”Kuluttaja voi luottaa siihen, että kaikki Orionin nimen alla myytävät ei-lääkkeelliset tuotteet täyttävät viranomaisvaatimukset ja että niiden vaikutuksista kerrotaan vain sallittuja asioita”, sanoo Head of Generics and Non-med Product Development Anja Koski Orionilta.

Koski vetää moniammatillista asiantuntijatiimiä, jonka tehtävänä on arvioida ei-lääkkeellisten valmisteiden turvallisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ennen kuin Orion tuo ne myyntiin.

Erityisesti ravintolisien kohdalla viranomainen on erittäin tarkasti määritellyt väitteet, joita tuotteiden vaikutuksista saa sanoa. Säädösten tavoitteena on suitsia katteettomia lupauksia, joita vitamiinivalmisteisiin ja muihin ravintolisiin edelleen usein liitetään.

”Ravintolisien maailma on aika villi, ja tuotteista tekisi mieli sanoa monia asioita. Jos väitettä ei ole hyväksytty, Orion ei käytä sitä”, Koski sanoo.

Orionin laaja asiantuntijatiimi arvioi tuotteen turvallisuuden mahdollisimman monesta näkökulmasta.

Asiantuntijatiimi arvioi tuotetta monesta näkökulmasta

Ei-lääkkeellisiin tuotteisiin kuuluvat ravintolisien ohella lääkinnälliset laitteet, kuten vaikkapa annostelijat, ja kosmetiikka.

Valmisteita arvioivassa tiimissä on mukana kunkin kategorian asiantuntija, joka tuntee lainsäädännölliset vaatimukset. Lisäksi jäseninä ovat edustajat Orionin lääketieteelliseltä osastolta, lääketurvaosastolta, laatuorganisaatiosta ja liiketoiminnan puolelta.

”Kun tiimissä on mukana laajasti asiantuntijoita eri osastoilta, saamme arvioitua tuotteen turvallisuuden mahdollisimman monesta näkökulmasta”, Koski sanoo.

Turvallisuus varmistetaan tieteellisellä evaluoinnilla

Arviointiprosessi käynnistyy, kun Orionille tarjotaan kiinnostavaa ei-lääkkeellistä valmistetta myyntiin. Joskus kyse on vasta ideasta tai prototyypistä, mutta useimmiten arvioidaan valmista tuotetta, joka saattaa olla jo myynnissä jossain muualla.

Arvioinnissa varmistutaan ensin, että tuote on luokiteltu oikeaan kategoriaan ravintolisäksi, lääkinnälliseksi laitteeksi tai kosmetiikaksi. Rajanveto ei ole aina itsestään selvää, sillä määritelmän mukaan esimerkiksi lääkinnällisen laitteen erottaa ravintolisästä se, että sillä ei ole farmakologista, metabolista tai immunologista vaikutusta, Koski kertoo. Hieman yllättäen esimerkiksi sinkkitabletit voidaan katsoa lääkinnälliseksi laitteeksi.

”Kyseisen kategorian asiantuntija varmistaa tieteellisen evaluoinnin avulla, että tuote on turvallinen ja että sen sisältämät aineet on osoitettu toimiviksi. Asiantuntija myös arvioi, millaisia väitteitä tuotteesta voidaan käyttää myynnissä ja markkinoinnissa.”

Tuotteesta vaaditaan myös tietoja muun muassa säilyvyystutkimusten osalta. Lisäksi valmisteiden tuotantoketju ja mahdolliset riskit arvioidaan sekä määritellään kohderyhmät, kuten lapset tai raskaana olevat, joille valmiste ei kenties sovellu.

Valmiste myyntiin vasta riittävällä tiedolla

Evaluointiprosessiin kuuluu myös sen arviointi, onko kyseinen valmiste tarkoituksenmukainen Orionin näkökulmasta, eli kannattaako Orionin tuoda sitä markkinoille omassa tuotevalikoimassaan, Koski kertoo.

”Katsomme kokonaiskuvaa, niin että tuote varmasti sopii luotettavan lääkeyrityksen linjaan.”

Kosken mukaan arviointitiimin käsittelyyn tulee melko harvoin tuotteita, joiden pääsy markkinoille peruuntuisi tyystin arvioinnin tulosten perusteella.

”Jos puutteita löytyy, yleensä riittää se, että tietoja täydennetään tai tutkitaan tarkemmin esimerkiksi valmisteen ikärajaa, jotta tuote on varmasti riittävän turvallinen”, Koski toteaa.

Teksti: Sanna Jäppinen