Omaishoitajien lukumäärä kasvaa vuosittain suomalaisten ikääntymisen myötä. Nykyisin Suomessa on noin 49 000 henkilöä, jotka ovat tehneet omaishoidon sopimuksen kunnan kanssa. Kymmenessä vuodessa määrä on lisääntynyt yli 10 000:lla.

”Jotta omaishoitajia riittäisi tulevaisuudessakin, sitovan ja kuormittavan omaishoidon pitäisi olla kannustavaa. Sitä pitää myös tukea riittävästi palveluilla. Muutoin seurauksena on yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja köyhyyttä”, toteaa Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen.

Sopimushoitajista 70 prosenttia on naisia ja yli puolet on yli 65-vuotiaita. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) mukaan peräti 80 prosenttia heistä hoitaa läheistään ympärivuorokautisesti. Hoidettavissa on eri-ikäisiä aina erityislapsista ikäihmisiin.

Lisäksi pääasiallisessa auttamisvastuussa on arviolta 350 000 ihmistä, jotka pitävät huolta sairaasta, vammautuneesta tai ikääntyneestä läheisestään.

Korona on korostanut yhteistyön tarvetta

Orion on tehnyt yhteistyötä Omaishoitajaliiton kanssa aikaisemmin useamman vuoden ajan. Orionin kaupallisten toimintojen johtajan Janne Maksimaisen mukaan yhteistyötä päätettiin jatkaa tänä vuonna erityisesti pandemian takia. Esimerkiksi omaishoitajille kuuluvia lakisääteisiä vapaita ei ole voinut pitää kaikkialla Suomessa.

”Omaishoito koskettaa meitä jokaista jossain elämänvaiheessa. On hienoa, jos heikommassa asemassa oleva avuntarvitsija voi olla kotona. Se vaikuttaa elämän laatuun. Orion haluaa olla mukana tukemassa omaishoitajien jaksamista.”

Sadalle omaishoitajalle tarjoutuu arpajaisissa mahdollisuus saada apua kotiin tai virkistäytyä hotellissa tai kylpylässä.

Valtakunnallinen omaishoitajien viikko on 22.‒29. marraskuuta. Sen alla julkistettavassa arvonnassa sadalle omaishoitajalle tarjoutuu mahdollisuus virkistäytymiseen. Voittajat voivat oman valintansa mukaan saada apua kotiin tai virkistäytyä hotellissa tai kylpylässä.

”Arvontaan voi osallistua loppiaiseen asti. Ensi vuosi onkin liiton 30-vuotisjuhlavuosi, joten sata omaishoitajaa voi juhlistaa merkkivuotta virkistäytyen”, Tervonen miettii.

Omaishoito on kunnille taloudellisesti kannattavaa

THL on laskenut ja vertaillut omaishoidon ja toisaalta ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen kustannuksia. Omaishoito on kunnille neljä kertaa edullisempaa.

”Omaishoidon kustannukset jäävät alle 10 000 euroon, kun tehostettu palveluasuminen maksaa yli 40 000 euroa vuodessa. Intensiivisen kotihoidonkin varassa oleva tulee kunnalle kalliimmaksi kuin omaishoito, joka on hyvin inhimillistä ja tukee samalla kotona asumista”, Tervonen summaa.

Laki määrittelee sopimusomaishoidon raameja, mutta käytäntö ja saatavuus vaihtelevat kunnittain. Pääsääntöisesti omaishoitajilta edellytetään ympärivuorokautista hoivavastuuta.

”Nyt on jo tullut sellaisia signaaleja ensi vuodesta, että kunnat alkavat tinkiä omaishoidon tuesta, koska se on harkinnanvarainen palvelu. Tarvitsisimme enemmän normiohjausta ja kansallista yhdenvertaisuutta.”

Omaishoito on tärkeää

  • Sopimuksen tehneitä omaishoitajia on liki 49 000, mutta todennäköisesti vielä suurempi joukko täyttäisi omaishoidon kriteerit eli ympärivuorokautisen hoivavastuun.
  • Pääasiallisia auttajia on jopa 350 000. Lisäksi Työterveyslaitoksen mukaan yli 700 000 suomalaista kantaa hoivavastuuta. Ikääntymiskehitys kasvattaa kaikkia lukuja tulevaisuudessa.
  • Peräti 80 prosenttia hoivasta on läheisten vastuulla.
  • Jos hoidettavilla ei olisi omaishoitajaa, yli puolet heistä olisi intensiivisen kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen asiakkaita.

Teksti: Tarja Västilä