Kiilavuori, Kai. Liikunta sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Suomen Lääkärilehti 2015; 70(36): 2242–2245. Saatavilla Internetissä: http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2015/SLL362015-2242.pdf

Harjola, Veli-Pekka & Tarvasmäki, Tuukka. Sydämen akuutti vajaatoiminta ja keuhkopöhö. Terveysportti 11.10.2021 (viitattu 29.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/ykt00131

Lommi, Jyri. Sydämen krooninen vajaatoiminta. Terveysportti 12.11.2021 (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/ykt00133

Tilvis, Reijo & Antikainen, Riitta. Sydämen pitkälle edenneen vajaatoiminnan palliatiivinen hoito. Suomen Lääkärilehti 2015;70(36):2238–2241. Saatavilla Internetissä: https://www.laakarilehti.fi/pdf/2015/SLL362015-2238.pdf

Lommi, Jyri. Sydämen vajaatoiminnan omahoito. Suomen Lääkärilehti 2015; 70(36): 2246–2253. Saatavilla Internetissä: https://www.laakarilehti.fi/pdf/2015/SLL362015-2246.pdf

Kettunen, Raimo. Sydämen vajaatoiminta. Terveyskirjasto 4.12.2020 (viitattu 11.4.2022). Saatavilla Internetissä:

Sydämen vajaatoiminta - Terveyskirjasto

Kutinlahti, Eija & Pellikka, Minna. Sydämen vajaatoiminta liikuntaohje. Terveyskirjasto 21.10.2021 (viitattu 11.4.2022). Saatavilla Internetissä: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00980&p_haku=syd%C3%A4men%20vajaatoiminta

Kettunen, Raimo. Sydänlihassairaus (kardiomyopatia). Terveyskirjasto 4.12.2020 (viitattu 11.4.2022). Saatavilla Internetissä: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00634&p_haku=syd%C3%A4men%20vajaatoiminta

Kettunen, Raimo. Tietoa potilaalle: Sydämen vajaatoiminta. Terveysportti 4.12.2020 (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/dlk00084

Paakkari, Pirkko. Verenpainelääkkeet. Lääkärikirja Duodecim. 23.3.2022 (viitattu 11.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00915

Nykopp, Johanna. 12 faktaa: Sydämen vajaatoiminta. Potilaan lääkärilehti 20.5.2014 (viitattu 8.7.2016). Saatavilla Internetissä: https://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/12-faktaa-sydamen-vajaatoiminta/

Airaksinen, Juhani. Auttaako antikoagulaatio sydämen vajaatoiminnassa? Potilaan lääkärilehti 24.8.2015 (viitattu 8.7.2016). Saatavilla Internetissä: https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/auttaako-antikoagulaatio-sydamen-vajaatoiminnassa/

Lommi, Jyri. Sydämen vajaatoiminnan omahoito vaatii sitoutumista. Potilaan lääkärilehti 23.9.2015 (viitattu 8.7.2016). Saatavilla Internetissä: https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/sydamen-vajaatoiminnan-omahoito-vaatii-sitoutumista/

Suomen Sydänliitto ry. ACE:n estäjät (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/acen-estajat/

Suomen Sydänliitto ry. ATR:n salpaajat (viitattu 12.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/atrn-salpaajat/

Suomen Sydänliitto ry. Kalsiuminestäjät (viitattu 12.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/kalsiuminestajat/

Suomen Sydänliitto ry. Sydämen rytmihäiriöt (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/sydamen-rytmihairiot/

Suomen Sydänliitto ry. Sanasto (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/sanasto/

Suomen Sydänliitto ry. Sydämen toimintavaiheet (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/sydamen-toimintavaiheet/

Suomen Sydänliitto ry. Sydämen vajaatoiminnan lääkehoito (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/sydamen-vajaatoiminnan-laakehoito/

Suomen Sydänliitto ry. Sydämen vajaatoiminnan oireet (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/sydamen-vajaatoiminnan-oireet/

Suomen Sydänliitto ry. Sydämen vajaatoiminta (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/sydantietoa/sydansairaudet/sydamen-vajaatoiminta/

Suomen Sydänliitto ry. Sydämen vajaatoiminnan omahoito ja seuranta (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/sydamen-vajaatoiminnan-omahoito-ja-seuranta/

Suomen Sydänliitto ry. Sydämen vajaatoiminnan tutkimukset (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/sydamen-vajaatoiminnan-tutkimukset/

Suomen Sydänliitto ry. Sydän- ja verisuonitautien tutkimukset (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/sydan-ja-verisuonitautien-tutkimukset/

Suomen Sydänliitto ry. Sydänsairauksien oireet (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/sydansairauksien-oireet/

Suomen Sydänliitto ry. Hyytymän esto antikoagulanteilla (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/hyytyman-esto-antikoagulanteilla/

Suomen Sydänliitto ry. Suolaa vain kohtuudella (viitattu 17.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/suolaa-vain-kohtuudella/

Suomen Sydänliitto ry. Sydämen vajaatoiminta ja ravitsemus (viitattu 17.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/sydamen-vajaatoiminta-ja-ravitsemus/#nesteet

Suomen Sydänliitto ry. Rasvan laatu ratkaisee (viitattu 17.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/rasvan-laatu-ratkaisee/

Suomen Sydänliitto ry. Vinkkejä kuidun saannin lisäämiseksi (viitattu 17.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/vinkkeja-kuidun-saannin-lisaamiseksi/

Ukkonen, Heikki. Sydämen kroonisen vajaatoiminnan hoito nyt ja tulevaisuudessa. Suomen Lääkärilehti 2015; 70(36): 2227–2231. Saatavilla Internetissä: https://www.laakarilehti.fi/pdf/2015/SLL362015-2227.pdf

Malmberg, Katarina. Hyvä terveys. 5.1.2017 (viitattu 13.4.2022). Tunnista vaarallinen sydänoire. Saatavilla Internetissä: https://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/terveys/tunnista_vaarallinen_sydanoire

Ukkola, Olavi. Kakeksia. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2005; 121(9): 985-92 (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.duodecimlehti.fi/duo94965

Sydämen vajaatoimintaa potevat ovat monesti aneemisia ilman muuta syytä. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2007; 123(18): 2172- (viitattu 13.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.duodecimlehti.fi/duo96759

Sydämen vajaatoiminta. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 13.4.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Harjola. Veli-Pekka. Sydämen akuutin vajaatoiminnan hoito. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2007; 123(10): 1175-81 (viitattu 18.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.duodecimlehti.fi/duo96481