiili ja diltiatseemi kuitenkin hidastavat myös AV-johtumista ja toimivat siksi eteisvärinän hoidossa.

Digitalisglykosidit

Digitalisglykosideja käytetään hidastamaan eteisvärinän aikaista liian nopeaa pulssia. Niiden vaikutus alkaa hitaammin ja teho on huonompi kuin beetasalpaajien ja kalsiuminestäjien, joten niitä käytetään näiden ensisijaisten lääkkeiden ohella. Ne ovat sydämen vajaatoiminnassa turvallisempia kuin kalsiuminestäjät. Digitalisglykosidit hidastavat leposykettä, eivät niinkään rasituksesta johtuvaa pulssin kiihtymistä. Ne sopivat yksinään käytettynä lähinnä vähän liikkuville, iäkkäille potilaille sekä sydämen vajaatoimintaa sairastaville.

Amiodaroni

Amiodaroni on tehokas rytmihäiriölääke, mutta sillä on lukuisia haittavaikutuksia muun muassa kilpirauhasen toimintaan. Se ei ole ensisijainen lääke akuutissa eteisvärinässä. Se on käytännössä ainoa lääke, jota voidaan käyttää eteisvärinän estohoidossa potilailla, joilla on vaikea sydämen vajaatoiminta.

Dronedaroni

Dronedaroni on kehitetty amiodaronista. Sillä on vähemmän kilpirauhaseen kohdistuvia haittavaikutuksia. Dronedaronia käytetään eteisvärinässä, kun muut lääkkeet eivät tehoa tai sovi. Dronedaronia ei ole tutkittu akuutin eteisvärinän rytmin hidastamisessa. Se ei sovi pysyvän eteisvärinän hoitoon, vaikka se hidastaakin tehokkaasti kammiovastetta.

Flekainidi

Flekainidi on ensisijaisia eteisvärinän hoito- ja ehkäisylääkkeitä silloin, kun sydän on rakenteellisesti terve. Flekainidia voidaan käyttää myös päivystyksessä tuoreen eteisvärinän kääntämiseksi normaaliin sinusrytmiin. Pitkäaikaisesti niitä käytetään eteisvärinäkohtauksen estoon, usein yhdistettynä beetasalpaajahoitoon. Sairastettu sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, rakenteellinen sydänsairaus tai muu vasemman kammion toimintahäiriö ovat käytön esteitä.