ACE:n estäjät. Suomen Sydänliitto 2019 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://sydan.fi/fakta/acen-estajat/

ATR:n salpaajat. Suomen Sydänliitto 2019 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://sydan.fi/fakta/atrn-salpaajat/

Beetasalpaajat. Suomen Sydänliitto 2019 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://sydan.fi/fakta/beetasalpaajat/

Ilanne-Parikka, Pirjo. Diabetes (”sokeritauti”). Lääkärikirja Duodecim 2021 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00011

Kalsiuminestäjät. Suomen Sydänliitto 2019 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://sydan.fi/fakta/kalsiuminestajat/

Kettunen, Raimo. Sydäninfarkti ja sydänkohtaus. Lääkärikirja Duodecim 2020 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00086

Kettunen, Raimo. Sydämen vajaatoiminta. Lääkärikirja Duodecim 2020 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00084

Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus. Duodecim 2020 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://www.kaypahoito.fi/hoi04010

Mustajoki, Pertti. Valtimotauti (ateroskleroosi). Duodecim 2019 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00095

Mustajoki, Pertti. Kohonnut verenpaine (verenpainetauti). Lääkärikirja Duodecim 2020 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00034

Mustajoki, Pertti. Metabolinen oireyhtymä (MBO). Lääkärikirja Duodecim 2021 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00045

Mustajoki, Pertti. Matala verenpaine. Lääkärikirja Duodecim 2022 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00300

Nesteenpoistolääkkeet (diureetit). Suomen Sydänliitto 2019 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://sydan.fi/fakta/nesteenpoistolaakkeet-diureetit/

Raskausajan kohonnut verenpaine ja pre-eklampsia. Odottavan äidin käsikirja 2020 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/odk00038

Saha, Heikki. Krooninen munuaisten vajaatoiminta (uremia). Lääkärikirja Duodecim 2021 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00587

Suolaa vain kohtuudella. Suomen Sydänliitto 2021 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://sydan.fi/fakta/suolaa-vain-kohtuudella/

Verenpaineen kotimittaus. Suomen Sydänliitto ry 2021 (viitattu 14.4.2022). Saatavilla internetissä: https://sydan.fi/fakta/verenpaineen-omaseuranta/