Para-Hot

Para-Hot 500 Mg 10 Annospussia Vasen

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Para-Hot on parasetamolia sisältävä mustaherukan makuinen lääke vilustumisoireiden, kuten kuumeen ja särkytilojen lievittämiseen. Se ei ärsytä maha-suolikanavaa ja sopii tilapäisesti käytettynä myös verenohennuslääkettä käyttäville potilaille, raskaana oleville tai imettäville naisille sekä henkilöille, joille tulehduskipulääkkeet eivät sovellu. Käyttö: Jauhe sekoitetaan kupilliseen kuumaa vettä ja nautitaan lämpimänä. Aikuisille ja yli 4-vuotiaille lapsille, jotka painavat vähintään 17 kg. Pakkauskoko: 10 annospussia.

Para-Hot 500 Mg 10 Annospussia Vasen

Para-Hot on kuumetta alentava kipulääke, joka sekoitetaan kupilliseen lämmintä nestettä. Yhdessä annospussissa on 500 mg parasetamolia.

Käyttöaiheet:
Kuumeen ja kiputilojen oireenmukaiseen hoitoon.
 
Annostus: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1-2 annospussillista 4-6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa. Lapset (4-12 -vuotiaat): 15 mg painokiloa kohti korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa. Yli 4-vuotialle, jotka painavat 17-25 kg ½ annospussillista, 25-32 kg painaville ½ -1 annospussillista ja yli 32 kg painaville 1 annospussillinen korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa. Alle 4-vuotiaille ja jatkuvaan käyttöön ainoastaan lääkärin ohjeen mukaan.

Pakkaukset: Para-Hot 500 mg 10 annospussia, mustaherukan makuinen

Para-Hot 500 mg on lääke vilustumisen oireisiin. Vaikuttava aine on parasetamoli. Varmista lääkkeen sopivuus apteekissa, jos käytät muuta lääkitystä tai sinulla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta. Jatkuvaan käyttöön vain lääkärin määräyksellä. Noudata annosohjetta ja tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoko 10 pussia. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17.

Itsehoitolääke

Para-Hot 500 mg jauhe oraaliliuosta varten

parasetamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Para‑Hot‑jauhe on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Para‑Hot‑jauhetta
 3. Miten Para‑Hot‑jauhetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Para‑Hot‑jauheen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Para‑Hot‑jauheen vaikuttava aine, parasetamoli, on kuumetta alentava kipulääke.

Käyttöaiheet: lihassärky, päänsärky, kuukautiskivut, hammassärky, nivelrikko, tilapäiset kipu- ja kuumetilat virusten aiheuttaman nuhakuumeen ja influenssan yhteydessä.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

Parasetamolia, jota Para‑Hot-jauhe sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Para‑Hot‑jauhetta,

 • jos olet allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on todettu maksan ja/tai munuaisten toiminnan häiriöitä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät Para‑Hot‑jauhetta

 • jos sinulla on alkoholinkäytön ongelmia tai maksasairaus. Älä käytä Para‑Hot‑jauhetta ja alkoholia samanaikaisesti.
 • jos käytät maksan toimintaa heikentäviä lääkeaineita (ks. Muut lääkevalmisteet ja Para‑Hot‑jauhe)
 • jos käytät verenohennuslääkkeitä (ks. Muut lääkevalmisteet ja Para‑Hot‑jauhe)
 • jos sinulla on anoreksia (laihuushäiriö), ravitsemushäiriö tai verenmyrkytyksen kaltainen tila. Tällöin elimistöösi saattaa kertyä liikaa happoa (metabolinen asidoosi).
 • jos sinulla on ollut kuumetta yli 4 päivää tai sinulle on ilmaantunut jokin muu infektio.

Vain tilapäiseen ja lyhytaikaiseen käyttöön ilman lääkärin määräystä. Parasetamolin käyttö pitkään ja enimmäisannoksina saattaa suurentaa maksavaurioiden riskiä. Pitkäaikainen käyttö aiheuttaa myös munuaisvaurioiden riskin.

Muut lääkevalmisteet ja Para‑Hot‑jauhe

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä.

Parasetamolilla tunnetaan yhteisvaikutuksia seuraavien lääkeaineiden kanssa:

 • flukloksasilliini (antibiootti) vereen ja kehon nesteisiin liittyvän poikkeavuuden (suurentuneesta anionivajeesta johtuvan metabolisen asidoosin) vakavan riskin vuoksi, sillä sen yhteydessä tarvitaan kiireellistä hoitoa; se voi ilmetä etenkin, jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, sepsis (bakteereita ja niiden toksiineja on verenkierrossa, mistä aiheutuu elinvaurio), aliravitsemus, krooninen alkoholismi, sekä silloin, jos parasetamolia käytetään enimmäisannoksina päivittäin
 • probenesidi (kihtilääke) saattaa lisätä parasetamolin pitoisuutta elimistössä
 • metoklopramidi (pahoinvointi ja vatsalääke) ja domperidoni (pahoinvointilääke) voivat nopeuttaa parasetamolin imeytymistä
 • fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini (epilepsialääkkeitä) saattavat vähentää parasetamolin pitoisuutta elimistössä
 • kolestyramiini (kolesterolilääke) saattaa vähentää parasetamolin imeytymistä
 • maksaa kuormittavat aineet, esim. alkoholi, barbituraatit (uni- ja epilepsialääkkeitä) ja tsidovudiini (HIV-infektiolääke), voivat lisätä parasetamolin haitallisuutta maksalle
 • kloramfenikolin (antibiootti) pitoisuus elimistössä saattaa muuttua parasetamolin vaikutuksesta.

Verenohennuslääkkeiden (antikoagulanttien) teho saattaa lisääntyä, jos parasetamolia käytetään pitkiä aikoja päivittäin. Jos käytät parasetamolia tilapäisesti suositusannoksilla, sillä ei pitäisi olla vaikutusta verenohennuslääkkeiden tehoon.

Muita parasetamolia sisältäviä lääkkeitä ei tule käyttää samanaikaisesti.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tarvittaessa parasetamolia voi käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta lyhytaikaisesti ja mahdollisimman harvoin.

Parasetamoli erittyy rintamaitoon, mutta Para-Hot-jauheen normaaleja hoitoannoksia tilapäisesti käytettäessä ei ole odotettavissa vaikutuksia imeväisiin.

Parasetamolin ei tiedetä vaikuttavan hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Parasetamolilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Para‑Hot‑jauhe sisältää aspartaamia ja mannitolia

Yksi annospussillinen jauhetta sisältää 41 mg aspartaamia. Sisältää fenyylialaniinin lähteen. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria.

Yksi annospussillinen jauhetta sisältää 1 750 mg mannitolia. Voi olla lievästi laksatiivinen.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja yli 12‑vuotiaat

1–2 annospussillista 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Käyttö lapsille ja nuorille

Lapset (4–12‑vuotiaat): 15 mg painokiloa kohti korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Yli 4‑vuotiaille, jotka painavat 17–25 kg ½ annospussillista, 25–32 kg painaville ½–1 annospussillista ja yli 32 kg painaville 1 annospussillinen korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Alle 4‑vuotiaille ja jatkuvaan käyttöön ainoastaan lääkärin ohjeen mukaan.

Maksimiannosta ei saa ylittää.

Annospussin sisältö liuotetaan lasilliseen kuumaa vettä ja nautitaan lämpimänä.

Jos otat enemmän Para‑Hot‑jauhetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Erityisen alttiita jopa kuolemaan johtavalle yliannostukselle ovat iäkkäät, nuoret lapset, maksasairaat, alkoholia jatkuvasti runsaasti käyttävät, pitkäaikaista ravitsemushäiriötä sairastavat ja tiettyjä lääkkeitä (fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini) käyttävät potilaat.

Ensiapuna tulee antaa lääkehiiltä.

Parasetamoli voi aiheuttaa maksavaurion, jos kerralla otettu annos on huomattavan suuri tai jos selvästi suositeltuja suurempia annoksia on käytetty pitkään. Yliannostuksen aiheuttama maksavaurio on havaittavissa vasta 1–4 vuorokauden kuluttua annostelusta. Yliannostustapauksissa samanaikainen alkoholin ja muiden maksatoksisten aineiden käyttö lisää maksavaurion riskiä.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta): veriarvojen muutokset, anemia, allergiset reaktiot, ihon kutina ja turvotus, ihottuma, nokkosihottuma, päänsärky, vatsavaivat, ripuli, pahoinvointi, oksentelu, maksan toimintahäiriöt, maksakuolio, turvotus ja lämmönnousu.

Para-Hot voi aiheuttaa valkosolujen määrän vähenemistä ja laskea vastustuskykyä tulehduksille. Lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos tunnet tulehdusoireita, kuten kuumetta ja merkittävää yleiskunnon heikkenemistä. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla on kuumetta sekä paikallisia tulehdusoireita, kuten kipua nielussa/suussa tai virtsaamisongelmia. Valkosolujen määrän vähenemisen (agranulosytoosi) tarkistamiseksi otetaan verikoe.

Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):henkeä uhkaava yliherkkyysreaktio (anafylaktinen sokki), toistuvasti samaan kohtaan ilmaantuva lääkeaineihottuma, paheneva ihottuma johon voi liittyä rakkuloita tai limakalvovaurioita, vaikeat ihoreaktiot (Stevens‑Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), liian alhainen verensokeri, keuhkoputkien supistelu, maksavauriot, munuaisten toimintahäiriöt ja limakalvovauriot.

Lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla on seuraavia oireita:

 • voimakkaat allergiset reaktiot (esim. vaikeat ihon ja limakalvojen oireet, kuten purppuranpunaiset iholäiskät, ihon kuoriutuminen ja rakkulointi).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Para‑Hot‑jauhe sisältää

 • Vaikuttava aine on parasetamoli, jota on 500 milligrammaa yhdessä annospussissa.
 • Muita aineita ovat aspartaami (E951), ksylitoli, mannitoli (E421), viinihappo, mustaviinimarja-aromi, joka sisältää luontaisia aromeja, muunneltua maissitärkkelystä (E1450) ja maltodekstriiniä, sekä värivalmiste, joka sisältää punajuuriväriä (betaniini, E162) ja maltodekstriiniä.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoisen ja punaisen kirjavaa, osittain rakeista jauhetta.

Pakkauskoko: Pahvikotelossa 10 annospussia, joissa paperi/muovi/alumiini/muovikerrokset.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.1.2023

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg