Cholestagel pakkausseloste.

Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu 1.2.2022). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Dyslipidemiat eli veren poikkeavat rasva-arvot. Käypä hoito -suositus.Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu 21.3.2022). Saatavilla internetissä: https://www.kaypahoito.fi/khp00047

EZETROL 10 mg pakkausseloste, 9.1.2015.

Kettunen, Raimo. Sydäninfarkti ja sydänkohtaus. Lääkärikirja Duodecim 2020 (viitattu 21.3.2022). Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00086

Kolesteroli kohdalleen ruokavalinnoilla. Suomen Sydänliitto ry 2021 (viitattu 21.3.2022). Saatavilla internetissä: https://sydan.fi/fakta/kolesteroli-kohdalleen-ruokavalinnoilla/

Kolesterolilääkkeet. Suomen sydänliitto 2019 (viitattu 21.3.2022). Saatavilla internetissä: https://sydan.fi/fakta/kolesterolilaakkeet/

Lipoproteiinit ja niiden aineenvaihdunta. Suomen Sydänliitto ry 2019 (viitattu 21.3.2022). Saatavilla internetissä: https://sydan.fi/fakta/lipoproteiinit-ja-niiden-aineenvaihdunta/

Mustajoki, Pertti: Kolesteroli. Lääkärikirja Duodecim. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 6.7.2015). Saatavilla päivitettynä internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00035.

Mustajoki, Pertti. Valtimotauti (ateroskleroosi). Lääkärikirja Duodecim 2019 (viitattu 21.3.2022). Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00095

Mustajoki, Pertti: Veren triglyseridit (rasvat). Lääkärikirja Duodecim. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu 7.7.2015). Saatavilla päivitettynä internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00820

Praluent pakkausseloste.

Repatha pakkausseloste.

Saarelma, Osmo. Tupakoinnin lopettaminen (tupakasta vieroitus). Lääkärikirja Duodecim 2021 (viitattu 21.3.2022). Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00337

Sanasto. Suomen Sydänliitto ry 2021 (viitattu 21.3.2022). Saatavilla internetissä: https://sydan.fi/fakta/sanasto/

Tunturi, Satu. HDL-kolesteroli eli "hyvä kolesteroli" (P-Kol-HDL). Lääkärikirja Duodecim 2022 (viitattu 21.3.2022). Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/snk03083

Suomen sydänliitto ry. Tupakka, 2015 (viitattu 6.7.2015). Saatavilla päivitettynä internetistä: https://sydan.fi/fakta/aika-jattaa-nikotiini/#.VZolVt5DBmI.