Tavallisimpia valolle herkistäviä lääkkeitä ovat:

 Antibiootit:

 - doksisykliini ja tetrasykliini
- sulfonamidit ja trimetopriimi
- fluorokinolonit (siprofloksasiini, norfloksasiini, ofloksasiini)
- dapsoni

Aknelääkkeet:

- adapaleeni
- bentsoyyliperoksidi
- isotretinoiini ja tretinoiini

Tulehduskipulääkkeet (etenkin iholle annosteltuina geeleinä):

- piroksikaami
- ketoprofeeni

Psyykenlääkkeet:

- risperidoni
- mirtatsapiini
- moklobemidi
- klooripromatsiini

Sydän- ja verenpainelääkkeet:

- nesteenpostolääkkeet amiloridi ja hydroklooritiatsidi
- metoprololi
- diltiatseemi
- amiodaroni
- enalapriili
- amlodipiini
- kinidiini

Sienilääkkeet:

- terbinafiini
- itrakonatsoli

Suun kautta otettavat diabeteslääkkeet, kuten:

- glimepiridi

Epilepsialääkkeet:

- karbamatsepiini
- fenytoiini

Kasvirohdosvalmisteet, kuten:

- mäkikuisma

Jos olet epävarma siitä, herkistääkö lääkityksesi auringonvalolle, kysy asiasta apteekista. Lue aina myös lääkkeen pakkausseloste, jossa UV-säteilylle herkistymisestä kerrotaan.

Teksti: Essi Kähkönen