Zolt

Zolt 15 Mg 14 kaps etu

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Zolt lievittää refluksioireita, kuten närästystä ja happaman mahansisällön nousua ruokatorveen. Vaikuttava aine lansopratsoli estää  mahahappoa tuottavan ’pumpun’ toimintaa eli vähentää mahassa olevan hapon määrää. Käyttö: Yli 18-vuotiaille. Annos on 15–30 mg (eli yksi tai kaksi 15 mg:n kapselia) tarpeen mukaan kerran päivässä enintään kahden viikon ajan. 30 mg:n vuorokausiannosta ei tule ylittää. Jos oireet eivät häviä kahden viikon yhtäjaksoisesta käytöstä huolimatta tai uusiutuvat pian hoidon jälkeen, ota yhteyttä lääkäriin. Kapselia ei saa pureskella, mutta lääkkeen oton helpottamiseksi kapselin voi avata ja rakeet sekoittaa pieneen määrään vettä tai omena- tai tomaattimehua tai sirotella pieneen määrään pehmeää ruokaa (esim. jogurttiin, omenasoseeseen). Pakkauskoko: 14 enterokaps.

Zolt 15 Mg 14 kaps etu

Zolt sisältää vaikuttavana aineena lansopratsolia, joka estää mahahappoa tuottavan ’pumpun’ toimintaa. Se siis vähentää mahassa olevan hapon määrää.

Käyttöaiheet: Refluksioireiden (kuten närästys ja happaman mahansisällön nousu ruokatorveen) lyhytaikaiseen hoitoon aikuisille.

Pakkaukset: Zolt 15 mg 14 kapselia

Liivatekapseli (nauta)

Zolt 15 mg enterokapseli. Vaikuttava aine on lansopratsoli. Refluksioireiden (kuten närästys ja happaman mahansisällön nousu ruokatorveen) hoitoon aikuisille (yli 18 v.). Ota tarpeen mukaan 1–2 enterokapselia kerran päivässä kokonaisena nieltynä. Jos oireet eivät helpota 2 viikon yhtäjaksoisesta käytöstä huolimatta tai uusiutuvat pian hoidon jälkeen, ota yhteys lääkäriin. Valmistetta ei tule käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Pakkauskoko: 14 enterokapselia. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17. Apteekista.

Itsehoitolääke

Zolt 15 mg kovat enterokapselit

lansopratsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 14 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Zolt on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zolt-valmistetta

3. Miten Zolt-valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Zolt-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zolt-valmisteen vaikuttava aine on lansopratsoli, joka on ns. protonipumpun estäjä. Protonipumpun estäjät vähentävät mahalaukussa muodostuvan suolahapon määrää.

Zolt-valmistetta käytetään refluksioireiden (esim. närästys, happaman mahansisällön nousu ruokatorveen) lyhytaikaiseen hoitoon aikuisille.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Zolt-valmistetta

 • jos olet allerginen lansopratsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Kerro lääkärille, jos sinulla on vakava maksasairaus. Lääkärin on ehkä muutettava annostustasi.

Lisäksi lääkäri saattaa tehdä tai on jo tehnyt sinulle tähystystutkimuksen (endoskopian), jotta vaivasi voidaan diagnosoida ja/tai pahanlaatuisen sairauden mahdollisuus poissulkea.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee Zolt-hoidon aikana ripulia, sillä Zolt-valmisteen käyttöön on liitetty tulehduksellisen ripulin ilmaantuvuuden lievää lisääntymistä.

Zolt-valmisteen kaltaisen protonipumpun estäjän käyttö, etenkin yli vuoden ajan, saattaa suurentaa hieman lonkan, ranteiden tai selkärangan murtumariskiä. Kerro lääkärille, jos sinulla on osteoporoosi (luukato) tai jos lääkäri on kertonut, että sinulla on riski sairastua osteoporoosiin (esim. jos käytät parhaillaan kortikosteroideja).

Tämä lääke voi vaikuttaa B12-vitamiinin imeytymiseen elimistössäsi varsinkin, jos joudut ottamaan lääkettä pitkään. Ota yhteyttä lääkäriin, jos huomaat jonkin seuraavista oireista, jotka voivat olla merkkejä pienestä B12-vitamiinipitoisuudesta:

 • äärimmäinen väsymys tai energianpuute
 • pistely
 • kipeä tai punainen kieli, suun haavaumat
 • lihasheikkous
 • näköhäiriöt
 • muistiongelmat, sekavuus, masennus.

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Zolt-valmistetta:

 • jos olet menossa tiettyyn verikokeeseen (kromograniini A)
 • jos sinulla on joskus ollut jokin ihoreaktio, joka on liittynyt Zolt-valmisteen kaltaisen mahahapon erittymistä vähentävän lääkkeen käyttöön.

Vakavia ihoreaktioita, mukaan lukien Stevens–Johnsonin oireyhtymää, toksista epidermaalista nekrolyysiä ja yleisoireista eosinofiilistä oireyhtymää (DRESS), on raportoitu lansopratsolihoidon yhteydessä. Lopeta Zolt-valmisteen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkäriin, jos huomaat jotain näihin vakaviin ihoreaktioihin liittyviä oireita, jotka on kuvattu kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset.

Jos sinulle kehittyy ihottuma etenkin auringonvalolle alttiille ihoalueelle, kerro siitä lääkärille mahdollisimman pian, koska hoito Zolt-valmisteella voidaan joutua lopettamaan. Muista mainita myös muut sairauden oireet, kuten nivelkipu.

Lansopratsolihoidon aikana voi ilmetä munuaistulehdus. Sen oireita ja löydöksiä voivat olla virtsamäärän väheneminen tai verta virtsassa ja/tai yliherkkyysreaktiot, kuten kuume, ihottuma ja niveljäykkyys. Ilmoita tällaisista oireista hoitavalle lääkärille.

Muut lääkevalmisteet ja Zolt

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos otat parhaillaan lääkettä, joka sisältää jotakin seuraavista vaikuttavista aineista. Zolt saattaa vaikuttaa näiden lääkkeiden toimintaan:

 • HIV-proteaasin estäjät, kuten atatsanaviiri ja nelfinaviiri (HIV:n hoitoon)
 • metotreksaatti (autoimmuunisairauksien ja syövän hoitoon)
 • ketokonatsoli, itrakonatsoli, rifampisiini (infektioiden hoitoon)
 • digoksiini (sydänvaivojen hoitoon)
 • varfariini (veritulppien hoitoon)
 • teofylliini (astman hoitoon)
 • takrolimuusi (elinsiirteen hyljinnän estoon)
 • fluvoksamiini (masennuksen ja muiden mielenterveyshäiriöiden hoitoon)
 • haponestolääkkeet (närästyksen tai refluksitaudin hoitoon)
 • sukralfaatti (ruoansulatuskanavan haavaumien hoitoon)
 • mäkikuisma (Hypericum perforatum) (lievän masennuksen hoitoon).

Zolt ruuan ja juoman kanssa

Zolt tehoaa parhaiten, kun otat sen viimeistään 30 minuuttia ennen ruokailua.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Zolt-valmistetta käyttävillä potilailla esiintyy toisinaan sellaisia haittavaikutuksia kuin heite- ja kiertohuimaus, väsymys ja näköhäiriöt. Jos sinulla ilmenee tällaisia haittavaikutuksia, ole varovainen, sillä reaktiokykysi voi olla heikentynyt.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö ajamaan ajoneuvoa tai muihin tarkkuutta vaativiin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Zolt sisältää sakkaroosia

Tämä lääke sisältää sakkaroosia 100,5 mg per kapseli. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per kapseli, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 • Niele kapseli kokonaisena vesilasillisen kera. Jos kapselien nieleminen on sinulle hankalaa, lääkäriltä voit saada neuvoja lääkkeen ottamiseksi toisella tavalla. Älä murskaa äläkä pureskele kapseleita tai niiden sisältöä, koska se estää kapselien oikean toiminnan.
 • Jos otat Zolt-valmistetta kerran vuorokaudessa, yritä ottaa annos samaan aikaan joka päivä. Zolt saattaa tehota parhaiten heti aamulla otettuna.
 • Jos otat Zolt-valmistetta kahdesti vuorokaudessa, ota ensimmäinen annos aamulla ja toinen illalla.

Närästyksen ja refluksitaudin hoito aikuisilla (yli 18-vuotiaat): 15‒30 mg (eli yksi tai kaksi 15 mg:n kapselia) tarpeen mukaan kerran päivässä enintään kahden viikon ajan. Jos oireesi eivät lievity kahdessa viikossa, ota yhteys lääkäriin.

Käyttö lapsille

Zolt-valmistetta ei pidä antaa lapsille.

Jos otat enemmän Zolt-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Zolt-valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat asian, jollei jo ole seuraavan annoksen aika. Jos näin käy, jätä unohtamasi annos väliin ja jatka jäljellä olevien kapseleiden ottamista normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kapselin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos epäilet, että sinulla on jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista, lopeta tämän lääkkeen käyttö välittömästi ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai hakeudu lähimpään päivystykseen.

 • Zolt voi hyvin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa vaikean yliherkkyysreaktion (allerginen reaktio). Yliherkkyysreaktion oireita voivat olla kuume, ihottuma, kasvojen turvotus, imusolmukkeiden turvotus, kielen tai nielun turvotus, nielemisvaikeudet, nokkosihottuma, hengitysvaikeudet ja joskus verenpaineen lasku.
 • Zolt-valmisteen käytön yhteydessä on hyvin harvinaisissa tapauksissa raportoitu vaikeita ihoreaktioita, jotka voivat olla hengenvaarallisia. Oireisiin kuuluvat punoittavat, ympäristöstään kohoamattomat, maalitaulun näköiset tai ympyränmuotoiset läiskät vartalolla (usein rakkula keskellä), ihon hilseily sekä haavaumat suussa, kurkussa, nenässä, sukuelimissä ja silmissä. Näitä vakavia ihottumia voivat edeltää kuume ja flunssan kaltaiset oireet (Stevens–Johnsonin oireyhtymä [SJS], toksinen epidermaalinen nekrolyysi [TEN]).
 • Laajalle levinnyt ihottuma, kuume ja suurentuneet imusolmukkeet (yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä [DRESS], esiintymistiheys tuntematon).

Jos käytät Zolt-valmistetta yli kolme kuukautta, veresi magnesiumpitoisuus voi pienentyä. Oireita voivat olla uupumus, tahaton lihassupistelu, ajan- ja paikantajun hämärtyminen, kouristukset, heitehuimaus ja sydämensykkeen kiihtyminen. Jos sinulla ilmenee jokin näistä oireista, kerro heti lääkärille. Veren pieni magnesiumpitoisuus voi pienentää myös veren kalium- tai kalsiumpitoisuuksia. Lääkäri voi määrätä sinulle säännöllisiä verikokeita magnesiumarvon seuraamiseksi.

 • Zolt voi hyvin harvinaisissa tapauksissa pienentää veresi valkosolumäärää (agranulosytoosi) ja heikentää vastustuskykyäsi infektioille tai aiheuttaa epänormaalia puna- ja valkosolujen sekä verihiutaleiden määrän samanaikaista pienenemistä (pansytopenia). Mene heti lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu infektio, johon liittyy sellaisia oireita kuin kuume ja yleisvoinnin vakava heikkeneminen, tai kuume, johon liittyy paikallisia infektio-oireita, kuten kurkun, nielun tai suun aristusta tai virtsaamisvaivoja, tai jos sinulle ilmaantuu väsymystä, ihon kalpeutta ja selittämättömiä mustelmia tai normaalia pidempään kestävää verenvuotoa. Sinulta otetaan verinäyte, josta tutkitaan, onko valkosolumääräsi pienentynyt.

Zolt voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa haimatulehduksen (pankreatiitti). Sen oireisiin kuuluu ylävatsan keskiosassa tuntuva äkillinen, kova kipu, joka voi säteillä selkään ja mahdollisesti aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua.

 • Jos Zolt-hoidon aikana ilmenee vaikeaa tai pitkäkestoista ripulia, ota heti yhteyttä lääkäriin, sillä Zolt-valmisteen käyttöön on liitetty tulehduksellisen ripulin ilmaantuvuuden lievää lisääntymistä.

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky, heitehuimaus
 • ummetus, mahakivut, pahoinvointi tai oksentelu, ilmavaivat, suun tai kurkun kuivuminen tai aristus
 • ihottuma, kutina
 • maksan toimintakoetulosten muutokset
 • väsymys
 • mahalaukun hyvänlaatuiset polyypit.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • masennus
 • nivel- tai lihaskipu
 • nesteen kertyminen elimistöön tai turvotus
 • verisolumäärien muutokset
 • lonkan, ranteen tai selkärangan murtumariski.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • kuume
 • levottomuus, tokkuraisuus, sekavuus, aistiharhat, unettomuus, näköhäiriöt, kiertohuimaus
 • makuhäiriöt, ruokahaluttomuus, kielitulehdus (glossiitti)
 • ihoreaktiot, kuten polttava tai pistelevä tunne ihon alla, mustelmat, punoitus ja liikahikoilu
 • valoherkkyys
 • hiustenlähtö
 • ihon kihelmöinti (tuntoharhat), vapina
 • anemia (kalpeus)
 • munuaistulehdus (tubulointerstitiaalinen nefriitti), jonka mahdollisia oireita ovat mm. virtsamäärän muutokset ja veri virtsassa
 • maksatulehdus (voi oireilla ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutena)
 • rintojen suureneminen miehillä, impotenssi
 • hiivatulehdus (ruokatorven limakalvojen sieni-infektio).

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • suutulehdus (stomatiitti)
 • paksusuolitulehdus (koliitti)
 • laboratorioarvojen, esim. kolesteroli- ja triglyseridipitoisuuksien, suureneminen
 • veren pieni natriumpitoisuus, jonka oireita ovat mm. pahoinvointi ja oksentelu, päänsärky, uneliaisuus ja väsymys, sekavuus, lihasheikkous tai -kouristukset, ärtyneisyys, kouristuskohtaukset ja kooma. Lääkäri voi määrätä sinulle säännöllisisä verikokeita natriumarvon seuraamiseksi.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • iho-oireina ilmenevät lupuksen muodot tai perhosihottuma
 • ihottuma sekä mahdollinen siihen liittyvä nivelkipu
 • näköharhat.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa tai tölkissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. HDPE-tölkki: Käytä 6 kuukauden kuluessa avaamisesta.

Läpipainopakkaus:

Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Tölkki:

Säilytä alle 30 °C. Pidä tölkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zolt sisältää

 • Vaikuttava aine on lansopratsoli.
 • Muut aineet ovat: 
  Kapselin sisältö: sokeripallot (sakkaroosi ja maissitärkkelys), natriumlauryylisulfaatti, metyyliglukamiini, mannitoli (E421), hypromelloosi, makrogoli, talkki, polysorbaatti 80, titaanidioksidi (E171), metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri.
  Kapselikuori: liivate, titaanidioksidi (E171), kinoliinikeltainen (E104).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Alumiiniset läpipainopakkaukset

7 ja 14 kapselia.

HDPE‑tölkit

7 ja 14 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Laboratorios Liconsa S.A.

Avda. Miralcampo, No 7

Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares

Guadalajara

Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.9.2023.

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg