Buranagel 50 mg/g kipugeeli

BuranaGel 50mg 50g 1LR

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Buranagel 50 mg/g on ibuprofeenia sisältävä, iholle levitettävä geeli paikallisen lihas-ja nivelkivun lyhytaikaiseen oireenmukaiseen hoitoon hyvänlaatuisissa vammoissa, kuten venähdykset, nyrjähdykset ja ruhjeet. Aikuisille ja yli 14-v. lapsille. Iholle levitettävä Buranagel sisältää ibuprofeenia, joka lievittää kipua ja vähentää tulehdusta. Buranagel on Suomen ainoa ibuprofeenia sisältävä kipugeeli.

BuranaGel 50mg 50g 1LR

Buranagel 50 mg/g iholle levitettävä ibuprofeenigeeli paikallisen lihas-ja nivelkivun lyhytaikaiseen, oireenmukaiseen hoitoon hyvänlaatuisissa vammoissa, kuten venähdykset, nyrjähdykset ja ruhjeet (esim. urheiluvammat). Aikuisille ja yli 14-vuotiaille. Jos oireet eivät helpota 3 päivän kuluttua tai ne pahenevat, tulee kääntyä lääkärin puoleen. Buranagel on hajusteeton geeli, joka on helppo levittää iholle, tahraamatta.

Annostus:

 • Levitetään 4-10 cm geeliä kipualueelle, 3 kertaa päivässä, enintään 7 vuorokauden ajan.
 • Tarkempi annostus pakkausselosteessa.

Pakkauskoot: 50 ja 100 g tuubi.

Buranagel 50 mg/g geeli paikallisen lihas-ja nivelkivun oireenmukaiseen hoitoon venähdyksissä, nyrjähdyksissä tai ruhjeissa, jotka johtuvat hyvänlaatuisista vammoista. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Aikuisille ja yli 14-vuotiaille enintään 7 vuorokauden ajan. Ei raskauden viimeisellä kolmanneksella eikä rikkoutuneelle iholle. Varo geelin joutumista silmiin tai limakalvoille. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos oireet pitkittyvät, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai sinulla on verenvuototaipumus. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot 50 g ja 100 g.

Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17.

Itsehoitolääke

Buranagel 50 mg/g geeli

Aikuisille ja yli 14‑vuotiaille nuorille

ibuprofeeni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Buranagel on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Buranagel-valmistetta
 3. Miten Buranagel-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Buranagel-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Buranagel-valmisteen vaikuttava aine on ibuprofeeni, joka kuuluu tulehduskipulääkkeiden (NSAID-lääkkeiden) ryhmään.

Buranagel-valmistetta käytetään aikuisille ja yli 14-vuotiaille nuorille paikallisen lihas- ja nivelkivun lyhytkestoiseen oireenmukaiseen hoitoon venähdyksissä ja nyrjähdyksissä tai ruhjeissa, jotka johtuvat hyvänlaatuisista vammoista (esim. urheiluvammoista).

Buranagel on tarkoitettu aikuisille ja yli 14‑vuotiaille nuorille.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Buranagel-valmistetta

 • jos olet allerginen ibuprofeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos tulehduskipulääke tai asetyylisalisyylihappo on aiheuttanut sinulle joskus aikaisemmin allergisen reaktion, kuten astmaa, hengityksen vinkunaa, kutinaa, nenän vuotamista, ihottumia tai turvotusta
 • jos kipualueen iho on rikkoutunut tai vaurioitunut (esim. ihottuma, akne tai tulehdus)
 • jos olet raskauden viimeisellä kolmanneksella.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Buranagel-valmistetta

 • jos sinulla on sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta
 • jos sinulla on tai on ollut mahan tai pohjukaissuolen haavaumia tai tulehduksellinen suolistosairaus
 • jos sinulla on verenvuototaipumus
 • jos sinulla on joskus ollut keuhkoastma tai jokin allergia
 • jos sinulla on infektio – katso tarkempia tietoja jäljempänä kohdasta ”Infektiot”.

Ihoreaktiot

Vakavia ihoreaktioita, mukaan lukien eksfoliatiivinen dermatiitti, erythema multiforme, Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi, lääkeyliherkkyysoireyhtymä (DRESS-oireyhtymä) ja akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (AGEP), on raportoitu ibuprofeenihoidon yhteydessä. Lopeta Buranagel-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos huomaat minkä tahansa näistä kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset kuvatuista vakaviin ihoreaktioihin liittyvistä oireista.

Varo geelin joutumista limakalvoille (silmiin, huuliin, jne.).

Vältä altistamasta hoidettua aluetta voimakkaalle luonnonvalolle ja/tai keinovalolle (esim. rusketuslampuille) hoidon aikana ja hoidon lopettamista seuraavan päivän ajan. Tämä pienentää valolle herkistymisen riskiä.

Infektiot

Buranagel voi peittää infektion merkkejä, joita ovat muun muassa kuume ja kipu. Siksi on mahdollista, että Buranagel voi viivästyttää infektion asianmukaisen hoidon aloittamista, jolloin komplikaatioiden riski kasvaa. Näin on havaittu tapahtuvan bakteerien aiheuttaman keuhkokuumeen ja vesirokkoon liittyvien bakteeriperäisten ihoinfektioiden yhteydessä. Jos käytät tätä lääkettä silloin, kun sinulla on infektio, ja jos infektion oireet jatkuvat tai pahenevat, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Ilmoita mahdollisista poikkeavista vatsaoireista lääkärille.

Haittavaikutuksia voi ilmetä muita herkemmin iäkkäillä.

Haittavaikutuksia voi vähentää käyttämällä pienintä tehokasta annosta lyhyimmän mahdollisen ajan oireiden hoitamiseksi.

Lapset ja nuoret

Buranagel-valmistetta ei suositella alle 14‑vuotiaille lapsille ja nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Buranagel

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa ovat epätodennäköisiä. Haittavaikutusten riski voi kuitenkin suurentua, jos käytät Buranagel-valmistetta yhdessä asetyylisalisyylihapon tai muiden tulehduskipulääkkeiden, kuten ibuprofeenia tai jotain muuta tulehduskipulääkettä (esim. diklofenaakkia) sisältävien tablettien, kapseleiden tai peräpuikkojen, kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Buranagel-valmistetta, jos olet raskauden viimeisellä kolmanneksella. Buranagel-valmistetta ei saa käyttää raskauden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä ja lääkärin määräämää. Jos tarvitset hoitoa tänä aikana, on käytettävä mahdollisimman pientä annosta mahdollisimman lyhyen ajan.

Ibuprofeenin suun kautta otettavat lääkemuodot (esim. tabletit) voivat aiheuttaa haittavaikutuksia syntymättömälle lapselle. Ei tiedetä, koskeeko sama riski myös Buranagel-valmistetta, kun sitä käytetään iholle.

Tämän lääkkeen käytöstä imetysaikana ei tiettävästi aiheudu mitään haittoja. Varotoimena älä kuitenkaan levitä geeliä suoraan rintoihin, jos imetät.

Buranagel sisältää bentsyylialkoholia

Tämä lääkevalmiste sisältää 10 mg bentsyylialkoholia per gramma, joka vastaa 5 mg/cm. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja yli 14‑vuotiaat nuoret:

Käytä Buranagel-valmistetta 3 kertaa vuorokaudessa säännöllisin väliajoin. Hoidettavan kipualueen laajuuden mukaan tarvittava geelimäärä on 4–10 cm, mikä vastaa 2–5:tä grammaa geeliä (100–250 mg ibuprofeenia). Enimmäisvuorokausiannos on 15 grammaa geeliä, mikä vastaa 750 mg:aa ibuprofeenia.

Oireiden lievittämiseen on käytettävä pienintä tehokasta annosta lyhyimmän mahdollisen ajan. Jos sinulla on infektio, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos oireet (kuten kuume ja kipu) jatkuvat tai pahenevat (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä). Valmiste on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön. Ilman lääkemääräystä hoito saa kestää enintään 7 päivää.

Jos oireesi eivät ole lievittyneet 3 päivän kuluttua tai oireet pahenevat, käänny lääkärin puoleen.

Vain iholle.

Levitä Buranagel kipualueen iholle ja hiero geeli kevyesti ihoon. Geeliä saa levittää vain ehjälle iholle. Pese kädet geelin levittämisen jälkeen, paitsi jos hoidettava alue on käsissä. Älä käytä peittositeitä.

Jos käytät enemmän Buranagel-valmistetta kuin sinun pitäisi

Yliannostus on epätodennäköinen käytettäessä geeliä ohjeenmukaisesti iholle. Jos olet käyttänyt Buranagel-valmistetta enemmän kuin pitäisi, huuhtele aluetta runsaalla vedellä.

Jos olet ottanut lääkettä suun kautta tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmät mahdolliset haittavaikutukset ovat iho-oireita. Paikallisesti käytettävä ibuprofeeni imeytyy verenkiertoon vain vähäisessä määrin verrattuna suun kautta otettaviin tulehduskipulääkkeisiin. Ibuprofeenin paikallisessa käytössä erityisesti maha-suolikanavan haittatapahtumat ovat harvinaisempia. Koko elimistöön kohdistuvia haittavaikutuksia voi kuitenkin ilmetä, jos tätä lääkettä käytetään pitkään ja/tai laajoille alueille. Mahdollisia reaktioita ovat vatsakipu, ruoansulatushäiriöt sekä mahaan ja munuaisiin liittyvät häiriöt.

Lopeta Buranagel-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee mikä tahansa seuraavista oireista:

 • allergisen reaktion merkkejä, kuten astma, hengityksen vinkuna tai hengenahdistus ilman syytä, kutina tai nenän vuotaminen
 • vartalon iholle ilmaantuvat punertavat, ei koholla olevat, maalitaulua muistuttavat tai rengasmaiset läiskät, joissa on usein keskellä rakkula; ihon kuoriutuminen; haavaumat suussa, kurkussa, nenässä, sukuelinten alueella ja silmissä. Näitä vakavia ihoreaktioita (eksfoliatiivinen dermatiitti, erythema multiforme, Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi) voivat edeltää kuume ja flunssan kaltaiset oireet.
 • laajalle levinnyt ihottuma, kuume ja suurentuneet imusolmukkeet (DRESS-oireyhtymä)
 • punainen, laajalle levinnyt hilseilevä ihottuma, jossa on kyhmyjä ihon alla ja rakkuloita sekä kuumetta. Oireet ilmenevät yleensä hoidon aloittamisen kohdalla (akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi).

Muut haittavaikutukset:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • ärsytysoireet hoidettavalla alueella
 • ihottumat
 • kutina
 • nokkosihottuma
 • punoitus
 • polttelun tunne
 • kosketusihottuma.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • ihon kesiminen
 • ihon kuivuminen
 • turvotus.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • rakkulaihottuma.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • yliherkkyysreaktiot
 • angioedeema (ihon, limakalvojen tai näiden alaisten kudosten äkillinen turvotus)
 • astma
 • vatsavaivat
 • valoherkkyys
 • märkärakkulaiset ihottumat.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Buranagel sisältää

 • Vaikuttava aine on ibuprofeeni.
 • 1 gramma geeliä sisältää 50 mg ibuprofeenia.
 • Muut aineet ovat isopropyylialkoholi, hydroksietyyliselluloosa, natriumhydroksidi, bentsyylialkoholi, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kirkas, väritön geeli.

Pakkauskoot: 50 g ja 100 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.12.2023

Millaiseen kipuun Buranagel-valmistetta voi käyttää?

Buranagel-valmiste sopii paikallisen kivun lyhytkestoiseen oireenmukaiseen hoitoon ylä-tai alaraajojen äkillisissä venähdyksissä, nyrjähdyksissä tai ruhjeissa.

Onko Buranagel tarkoitettu vain urheilijoille?

Ei, Buranagel-valmistetta voi käyttää kaikki äkillisten vammojen aiheuttamasta lyhytkestoisesta kivusta kärsivät, johtuu vamma sitten urheilusta tai muusta syystä.

Mikä on Buranagel-valmisteen etu verrattuna suun kautta käytettyyn tulehduskipulääkkeeseen?

Paikallisessa käytössä ihon läpi imeytyvän ibuprofeenin on osoitettu lievittävän kipua ja tulehdusta. Paikallisesti käytettävä ibuprofeeni imeytyy verenkiertoon vain vähäisessä määrin verrattuna suun kautta otettaviin tulehduskipulääkkeisiin. Ibuprofeenin paikallisessa käytössä esiintyy vähemmän maha-suolikanavan haittavaikutuksia.

Millainen Buranagel-geeli on käytössä?

Buranagel-geeli on väritön ja hajusteeton geeli, jota on helppo levittää iholle tahraamatta. Geelin apuaineiden tuoksu haihtuu nopeasti iholta.

Voiko Buranagel-valmistetta käyttää, jos on astma?

Jos on keuhkoastma tai allergia, tulee keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käyttää Buranagel-valmistetta.

Sopiiko Buranagel herkälle iholle?

Jos on allerginen vaikuttavalle aineelle (ibuprofeenille) tai tuotteen apuaineille, ei tule käyttää Buranagel-geeliä. Geeliä ei tule myöskään levittää vaurioituneelle tai rikkoutuneelle iholle. Sopivuus herkälle iholle on yksilöllistä. Lopeta Buranagel-valmisteen käyttö ja käänny lääkärin puoleen heti, jos sinulla ilmenee ihoreaktion oireita (ihottumaa, ihon kuoriutumista, rakkulointia) tai allergisen reaktion muita merkkejä.

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

3.12.2020 Tietoa kivusta ja särystä

Nyrjähtikö nilkka, venähtikö reisi, tuliko ruhje? Tästä ei kannata liikaa masentua. Pienet vammat kannattaa hoitaa ripeästi kuntoon ja jatkaa elämää. Katso videolta, miten hyvänlaatuisia vammoja voi lievittää paikallisesti kipugeelillä!

Lue lisää
15.5.2020 Tietoa kivusta ja särystä

Urheiluvamman paras hoito on ennaltaehkäisy, mutta aina se ei riitä. Tapaturmia sattuu niin kilpaurheilijoille kuin liikunnan harrastajille. Katso videolta Helsinki Seagulls -koripallojoukkueen lääkärin ja fysiikkavalmentajan harjoitus- ja hoitovinkit!

Lue lisää
20.1.2020 Tietoa kivusta ja särystä

Kuntoilijan kohtaamat liikuntavammat ovat useimmiten lihas- tai nivelvammoja. Vammoja voi ehkäistä monipuolisella treenillä ja kuuntelemalla omaa kehoa. Jos vamma kuitenkin syntyy, tärkeää on hyvä ensiapu ja kivun hoito.

Lue lisää