Sedonium

Sedonium 50 Tablettia

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Sedonium on tarkoitettu tilapäisiin unensaantivaikeuksiin ja tilapäisiin lieviin jännitystiloihin aikuisille ja yli 12-vuotiaille. Vaikuttava aine rohtovirmajuuriuute.

Yhdessä Sedonium-tabletissa on 300 mg valeriaanauutetta.

Annostus:
Yli 12-vuotiaat nuoret, aikuiset ja vanhukset:

Unihäiriöt: 2 tablettia ½ -1 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Lisäannos (2 tablettia) voidaan ottaa aikaisemmin illalla tarpeen vaatiessa.

Lievät jännitystilat: 1 tabletti enintään 3 kertaa päivässä.

Päivittäinen annos on korkeintaan 4 tablettia.


Huomaathan, että…
• Jos oireesi jatkuvat yli kaksi viikkoa tai ne pahenevat,
ota yhteys lääkäriin.
• Jos olet raskaana tai imetät, tai jos sairastat maksan vajaatoimintaa, kysy silloinkin unineuvoja lääkäriltä.
• Alkoholin nauttiminen yhdessä valeriaanavalmisteiden kanssa voi lisätä niiden vaikutusta.
• Sedonium on kolmiolääke, jota ei suositella otettavaksi kahta tuntia ennen autolla ajoa tai koneiden käyttöä.

Sedoniumia saat vain apteekista.

Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Pakkauskoko: 25 ja 50 tabl.

Sedonium 50 Tablettia

Sedonium on rohdosvalmiste, joka on tarkoitettu tilapäisiin unensaantivaikeuksiin ja tilapäisiin lieviin jännitystiloihin yli 12-vuotiaille.
 
Käyttöaiheet: Tilapäiset lievät jännitystilat sekä tilapäiset unensaantivaikeudet.
 
Pakkaukset: Sedonium 25 ja 50 tabl.

Sedonium on kasvirohdosvalmiste lievien jännitystilojen ja unihäiriöiden helpottamiseen. Pakkauskoko: 25 ja 50 tablettia. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Apteekista. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 8-22.

 

 

Itsehoitolääke

Sedonium tabletti, päällystetty

rohtovirmajuuriuute

  Yleisiä ohjeita

  Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

  • Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Sedoniumia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.
  • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
  • Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity kahden viikon jälkeen.
  • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

  Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

  1. Mitä Sedonium on ja mihin sitä käytetään
  2. Ennen kuin käytät Sedoniumia
  3. Miten Sedoniumia käytetään
  4. Mahdolliset haittavaikutukset
  5. Sedoniumin säilyttäminen
  6. Muuta tietoa

  1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

  Sedonium on kasvirohdosvalmiste lievien jännitystilojen ja unihäiriöiden helpottamiseen.

  2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

  Älä käytä Sedoniumia

  • jos olet allerginen (yliherkkä) rohtovirmajuurelle tai Sedoniumin jollekin muulle aineelle.
  Ole erityisen varovainen Sedoniumin suhteen

  Sedoniumin turvallisuutta ja tehoa alle 12-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Käyttöä ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

  Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Muiden unilääkkeiden (hypnootit) ja rauhoittavien lääkkeiden (sedatiivit) vaikutus voi voimistua Sedoniumin käytön yhteydessä.

  Sedoniumin käyttö ruuan ja juoman kanssa

  Vältä alkoholia Sedoniumia käyttäessäsi, koska valmisteen rauhoittava vaikutus voi tällöin voimistua.

  Raskaus ja imetys

  Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Koska tietoa valmisteen käytöstä raskauden ja imetyksen aikana ei ole saatavilla, käyttöä ei suositella.

  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Älä aja, koska Sedonium voi heikentää ajokykyä. Älä käytä mitään työvälineitä tai koneita.

  Tärkeää tietoa Sedoniumin sisältämistä aineista

  Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

  3. Miten valmistetta käytetään

  Ota Sedoniumia juuri sen verran kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on ohjeistanut. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Tavanomainen annos on:

  Yli 12-vuotiaat nuoret, aikuiset ja vanhukset

  Unihäiriöt: 2 tablettia ½ - 1 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Lisäannos (2 tablettia) voidaan ottaa aikaisemmin illalla tarpeen vaatiessa.

  Lievät jännitystilat: 1 tabletti enintään 3 kertaa päivässä.

  Päivittäinen annos on korkeintaan 4 tablettia. Tabletit niellään kokonaisina nesteen kera.

  Valmistetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille. Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet jatkuvat yli kahden viikon ajan tai ne pahenevat.

  Jos otat enemmän Sedoniumia kuin sinun pitäisi

  Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 09-471 977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

  Noin 20 g annoksen rohtovirmajuurivalmistetta (vastaa n. 15 tablettia) on todettu aiheuttavan lieviä oireita (väsymystä, vatsakramppeja, rinnanahdistusta, huimausta, käsien vapinaa ja pupillien laajenemista), jotka hävisivät 24 tunnin kuluessa. Jos oireita ilmaantuu, hoidon tulee olla potilaan tilaa tukevaa.

  Jos unohdat ottaa Sedoniumia

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

  4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, myös Sedonium voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Rohtovirmajuurivalmisteiden käytön yhteydessä voi esiintyä ruuansulatuselimistöön liittyviä oireita (esim. pahoinvointi, vatsakrampit). Yleisyys ei ole tiedossa.

  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA.

  5. Valmisteen säilyttäminen

  Säilytä alle 25°C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä Sedonium-tabletteja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

  Mitä Sedonium sisältää

  Vaikuttava aine:

  Yksi päällystetty tabletti sisältää 300 mg Valeriana officinalis L. s.l., radix (rohtovirmajuuri) kuivauutetta (3-6:1); uuttoliuotin 70% (V/V) etanoli.

  Muut aineet:

  Laktoosimonohydraatti, selluloosajauhe, nestemäinen glukoosi, vedetön kolloidinen piidioksidi, hydrofobinen kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, karnaubavaha, liivate, hypromelloosi, makrogoli 6000, povidoni, risiiniöljy (puhdistettu), sakkaroosi, talkki, titaanidioksidi (E 171).

  Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

  Sedonium tabletit ovat pyöreitä, kaksoiskuperia, valkoisia, hajuttomia päällystettyjä tabletteja. Tabletit on pakattu PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkaukseen ja pahvikoteloon.

  Pakkauskoot 25, 30, 50 ja 100 päällystettyä tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

  Myyntiluvan haltija

  Cassella-med GmbH & Co. KG

  Gereonsmühlensgasse 1

  50670 Köln

  Saksa

  Valmistaja

  Klosterfrau Berlin GmbH

  Motzener Strasse 41

  12277 Berliini

  Saksa

  Artesan Pharma GmbH & Co. KG

  Wendlandstrasse 1

  29439 Lüchow

  Saksa

  Markkinoija

  Orion Oyj, Orion Pharma

  Orionintie 1

  02200 Espoo

  Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.08.2020.