Vastuullinen lääke- tai vitamiinipakkaus täyttää monta vaatimusta: Se suojelee tuotetta ulkopuolisilta tekijöiltä, kuten valolta, kosteudelta ja mikrobeilta, ja se estää valmistetta kolhiutumasta kuljetuksen sekä varastoinnin aikana. Kun pakkaus on täyttänyt tehtävänsä ja itse tuote on käytetty loppuun, pakkaus on kierrätettävissä ja valmis käytettäväksi uudestaan.

Orionin lääke- ja vitamiinipakkauksista suurin osa kelpaa kierrätykseen, kertoo Orionin primääripakkausasiantuntija Elli Kultanen. ”Poikkeuksen tekevät läpipainopakkaukset, joissa on muovia ja alumiinifoliokerros. Ne lajitellaan sekajätteisiin tai energiajakeeseen. Lisäksi pakkaukset, joihin on jäänyt lääke- tai esimerkiksi lääkevoidejäämiä, eivät kuulu tavalliseen lajitteluastiaan tai viemäriin, vaan ne pitää viedä apteekkiin hävitettäviksi”, hän muistuttaa.

Muovipakkaus on tyhjänä kaikkea muuta kuin hyödytön, kun sen lajittelee oikein.

Hyvä pakkaus kestää käyttöä

Muovia käytetään lääketeollisuudessa siksi, että se on kevyttä, hygieenistä ja helposti muovattavissa erilaisiin pakkauksiin. Vastuullinen lääkepakkaus on siten paitsi potilasturvallinen myös tarkoitukseensa sopiva. Pakkausmateriaaliksi on jo suunnitteluvaiheessa valittu sellaiset muovilaadut, jotka kelpaavat kierrätettäviksi.

”On oleellista miettiä pakkauksen roolia kiertotaloudessa: kun pakkaus valmistetaan kerran, on tärkeää, että se myös pysyy käytössä mahdollisimman pitkään.”

Elli Kultasen mukaan esimerkiksi Orionin tuotannossa ja kuljetuksissa käyttämät puu- ja muovilavat – jotka nekin lasketaan pakkauksiksi – ovat yksi esimerkki kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta.

”On järkevää valita lavat niin, että ne kestävät käyttöä, kuljetusta ja varastointia vuosikausia ja että niitä voidaan tarvittaessa myös korjata.”

Muovin uusi elämä

Muovipakkaus on tyhjänä kaikkea muuta kuin hyödytön. Kun vastuunsa tunteva kuluttaja lajittelee tyhjät muovipurkit vaikkapa taloyhtiön muovinkeräykseen, ne päätyvät sieltä teollisuuteen niin sanotuksi sekundaariraaka-aineeksi. ”Lajitteluastiasta Orionin muovinen lääke- tai vitamiinipurkki päätyy käsittelylaitokseen, jossa se lajitellaan, puhdistetaan ja sulatetaan, minkä jälkeen se granuloidaan.”

Granuloinnissa muovipurkista tehdään muovihelmiä, ja muovihelmistä puolestaan voidaan valmistaa uusia muovituotteita. ”Uuden elämän Orionin muovinen lääke- tai vitamiinipurkki saa vaikkapa fleecetakkina, kukkaruukkuna, tiskiharjana tai terassilautana.”

Kelpaa myös energiantuotantoon

Kaikkea muovia ei käsittelylaitoksissa voida vielä jalostaa, mutta kierrätysprosessiin kelpaamaton pakkausjäte on arvokas resurssi energiantuotannossa.  ”Sekajätteeksi tai energiajakeeksi lajiteltu pakkaus voidaan käyttää energiantuotantoon. Silloin se poltetaan, ja siitä saatu energia käytetään esimerkiksi kaukolämmitykseen”, Kultanen kertoo.  

Mutta ovatko Orionin muoviset lääke- ja ravintolisäpakkaukset sitten biohajoavia? Vastaus tähän on ei. ”Biohajoavia materiaaleja ei saa tällä hetkellä käyttää pakkauksissa, jotka ovat kosketuksissa lääkkeen kanssa. Tällaisia pakkauksia nimitetään primääripakkauksiksi. 

Säädös johtuu siitä, että pakkauksista, jotka ovat kosketuksissa lääkeaineeseen, ei saa liueta mitään itse lääkkeeseen. Biohajoavat materiaalit voivat sisältää aineita, jotka saattavat muokata lääkkeen koostumusta. Lisäksi niiden lääkettä suojaavat ominaisuudet voivat olla heikkoja.” 

Mikä on tuotteen hiilijalanjälki?

Ravintolisäpakkauksissa, kuten vitamiinipurkeissa, pakkausten laatua taas säätelee elintarvikelaki. Ja vaikka niissä sallitaan tietty määrä biopohjaista muovia, Orionin primääripakkaukset eivät laadun vuoksi sellaista sisällä.

”Lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti, ja Orionilla odotetaan, mitä uusi EU:n muovidirektiivi tuo tullessaan. Esimerkiksi biopohjaisten materiaalien käyttöönottoa aiotaan EU:ssa helpottaa, jos voidaan todistaa, että ne ovat varmasti ympäristölle parempi vaihtoehto”, Kultanen huomauttaa.

Sen sijaan varsinaisen lääkepakkauksen päällä olevat kartonkipakkaukset ovat biopohjaisia. Niiden raaka-aine tulee suomalaisista metsistä.

”Nämä sekundääripakkauksiksi nimitetyt Orionin kotelot on valmistettu neitseellisestä selluraaka-aineesta. Toisin kuin voisi luulla, tällainen pakkauksen valmistustapa saattaa itse asiassa olla ympäristöystävällisempi kuin kierrätyskartongin käyttäminen – kun otetaan huomioon pakkauksen koko valmistusprosessi. Se, että jokin materiaali on kierrätetty, ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi parempi ympäristölle.”

orionin vitamiinipakkaukset

Kolme kysymystä vitamiinipakkausten vastuullisuudesta

Miten Orionin vitamiinipakkauksissa otetaan huomioon ympäristötekijät? Vastaamassa Orionilta vitamiinituoteryhmän tuotepäällikkö Kirsi Saario.

1. Miten ympäristövastuullisuutta on edistetty Orionin vitamiinipakkauksissa?

Suurin osa Orionin vitamiinivalmisteista on pakattu kierrätettäviin muovitölkkeihin. Kymmenisen vuotta sitten luovuttiin kartonkikoteloista, joihin monet tölkit oli pakattu.

Samalla luovuttiin myös pakkauksen mukana tulleista pakkausselosteista: sekä kartonki että seloste korvattiin tölkin etiketin paremmalla designilla sekä sijoittamalla tuotteen vaaditut pakkaustekstit etikettiin.

Kaikissa pakkauksissa Orion ei kuitenkaan voi luopua ulkopakkauksista, sillä apteekit käyttävät robotteja, jotka eivät voi tarttua pyöreisiin purkkeihin.

2. Miksi suurin osa Orionin vitamiinipakkauksista on valkoisia?

Pakkausmateriaaliksi valitut vitamiinitölkit ovat pääsääntöisesti valkoisia sen vuoksi, että valkoinen väri ei aiheuta haasteita muovin jatkokäsittelyssä ja kierrätyksessä.

Pakkausmateriaalit ostetaan alansa johtavilta toimijoilta, ja niiden laatu täyttää ravintolisätuotteiden pakkaamista koskevat säädökset. Orionin valitsemat pakkausmateriaalien valmistajat ovat vastuullisia toimijoita, jotka huomioivat sekä ympäristötekijät että käyttäjäturvallisuuden.

3. Mistä tiedän, miten mikäkin Orionin pakkaus lajitellaan?

Tässä muistilista Orionin pakkausten lajitteluun:

  • Lääkepurkkien alumiinikorkit: metallinkeräykseen.
  • Muoviset lääkepurkit, pullot ja muovikorkit: muovinkeräykseen tai vaihtoehtoisesti sekajätteeseen tai energiajakeeseen.
  • Kartonkinen lääkepakkaus: pahvin- tai kartonkikeräykseen.
  • Lääkepakkauksen sisällä oleva pakkausseloste: paperinkeräykseen.
  • Lasiset lääkepullot: lasinkeräykseen.
  • Tablettien läpipainopakkaukset, jotka ovat päällys- ja pohjaosaltaan foliota: metallinkeräykseen.
  • Monikerroksiset pakkausmateriaalit tai ne tablettien läpipainopakkaukset, jotka ovat päällysosaltaan muovia ja pohjaosaltaan alumiinifoliota: sekajätteeseen tai energiajakeeseen.
  • Jos pakkauksessa on lääkejäämiä: pakkaus apteekkiin.

Millainen pakkaus on ympäristöystävällinen?

Pakkauksen ympäristöystävällisyys riippuu muun muassa sisällä olevasta tuotteesta ja siitä, kuinka suojaava pakkaus on, millainen on sen kokonaishiilijalanjälki, onko pakkaus kierrätettävä vai käytetäänkö siinä kierrätysmateriaalia. Kaikilla näillä vaihtoehdoilla on oma panoksensa ympäristön hyvinvointiin.  

Lääkepakkauksen valmistaminen kuluttaa vähemmän resursseja kuin sen sisällä olevan lääketuotteen valmistus. Siksi vastuullisin ja ympäristöystävällisin pakkaus säilyttää tuotteen turvallisena ja hyvänä mahdollisimman pitkään – sekä ennen kaikkea potilaalle turvallisena käyttää.  

Asiantuntijana vastauksissa myös Orionin primääripakkausasiantuntija Elli Kultanen.

Teksti: Essi Kähkönen