Mustajoki, Pertti: Kohonnut verenpaine (verenpainetauti). Lääkärikirja Duodecim. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu 4.6.2015). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00034

Mustajoki, Pertti: Metabolinen oireyhtymä (MBO). Lääkärikirja Duodecim. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 25.6.2015). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00045

Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä, Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 25.6.2015). Saatavilla internetissä: www.käypähoito.fi.

Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä, Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 1.10.2020). Saatavilla internetissä: www.käypähoito.fi.