Puhakka, Jaana (toim.). Antikoagulaatiohoidon käsikirja. Ohjeistus varfariinihoidon toteutuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä:https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/120375/antikoagluaatiohoidon%20k%c3%a4sikirja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Suomen Sydänliitto ry. Beetasalpaajat (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä:https://sydan.fi/fakta/beetasalpaajat/

Suomen Sydänliitto ry. Digitalis (digoksiini) (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/digitalis-digoksiini/

Suomen Sydänliitto ry. Eteisvärinästä hyytymä, hyytymästä aivoinfarkti (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: sydan.fi/artikkeli/eteisvarinasta-hyytyma-hyytymasta-aivoinfarkti 

Eteisvärinä. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2012; 128(4): 374–6. Käypä hoito suosituksen -päivitystiivistelmä (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä http://www.terveysportti.fi/dtk/ltkb/avaa?p_artikkeli=duo10104&p_haku=eteisv%C3%A4rin%C3%A4

Mustonen, Pirjo & Puurunen, Marja. Mitä jokaisen lääkärin olisi hyvä tietää uusista antitromboottisista lääkkeistä. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. 2012; 128(7): 707–18 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.duodecimlehti.fi/duo10171

Winell, Klas et al. Tulokset yhdentoista terveyskeskuksen laatumittauksesta. Eteisvärinäpotilaiden hoidon laatu ja seurannassa käytettävät indikaattorit. Duodecim 2015;131:1881–8 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.duodecimlehti.fi/duo12482

Raatikainen, Pekka. Angiotensiinikonvertaasin estäjät sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Duodecim 16.6.2014 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/pit/article/syd00150/search/angiotensiinikonvertaasin%20est%C3%A4j%C3%A4t%20syd%C3%A4men%20vajaatoiminnan

Raatikainen, Pekka. Eteisvärinän oireet ja seuraukset (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/pit/article/syd00354/search/Eteisv%C3%A4rin%C3%A4n%20oireet%20ja%20seuraukset

Raatikainen, Pekka. Eteisvärinän kajoavat hoidot. Duodecim 16.6.2014 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/pit/article/syd00360/search/eteisv%C3%A4rin%C3%A4n%20kajoavat%20hoidot

Yli-Mäyry, Sinikka. Katetriablaatiomenetelmät. Duodecim 16.6.2014 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/pit/article/syd00389/search/katetriablaatiomenetelm%C3%A4t

Yli-Mäyry, Sinikka. Rytmihäiriön katetriablaatiohoito. Duodecim 16.6.2014 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/pit/article/syd00388/search/rytmih%C3%A4iri%C3%B6n%20katetriablaatiohoito

Raatikainen, Pekka. Rytmihäiriöiden aiheuttamat oireet ja rytmihäiriöpotilaan tutkiminen. Terveysportti 12.12.2018 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: http://www.terveysportti.fi/dtk/ltkb/avaa?p_artikkeli=ykt00104&p_haku=eteisv%C3%A4rin%C3%A4

Raatikainen, Pekka. Sykkeenhallinta pysyvässä eteisvärinässä. Terveysportti 12.12.2018 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: http://www.terveysportti.fi/dtk/ltkb/avaa?p_artikkeli=ykt01339&p_haku=eteisv%C3%A4rin%C3%A4

Raatikainen, M.J.Pekka & Huikuri, Heikki V. Uudet rytmihäiriölääkkeet eteisvärinän hoidossa. Duodecim 2010; 126: 2255–62 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä https://www.duodecimlehti.fi/duo99104

Lehto, Mika & Mäkynen, Heikki. Uusia lääkkeitä eteisvärinän antikoagulaatiohoitoon – väistyykö varfariini? Duodecim 2011; 127: 2583–4 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.duodecimlehti.fi/duo99967

Lassila, Riitta. Varfariinihoito. Terveysportti 6.2.2019 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/ykt00151

Yli-Mäyry, Sinikka. Vasemman eteiskorvakkeen sulku. Terveysportti 16.6.2014 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/pit/article/syd00447/search/Vasemman%20eteiskorvakkeen%20sulku

Raatikainen, Pekka. Äkillisen eteisvärinäkohtauksen hoito. Terveysportti 16.6.2014 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/pit/article/syd00357/search/.%20%C3%84killisen%20eteisv%C3%A4rin%C3%A4kohtauksen%20hoito

Suomen Sydänliitto ry. Mikä on eteisvärinä? (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: sydan.fi/fakta/eteisvarina

Suomen Sydänliitto ry. Eteisvärinän syyt (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/eteisvarinan-syyt/

Suomen Sydänliitto ry. Eteisvärinäkohtausten ehkäisemisen mahdollisuudet (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/eteisvarinakohtausten-ehkaisemisen-mahdollisuudet/

Suomen Sydänliitto ry. Pysyvän eteisvärinän hoito (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/pysyvan-eteisvarinan-hoito/

Suomen Sydänliitto ry. Eteisvärinän oireet ja tutkiminen (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/eteisvarinan-oireet-ja-tutkiminen/

Suomen sydänliitto ry. Eteisvärinän kajoavat hoidot (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/eteisvarinan-kajoavat-hoidot/

Suomen Sydänliitto ry. Pitkään jatkuneen eteisvärinän rytminsiirto (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/pitkaan-jatkuneen-eteisvarinan-rytminsiirto/

Suomen Sydänliitto ry. Eteisvärinä ja liikunta (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/eteisvarina-ja-liikunta/

Suomen Sydänliitto ry. Miten toimin, kun eteisvärinäkohtaus alkaa (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/miten-toimin-kun-eteisvarinakohtaus-alkaa/

Terveyskylä.fi. Tietoa eteisvärinän katetrihoidosta (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskyla.fi/sydansairaudet/toimenpiteet/rytmih%C3%A4iri%C3%B6n-hoito/eteisv%C3%A4rin%C3%A4n-katetrihoito/tietoa-eteisv%C3%A4rin%C3%A4n-katetrihoidosta

Terveyskylä.fi. Eteisvärinän katetrihoidon kulku (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskyla.fi/sydansairaudet/toimenpiteet/rytmih%C3%A4iri%C3%B6n-hoito/eteisv%C3%A4rin%C3%A4n-katetrihoito/eteisv%C3%A4rin%C3%A4n-katetrihoidon-kulku

Suomen Sydänliitto ry. Kalsiuminestäjät (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/kalsiuminestajat/

Suomen Sydänliitto ry. Veren hyytymistä estävät lääkkeet (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/veren-hyytymista-estavat-laakkeet/

Suomen Sydänliitto ry. Opettele tunnistamaan epäsäännöllinen pulssi (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: sydan.fi/fakta/opettele-tunnistamaan-epasaannollinen-pulssi

Eteisvärinä. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 22.3.2021 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Parikka, Hannu. Kenelle eteisvärinän katetriablaatio kannattaa tehdä? Lääkärilehti 9/2012, 659–660.

Nykopp, Johanna. Potilas kertoo: Miltä tuntuu katetriablaatio. Potilaan lääkärilehti 2015 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/potilas-kertoo-milta-tuntuu-katetriablaatio/

Seppänen, Anne. Uusista antikoagulanteista liian ruusuinen kuva? Potilaan lääkärilehti 2014 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/uusista-antikoagulanteista-liian-ruusuinen-kuva/

Suomen Sydänliitto ry. Rytmihäiriölääkkeet (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://sydan.fi/fakta/rytmihairiolaakkeet/

Raatikainen, Pekka. Rytminhallinta toistuvassa eteisvärinässä. Terveysportti 16.6.2014 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/pit/article/syd00359/search/Rytminhallinta%20toistuvassa%20eteisv%C3%A4rin%C3%A4ss%C3%A4

Kettunen, Raimo. Eteisvärinä (flimmeri) ja eteislepatus (flutteri). Duodecim Terveyskirjasto 3.12.2020 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00015

Muhonen, Riitta. Sähköiseen rytminsiirtoon valmistautuminen ja ohjeet toimenpiteen

jälkeen. Lääkärikirja Duodecim 19.5.2021 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00933

Mustajoki, Sami. Verenohennuslääkkeet (antikoagulaatiohoito). Lääkärikirja Duodecim 7.9.2021 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00007

Tunne pulssisi. Eteisvärinä (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: http://www.tunnepulssisi.fi/eteisvarina

Tunne pulssisi. Ammattilaisille (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.aivoliitto.fi/tunnepulssisi/ammattilaisille/#koulutustietoa

Raatikainen, Pekka. Eteisvärinän estohoito. Duodecim. 12.12.2018 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/ykt01336

Raatikainen, Pekka. Akuutin eteisvärinäkohtauksen hoito. Duodecim 12.12.2018 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/ykt01333

Raatikainen, Pekka. Antikoagulaatiohoidon aiheet ja toteutus eteisvärinässä. Duodecim 12.12.2018 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/ykt00115

Raatikainen, Pekka. Eteisvärinän hoitolinjan valinta: sykkeen- vai rytminhallinta? Duodecim 12.12.2018 (viitattu 18.3.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/ykt01335