1. Järjestäjä ja yhteistyökumppanit
Orion Oyj

2. Arvonta
Arvotaan kaikkien Itsehoitoapteekin uutiskirjeen tilanneiden kesken viisi (5) palkintoa joka kuukausi. Yhden palkinnon arvo on n. 30 euroa. Palkinnon arvoa ei voi muuttaa rahaksi. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnon tässä mainitusta arvosta arpajaisveron. Voittajien arvonta suoritetaan kuukausittain aina seuraavan kuukauden puoleenväliin mennessä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Voittajan nimi ja asuinpaikkakunta voidaan ilmoittaa myös Itsehoitoapteekin verkkosivustolla, FB-sivulla, Instagram-tilillä ja/tai Itsehoitoapteekin uutiskirjeessä. Jos voittajaa ei tavoiteta viiden arkipäivän kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa mikäli osallistujaa ei tavoiteta, tai hän on antanut virheellisen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai ne ovat epäselvänä tulkinnanvaraisia. Voittajan nimi voidaan julkaista arvontaan osallistuneille osoitetuissa sähköposteissa, sekä järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden internetsivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä. Palkinto tullaan luovuttamaan seuraavan 30 päivän kuluessa arvontapäivästä.

3. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset täysi-ikäiset henkilöt lukuun ottamatta seuraavaksi mainittuja poikkeuksia. Arvontaan eivät saa osallistua Orion Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden työntekijät eivätkä heidän perheenjäsenensä. Arvontaan osallistuminen vaatii yhteystietojen jättämistä. Arvontaan saa osallistua ainoastaan omalla nimellä ja omalla sähköpostiosoitteella.

4. Osallistumisaika
Arvontaan voi osallistua 1.1.-31.12.2024, ellei toisin ilmoiteta.

5. Osallistuminen
Arvontaan voi osallistua olemalla Itsehoitoapteekin uutiskirjeen tilaaja kuukausittaisella arvontahetkellä. Uutiskirjeen voi tilata Itsehoitoapteekki.fi-sivulla, jossa täytetään uutiskirjeen tilauslomake. Lomakkeen täyttämällä osallistuja hyväksyy arvonnan säännöt.

6. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon yhteisarvoa. Verkossa toimiva osallistumissivusto toimii käytetyimmissä internetselaimissa. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista. Arvonnan järjestäjä ja tekninen toteuttaja eivät ota myöskään vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muulle omaisuudelle tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Orion Oyj:n, arvonnan yhteistyökumppanin tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan.

7. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet
Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Orion Oyj:n kirjallista lupaa. Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Takaisin edelliselle sivulle