Analyysit toteutettiin tutkimalla ulostenäytteitä laajassa Finrisk 2002 -aineistossa, joka edustaa suomalaista aikuisväestöä. Näytteenoton aikana kerättiin kattava määrä terveystietoja osallistujista, ja diabeteksen esiintyvyyttä seurattiin rekisteriaineistojen avulla lähes 16 vuoden ajan.


Neljä eri bakteerilajia Lachnospiraceae-heimosta yhdistettiin tutkimuksessa kohonneeseen tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskiin. Samojen bakteerien on aiemmin havaittu liittyvän myös muihin metabolisiin sairauksiin. Ravinnon laatu on yhteydessä kyseisten lajien määrään, ja nämä bakteerit luultavasti vaikuttavat diabeteksen kehittymiseen metaboliatuotteidensa kautta.


Elintapamuutokset ovat usein hoidon kulmakivi tyypin 2 diabeteksen hoidossa ja uuden tutkimuksen valossa niiden merkitys on vain vahvistunut. Tutustu diabeteksen elintapahoitoon täällä. 

Uusi keino riskien tunnistamiseen ja tehokkaampaan hoitoon


Tyypin 2 diabetes on nopeimmin yleistyviä sairauksia Suomessa ja maailmalla. Sairaus vaikuttaa huomattavasti elämänlaatuun ja se on myös tunnistettu vakavaksi ja kalliiksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi.

Yksi tapa estää taudin kehittymistä on sen merkkien tunnistaminen jo aikaisessa vaiheessa, jotta ehkäisevät toimenpiteet, kuten elintapojen muutokset, voitaisiin aloittaa ajoissa.


Suolistomikrobiston analysointi voi tulevaisuudessa tarjota keinoja diabeteksen riskien tunnistamiseksi jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Suoliston mikrobistoa voidaan myös muokata, mikä voi tulevaisuudessa yhdessä elintapamuutosten kanssa saada aikaan entistä parempia tuloksia tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Lähteet:

1. Ruuskanen, Matti & Niiranen, Teemu: Suomalaisten suolistomikrobiston koostumus on yhteydessä tyypin 2 diabeteksen riskiin. Diabetes ja lääkäri, syyskuu 2022 (viitattu 15.11.2022).
2. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -Suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 15.11.2020). Saatavilla internetissä: www.käypähoito.fi