Vakavassa ydinvoimalaonnettomuudessa, ydinräjähdyksessä tai muussa ydinonnettomuudessa ilmaan voi vapautua radioaktiivista jodia. Päästessään hengityksen kautta elimistöön se kertyy kilpirauhaseen. Kilpirauhaseen kertyvä radioaktiivinen jodi on haitallista, sillä se voi aiheuttaa kilpirauhasen syöpää tai vajaatoimintaa.

Radioaktiivisen jodin kertymistä kilpirauhaseen voi kuitenkin estää joditablettien avulla. Siksi on jo pitkään suositeltu, että joditabletteja on aina kotona saatavilla. Sosiaali- ja terveysministeriön lokakuussa 2022 päivittämän ohjeen mukaan suositellaan, että 3–40-vuotiaat henkilöt hankkivat apteekista joditabletteja. Alle 3-vuotiaille soveltuvia joditabletteja ei myydä apteekeissa, vaan niiden hankinnasta vastaa julkinen terveydenhuolto.

Yli 40-vuotiaille ei enää suositella joditabletteja säteilyvaaratilanteessa. Tämä johtuu siitä, että heillä ei ole samanlaista riskiä säteilyn vuoksi lisääntyneeseen kilpirauhassyöpään kuin nuoremmilla.

Säteilyvaaratilanteessa ensisijaista on ohjeen mukaan suojautua sisätiloihin, koska se vähentää säteilyaltistusta tehokkaimmin. Joditablettien ottaminen on suojautumisessa tukitoimi. Päivitetty ohje perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) jodisuosituksiin.

Miksi ja milloin joditabletteja käytetään?

Proviisori ja ravitsemusasiantuntija Heli Bollström kertoo, että joditablettien sisältämä jodi on ei-radioaktiivista kaliumjodidia, jolle myös on ominaista kertyminen kilpirauhaseen. Tähän perustuu joditabletin suojavaikutus, sillä oikeaan aikaan otetun tabletin kaliumjodidi täyttää kilpirauhasen niin, että radioaktiivisen jodin kertyminen kilpirauhaseen estyy.

”Joditablettien suojaava vaikutus riippuu oikeasta ajoituksesta. Jos tabletin otto viivästyy, sen suojavaikutus heikkenee. Siksi tabletteja on pidettävä aina saatavilla. Joditabletti otetaan vain viranomaisen niin ohjeistaessa. Omin päin tabletteja ei saa ottaa”, Bollström kertoo.

Joditablettien ottamisessa ajoitus on kaiken a ja o. Siksi tabletteja on pidettävä aina saatavilla

Joditablettien ottaminen on erityisen tärkeää lapsille ja raskaana oleville naisille, sillä kehittyvän sikiön ja lapsen kilpirauhanen on säteilylle herkempi kuin aikuisen. Joditabletit annetaan aina ensisijaisesti lapsille ja raskaana oleville, jos niitä ei ole riittävästi kaikille.

”Joditabletin suojavaikutus kestää noin vuorokauden ajan. Viranomaiset antavat tarvittaessa ohjeita uuden annoksen ottamisesta.”

Voiko apteekkiin lähteä onnettomuuden sattuessa?

Joditabletit suojaavat kilpirauhasta radioaktiiviselta jodilta, mutta eivät anna elimistölle suojaa muita radioaktiivisia aineita vastaan. Vakavan ydinvoimalaitosonnettomuuden sattuessa viranomaiset antavat väestölle ohjeen siirtyä sisälle suojaan.

”Silloin ei voi enää lähteä ostamaan joditabletteja apteekista, vaan niitä pitää varata kotiin ja loma-asunnolle jo etukäteen”, Bollström muistuttaa.

Joditabletin saa ottaa vain viranomaisen kehoituksesta

Suomen viranomaiset kehottavat myös taloyhtiöitä, työpaikkoja, kouluja, päiväkoteja, terveyskeskuksia ja muita hoitolaitoksia hankkimaan joditabletteja jokaista asukasta, työntekijää ja asiakasta varten.

Kuinka kauan joditabletit säilyvät?

Joditabletit myydään tyypillisesti kymmenen kappaleen pakkauksissa. Tabletit säilyvät käyttökelpoisina 3–5 vuotta. Vanhentuneita joditabletteja ei kannata käyttää, sillä niiden suojateho voi olla heikentynyt.

Kodin lääkekaappi on syytä käydä läpi vähintään kerran vuodessa. Vanhentuneet joditabletit voi toimittaa apteekkiin hävitettäviksi, ja samalla tilalle voi ostaa uuden pakkauksen.

Bollströmin mukaan ihmisillä ei välttämättä aina ole riittävästi tietoa joditablettien käyttöön liittyvistä toimintatavoista ja -ohjeista. Joditablettien käyttö liittyy vain viranomaisten erikseen ohjeistamiin onnettomuustilanteisiin, eikä niitä voi käyttää ravintolisänä korvaamaan jodin vähäistä määrää ruokavaliossa.

”Oikeat käyttötavat ja ohjeet käydään yleensä läpi, kun asiakas tulee ostamaan joditabletteja apteekista”, Bollström sanoo.

Sopivatko joditabletit kaikille?

Aivan kaikille joditabletit eivät edes hätätilanteessa sovi. Joditabletteja ei pidä käyttää, jos sairastaa tai on sairastanut jotakin kilpirauhassairautta tai jos kilpirauhanen on poistettu tai toimimaton. Myös aikaisemmin saatu vakava allerginen reaktio jodista voi estää joditablettien käytön.

Joditablettien käytöstä on hyvä keskustella tarkemmin lääkärin kanssa, jos sairastaa munuaisten vajaatoimintaa, johon tarvitaan nesteenpoistolääkitystä.

”Myös kaksisuuntaisen mielialahäiriön litiumlääkitys ja sydämen rytmihäiriölääkitys voivat vaikuttaa joditablettien käyttöön”, Bollström kertoo.

Entä jos ottaa joditabletin vahingossa?

Joditablettien turha tai liiallinen käyttö voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Bollström neuvoo ottamaan yhteyttä Myrkytystietokeskukseen, jos esimerkiksi pieni lapsi ottaa joditabletteja vahingossa.

Joditabletit voivat olla myös lemmikeille vaarallisia. Vahinkoaltistuksen sattuessa tarkempia toimintaohjeita kannattaa kysyä eläinlääkäriltä.

Näin käytät joditablettia ydinonnettomuuden sattuessa

  • Joditabletteja suositellaan säteilyvaaratilanteessa alle 40-vuotiaille, kun viranomainen tarpeesta erikseen ilmoittaa.
  • Ota joditabletti vain viranomaisen kehotuksesta oikean ajoituksen varmistamiseksi. Ohjeet kuulet radiosta ja televisiosta. Noudata annostelussa pakkauksen ohjetta.
  • Ota vain yksi annos. Sen antama suoja säilyy noin vuorokauden. Seuraa viranomaisten ohjeita mahdollisen uuden annoksen ottamisesta.
  • Joditablettien ottaminen onnettomuustilanteessa on erityisen tärkeätä lapsille ja raskaana oleville.
  • Älä käytä vanhentuneita joditabletteja, sillä niiden suojateho voi olla heikentynyt.
  • Jos otat joditabletteja liian suuren annoksen tai lapsi syö tabletteja vahingossa, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Teksti: Krista Korpela-Kosonen

Lähde: Säteilyturvakeskus STUK

Artikkelia päivitetty 13.10.2022