Perusterve ihminen voi käyttää tulehduskipulääkkeisiin kuuluvaa ibuprofeenia kivun ja kuumeen hoidossa – myös silloin, jos hän sairastuu koronaan. Näin toteaa asiantuntijalääkäri, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Anna Hanttu Orionilta.

Kevättalvella 2020 julkisuudessa käynnistyi keskustelu ibuprofeenin mahdollisista haitoista koronaan sairastuneilla potilailla. Keskustelu sai alkunsa Ranskan terveysministerin tviitistä. Moni pelkäsi, että ibuprofeenin käyttö koronainfektion aikana altistaisi vakavammalle tautimuodolle.

Kaikki särkylääkkeet on vaikuttavasta lääkeaineesta riippumatta tarkoitettu itsehoidossa vain lyhytaikaiseen käyttöön.


”Sen jälkeen asiaa on tutkittu ja kommentoitu useammallakin taholla. Sekä Euroopan lääkevirasto EMA, Maailman terveysjärjestö WHO että Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat todenneet, että vakuuttavaa tieteellistä näyttöä ibuprofeenin ja Covid-19-infektion pahenemisen yhteydestä ei ole olemassa. Tällä perusteella ibuprofeenin käyttöä ei suositella lopettamaan”, Hanttu kertoo.

Tuorein tutkimus syyskuulta

Hanttu muistuttaa, että yhdestä tviitistä paisunut kohu ei perustunut vertaisarvioituun tieteelliseen tutkimustulokseen. ”Viitteitä tulehduskipulääkkeiden soveltumattomuudesta koronainfektion oireenmukaisessa hoidossa saatiin muun muassa koe-eläintutkimuksesta ja yksittäisistä potilastapauksista. Ihmisillä asiaa ei tuolloin ollut tieteellisesti kuitenkaan tutkittu. Kun mainittu epäilys sitten syntyi, tutkimustietoa alettiin kerätä koronaan sairastuneilta potilailta.”

Hantun mukaan tutkimusnäyttöä siitä, että tulehduskipulääkkeet vaikeuttaisivat koronainfektiota perusterveillä potilailla, ei ole saatu. ”Luotettava lääketieteellinen lehti PLOS One julkaisi syyskuun alussa tutkimusartikkelin tanskalaisesta havainnoivasta tutkimuksesta, jonka johtopäätökset olivat: tulehduskipulääkkeillä, kuten ibuprofeenilla, ei ollut yhteyttä koronaan sairastuneiden 30 päivän kuolleisuuteen eikä myöskään sairaalahoidon, tehohoidon, hengityskonehoidon tai keinomunuaishoidon tarpeeseen.”

”Tutkimustulos rauhoittaa jatkamaan tulehduskipulääkkeiden käyttöä entisten periaatteiden mukaisesti”, Hanttu toteaa.

Vain lyhytaikaiseen käyttöön


Ibuprofeeni on suomalaisille tuttu särkylääke. Suosituksi sen on Hantun mukaan tehnyt luotettavuus kivun itsehoitovalmisteena.

”Samalla on kuitenkin muistettava, että kaikki särkylääkkeet on vaikuttavasta lääkeaineesta riippumatta tarkoitettu itsehoidossa vain lyhytaikaiseen käyttöön terveelläkin ihmisellä.”

Jokaisella lääkkeellä on mahdollisia haittavaikutuksia. Niiden riski kasvaa, jos lääkettä käyttää esimerkiksi runsaammin kuin pakkauksessa on ohjeistettu.

Kysy lääkäriltä, jos podet tiettyjä sairauksia

On myös perussairauksia sekä muita lääkityksiä, jotka asettavat esteen joko tulehduskipulääkkeiden tai niihin kuulumattoman parasetamolin käytölle.

”Tulehduskipulääkkeiden käytöstä on syytä kysyä lääkäriltä, jos potee sydän- tai munuaissairautta tai jos henkilöllä on ollut esimerkiksi aiempia ruoansulatuskanavan verenvuotoja. Näin kannattaa menetellä myös silloin, jos käytössä on jokin verenohennuslääke. Raskauden viimeisen kolmanneksen aikana tulehduskipulääkkeitä ei myöskään pidä käyttää”, Hanttu sanoo.

Sen sijaan perusterveelle ihmiselle tulehduskipulääkkeistä ei yleensä ole haittaa lyhyessä, oireenmukaisessa käytössä. Jos perusterve ihminen sairastuu COVID-19:ään, hän voi Hantun mukaan käyttää kivun ja kuumeen omahoitona myös ibuprofeenia.

Näin särkylääkkeet eroavat toisistaan

  • Tulehduskipulääkkeet (joista käytetään myös lääketieteellistä lyhennettä NSAID) ovat ryhmä erilaisia lääkeaineita. Niihin luetaan myös ibuprofeeni. Tulehduskipulääkkeet vaikuttavat kipuun, särkyyn ja kuumeeseen estämällä tulehduksessa ja kuumereaktiossa syntyvien prostaglandiinien tuotantoa kudoksissa. Prostaglandiinit ovat elimistön tulehdusta välittäviä aineita.
  • Parasetamoli on lääke, joka lievittää niin ikään kipua ja laskee kuumetta, mutta se ei kuulu tulehduskipulääkkeisiin. Kudostasolla se ei hillitse tulehdusreaktiota vaan vaikuttaa keskushermostoon vähentämällä siellä kivuntunnetta ja laskemalla kuumetta.
  • Sekä tulehduskipulääkkeet että parasetamoli on tarkoitettu itsehoidossa lyhytaikaiseen käyttöön. Jos ihmisellä on sairauksia tai hänen käytössään on lukuisia muita lääkkeitä, särkylääkkeiden käytöstä kannattaa kysyä joko lääkäriltä tai apteekin farmaseuttiselta henkilökunnalta. Eri tulehduskipulääkkeitä ei pidä käyttää samanaikaisesti.
  • Lääkkeen mukana tulee pakkausseloste, joka kannattaa lukea huolella. Lääkepakkauksessa lueteltuja lääkkeen enimmäispäiväannoksia on itsehoidossa aina syytä noudattaa.

Teksti: Essi Kähkönen