Suomessa toimii hieman yli 200 Fimean valvomaa laillista verkkoapteekkia. Jo vuonna 2018 yli kolmasosa suomalaisista piti apteekin verkkoasiointia Apteekkariliiton kyselyn perusteella tärkeänä palveluna.

Kysyntää on entisestään vauhdittanut maaliskuussa 2020 alkanut pandemia: verkkoapteekeista yli 130 on perustettu sen jälkeen.

Helsinkiläinen Käpylän apteekki käynnisti aikaisin kevättalvella 2020 tuoreen apteekkarin Anne Hietalan johdolla nykyisen verkkoapteekkinsa uudella alustalla. Aiemman verkkoapteekin käyttöaste oli jäänyt matalaksi.

”Halusimme olla ennen kaikkea ajassa kiinni – siinä vaiheessa koronasta ei vielä ollut tietoa”, Hietala sanoo.

Korona-aika on totuttanut verkkoapteekin käyttöön

Kahden vuoden aikana Käpylän verkkoapteekin asiakasmäärä on noin kolminkertaistunut. Hietala arvelee, että valtaosa on tottuneita verkkopalveluiden käyttäjiä, joille lääkkeiden hankkiminen verkosta on luontevaa siinä missä muidenkin tuotteiden.

Pandemian puhkeaminen vaikutti osaltaan asiakaskunnan laajenemiseen. Apteekkariliiton maaliskuun 2020 lopussa tekemän kyselyn mukaan apteekkien toimintatavat muuttuivat muutamissa päivissä, ja kansalaisten etäasiointi lisääntyi tuntuvasti sekä puhelimitse että verkkoapteekeissa.

Verkkoapteekista voi olla suurta hyötyä ikääntyneille, vaikkapa jos liikkuminen on hankalaa.

”Varsinkaan pandemian alkumetreillä moni ei halunnut eikä uskaltanut lähteä paikan päälle asioimaan”, Hietala sanoo.

”Verkkoapteekkiin onkin saatettu tulla aluksi koronan takia, mutta sitten on huomattu, että tämähän on helppoa ja sopii minulle.”

Verkkoapteekki on mahdollisuus myös ikääntyneille

Käpylän verkkoapteekki etsii myös uusia asiakasryhmiä.

”Korona-aikana hieman helpotettiin tietosuoja-asioita, ja tilaaminen puhelimitse oli mahdollista. Nyt se ei enää onnistu. Suosittelemmekin verkkoapteekkia, johon kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella”, Hietala sanoo.

Iäkkäämmille asiakkaille verkkoapteekin käyttö saattaa tuntua haastavalta. Silti juuri heille verkkoasioinnista on konkreettista hyötyä, jos esimerkiksi liikkuminen on hankalaa.

”Yksi mahdollisuus voisi olla se, että eläkeläisryhmissä käydään kertomassa verkkoapteekista ja opastetaankin sen käytössä.”

Asiakkaita lähialueilta ja kauempaakin – noutolokerikko suosittu

Noin kolmannes Käpylän verkkoapteekin ostoksista lähetetään postitse kauemmas, toinen kolmannes menee kuljetusliikkeen matkassa eri puolille pääkaupunkiseutua ja loput ostetaan lähialueilta Käpylästä ja Koskelasta.

”Lähialueilta tuotteita haetaan apteekista, ja kuljetamme myös jonkin verran itse. Vuoden alussa saimme noutolokerikon läheiseen isoon vähittäiskauppaan, ja suosio on hieman yllättänytkin – ihmiset hakevat mielellään lääkkeet samalla kun käyvät ruokaostoksilla”, Hietala sanoo.

Laillisissa verkkoapteekeissa neuvotaan ja varmistetaan lääkkeiden oikeaa käyttöä, aivan kuten perinteisissä apteekeissa.

”Olisi myös mielenkiintoista selvittää, miksi joku päätyy esimerkiksi Rovaniemeltä asti tilaamaan meidän verkkoapteekistamme.”

Yleisesti ottaen Hietala uskoo, että verkkoapteekin etuina ovat mukavuus ja kätevyys: ostoksille ei tarvitse lähteä tiettyyn aikaan tai paikkaan, vaan ne voi hoitaa oman aikataulun mukaan.

Apteekin velvollisuus on neuvoa, myös verkossa

Laillisissa verkkoapteekeissa pyritään aina varmistamaan lääkkeiden oikea ja turvallinen käyttö, aivan kuten perinteisissä apteekeissa.

”Kun asiakas tekee tilauksen, hän voi laittaa toiveen yhteydenoton ajankohdasta, jolloin soitamme. Reseptilääkkeet löytyvät asiakkaan e-resepteistä, ja käymme ne yhdessä läpi. Kun asia on käsitelty, asiakas saa sähköpostiviestin ja voi mennä maksamaan ostokset”, Hietala sanoo.

Neuvontaa annetaan myös itsehoitolääkkeiden käytöstä sekä seurataan mahdollisia lääkkeiden väärinkäytösepäilyjä. Niihin myös tartutaan.

Ostostenkin osalta Hietala näkee verkko- ja kivijalka-apteekin olevan hyvin samantyyppisiä, eikä hän tunnista selkeitä eroja ostokäyttäytymisessä.

”Verkkoapteekissa on se etu, että tuotevalikoima voi olla laajempikin kuin normiapteekin hyllyssä.”

Asiakkaiden näkemykset ohjasivat verkkoapteekin kehittämistä

Kun Käpylän verkkoapteekki perustettiin reilu pari vuotta sitten Apteekkariliiton tarjoamalle verkkopalvelualustalle, alusta vaati teknistä hienosäätöä.

”Oli hyvä, että asiakkaita oli heti paljon. Siten saimme runsaasti näkemyksiä siitä, millä tavalla verkkopalvelua pitäisi parantaa”, Anne Hietala sanoo.

Erityisesti apteekin kaksi proviisoria käyttivät runsaasti aikaa kehitystyöhön ja antoivat aktiivisesti palautetta alustan ylläpitäjälle.

”Nyt verkkopalvelu toimii hyvin, ja on hienoa, että palautteemme on hyödyttänyt myös muita alustaa käyttäviä verkkoapteekkeja.”

Miksi verkkoapteekki?

  • Verkkoapteekeista voi tilata sekä resepti- että itsehoitolääkkeitä. Molempien käyttöön annetaan neuvontaa.
  • Ostokset voi tehdä oman aikataulun mukaan.
  • Toimitustapoja on monia: tuotteet voi hakea kivijalka-apteekista tai noutopisteestä tai saada ne kotiinkuljetuksena.
  • Valikoima voi olla jopa laajempi kuin kivijalka-apteekissa.

Lähteet: Fimea, Apteekkariliitto 

Teksti: Sanna Jäppinen