1. Mistä raskausmyrkytyksessä eli pre-eklampsiassa on kyse?

Pre-eklampsia on oireyhtymä, joka liittyy istukkaan. Syystä, jota lääketiede ei tunne, istukasta voi vapautua odottavan äidin elimistöön haitallisia tekijöitä. Ne vaikuttavat äidin verenkiertoon sekä veren hyytymisjärjestelmään.

Näiden tekijöiden seurauksena naisen verenpaine nousee ja verenkierrosta siirtyy nestettä kudoksiin. Kudokset turpoavat, virtsaan erittyy valkuaisaineita ja pahimmillaan äiti saa kouristuksiin johtavia neurologisia oireita.

Pre-eklampsian vanha nimi, raskausmyrkytys, on harhaanjohtava: myrkytyksestä ei oireyhtymässä ole kyse.

2. Mitkä ovat pre-eklampsian eli raskausmyrkytyksen oireet?

Pre-eklampsiassa odottavan äidin verenpaine nousee ja virtsasta löytyy valkuaista. Nämä kaksi tekijää ovat lääkärille selviä merkkejä pre-eklampsiasta, mutta niitä nainen ei itse havaitse.

Sen sijaan oireet, jotka myös odottava äiti pre-eklampsiassa useimmiten kokee, ovat päänsärky, nokipilkut silmissä, nopeasti kehittyvä turvotus kasvoissa, nilkoissa ja säärissä sekä ylävatsakipu.

3. Mistä raskaana oleva voi itse osata epäillä pre-eklampsiaa? Milloin lääkäriin?

Päänsärky ja lisääntyvä turvotus kasvoissa ja raajoissa ovat naiselle tavallisimpia merkkejä siitä, että hän on saattanut sairastua pre-eklampsiaan.

Jos odottavalla äidillä on jo valmiiksi jokin perussairaus, kuten verenpainetauti, tai hän odottaa kaksosia, sitä herkemmin hänen on hakeuduttava pikaisesti lääkäriin nämä merkit havaittuaan.

4. Missä vaiheessa raskautta pre-eklampsia yleensä kehittyy ja kenellä on riski sairastua?

Oireyhtymä kehittyy tavallisimmin loppuraskaudessa. Varhaista pre-eklampsiaa tavataan joskus niillä odottavilla äideillä, joilla on jokin oireyhtymälle altistava perussairaus, kuten verenpaine- tai munuaistauti tai sidekudossairaus.

Ne naiset, jotka ovat aiemmassa raskaudessaan sairastuneet pre-eklampsiaan, ovat riskiryhmää, samoin hyvin nuoret ja toisaalta iäkkäät ensisynnyttäjät.

Pre-eklampsialla näyttää olevan myös perinnöllinen tausta. Yhtä tiettyä geeniä oireyhtymän taustalla ei kuitenkaan ole.

5. Kuinka moni suomalainen odottava äiti saa pre-eklampsian?

Kahdesta kolmeen prosenttia suomalaisista odottajista sairastuu vuosittain pre-eklampsiaan. Kansainvälisesti luku on korkempi, vajaat 5 prosenttia, ja maailmalla pre-eklampsia on tärkeimpiä äitikuolleisuuden syitä.

Suomalainen neuvolajärjestelmä ja äidin tiivis raskausajan seuranta löytää pre-eklampsian hyvin: kaikilta odottajilta mitataan verenpainetta ja virtsan valkuaista, ja mittauksia tehdään yhä tiheämmin loppuraskautta kohden. Äiti- ja sikiökuolemat ovat pre-eklampsian takia Suomessa hyvin harvinaisia.

6. Onko pre-eklampsia vaarallinen kehittyvälle sikiölle?

Raskausmyrkytys, siis oikeammin pre-eklampsia, on kyllä vaarallinen osalle sikiöistä, sillä joskus istukan kehitys jää vajavaiseksi oireyhtymästä johtuen. Silloin sikiön kehitys saattaa hidastua.

Jos naisen tila ehtii kehittyä niin vakavaksi, että hän alkaa kouristella, myös sikiö on vaarassa. Tällaisia neurologisia oireita saa Suomessa kymmenkunta odottavaa äitiä vuodessa.

7. Miksi pre-eklampsia johtaa usein synnytyksen käynnistämiseen?

Pre-eklampsian yksi tärkeistä hoitomuodoista on synnytyksen käynnistäminen, etenkin loppuraskaudessa. Kun istukka syntyy, pre-eklampsia alkaa helpottaa.

Kaikista synnytyksen käynnistyksistä noin 15–20 prosenttia tehdään pre-eklampsian takia.

8. Miten muutoin pre-eklampsiaa voidaan hoitaa?

Joskus on paikallaan aloittaa odottavalle äidille lääkehoito verenpaineeseen. Se aloitetaan, jos alapaine kohoaa toistuvasti lukemaan 100 tai 105 mmHg. Lääkkeillä pyritään estämään verenpaineen kohoaminen edelleen.

Usein lepo, seuranta ja verenpainelääkitys riittävät, ja pre-eklampsia pysyy kurissa. Niille odottaville äideille, joilla on aiemmassa raskaudessaan ollut vaikeahoitoinen pre-eklampsia, voidaan aloittaa pieniannoksinen aspiriinihoito. Aspiriini vaikuttaa suotuisasti riskipotilaan veren hyytymisominaisuuksiin.

9. Vaikuttavatko äidin elintavat pre-eklampsian kehittymiseen? Voiko oireyhtymää ehkäistä?

Näihin kysymyksiin ei ole yksiselitteistä vastausta. Lievää pre-eklampsiaa potevaa odottajaa kehotetaan lepäämään riittävästi, ja ylipainon kehittymistä raskauden aikana on hyvä välttää. Odottavan äidin perussairauksia on tarpeen hoitaa huolella.

Myös riittävä nesteen juominen on pre-eklampsiassa tärkeää. Millään tietyllä ruokavaliolla ei näytä tutkimusten valossa olevan vaikutusta pre-eklampsian kehittymiseen.

10. Uusiutuuko pre-eklampsia seuraavissa raskauksissa?

Usein kyllä, ei kuitenkaan aina. Varhaisen raskauden pre-eklampsiassa on korkeampi uusiutumisriski kuin loppuraskauden oireyhtymän. Jokaista odottavaa äitiä seurataan sen vuoksi huolellisesti läpi raskauden, ja aiemmin pre-eklampsian sairastanutta äitiä vieläkin tiiviimmin. Sairaalahoitoa pre-eklampsiaa poteva odottava äiti ei yleensä tarvitse.

Tunnista raskausmyrkytyksen eli pre-eklampsian oireet

  • Verenpaine kohoaa (alapaine nousee 100 tai 105 elohopeamillimetriin)
  • Virtsasta löytyy valkuaista laboratoriotestissä
  • Päätä särkee
  • Silmissä näkyy ”nokipilkkuja”
  • Kasvoihin, nilkkoihin ja sääriin ilmaantuu nopeasti turvotusta
  • Ylävatsaan koskee

Teksti: Essi Kähkönen

Asiantuntijana naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, osastonylilääkäri Oskari Heikinheimo HUS:n Naistenklinikalta