Aivoliitto. Afasia (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.aivoliitto.fi/aivoverenkiertohairio/sairastumisen-jalkeen/muutokset/kieli-puhehairiot/afasia/#5f23eb8b

Aivoliitto. Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt -esite 3/2015.

Aivoliitto. Aivoverenkiertohäiriöt ja spastisuus -esite 2011.

Aivoliitto. Aivoverenkiertohäiriöt ja spastisuus -esite 2011.

Aivoliitto. Kohtuullisuus on aivojen etu (viitattu 1.1.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/paheet/kohtuullisuus-on-aivojen-etu#5f23eb8b

Aivoliitto. Muut toimintakyvyn neuropsykologiset häiriöt (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.aivoliitto.fi/aivoverenkiertohairio/sairastumisen-jalkeen/muutokset/muut-hairiot/#5f23eb8b

Aivoliitto. Kuntoutuksen tarve ja pituus vaihtelevat (viitattu 19.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.aivoliitto.fi/aivoverenkiertohairio/sairastumisen-jalkeen/kuntoutuminen/#5f23eb8b

Aivoliitto. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina -esite 5/2013.

Aivoliitto. Tietoa aivoverenkiertohäiriöistä -selko-opas 12/2013.

Aivoliitto. Kohonnut verenpaine vaarantaa terveytesi -esite 9/2014.

Aivoliitto. Liikunta (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/liikunta/

Aivoliitto. Liikunta aivoverenkiertohäiriön jälkeen -esite 5/2016.

Aivoliitto. Liikunta – yleislääke aivoterveyteen (viitattu 10.11.2017).

Aivoliitto. Nielemisvaikeus eli dysfagia -esite 12/2012.

Aivoliitto. Pidä huolta aivoistasi -esite.

Aivoliitto. Ruoka (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/ruoka/

Aivoliitto. Tietoa sinulle, jonka läheinen on sairastanut aivoverenkiertohäiriön -esite 12/2014.

Aivoliitto. Tupakka vaikuttaa aivokemiaan (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/paheet/tupakka-vaikuttaa-aivokemiaan#5f23eb8b

Aivoliitto. Uni (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/uni/

Aivotalo.fi. Aivolaskimotukos (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/aivoinfarkti-ja-tia/aivolaskimotukos

Aivotalo.fi. Aivoverenkiertohäiriön oireet ja tunnistaminen (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6n-oireet-ja-tunnistaminen

Aivotalo.fi. Aivoverenvuodot (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä:

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/aivoverenvuodot

Aivotalo.fi. Alkoholi ja muut päihteet (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/riskitekij%C3%A4t/alkoholi-ja-muut-p%C3%A4ihteet

Aivotalo.fi. Diabetes (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä:

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/riskitekij%C3%A4t/diabetes

Aivotalo.fi. Eteisvärinä eli flimmeri (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä:

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/riskitekij%C3%A4t/eteisv%C3%A4rin%C3%A4-eli-flimmeri

Aivotalo.fi. Kaulavaltimoahtauma (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/aivoinfarkti-ja-tia/kaulavaltimoahtauma

Aivotalo.fi. Kaulavaltimon dissekoituma (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä:

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/aivoinfarkti-ja-tia/kaulavaltimon-dissekoituma

Aivotalo.fi. Kun aivoinfarktin syy jää epäselväksi (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä:

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/aivoinfarkti-ja-tia/kun-aivoinfarktin-syy-j%C3%A4%C3%A4-ep%C3%A4selv%C3%A4ksi

Aivotalo.fi. Mikä on aivoverenkiertohäiriö? (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/mik%C3%A4-on-aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6

Aivotalo.fi. Muut riskitekijät (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä:

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/riskitekij%C3%A4t/muut-riskitekij%C3%A4t

Aivotalo.fi. Pienten aivoverisuonten tauti (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/aivoinfarkti-ja-tia/pienten-aivoverisuonten-tauti

Aivotalo.fi. Ruokavalio (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä:

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/riskitekij%C3%A4t/ruokavalio

Aivotalo.fi. Sydänperäinen aivoembolia (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/aivoinfarkti-ja-tia/syd%C3%A4nper%C3%A4inen-aivoembolia

Aivotalo.fi. Tupakointi (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/riskitekij%C3%A4t/tupakointi

Aivotalo.fi. Vähäinen liikunta (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/riskitekij%C3%A4t/v%C3%A4h%C3%A4inen-liikunta

Aivotalo.fi. Valtimonkovettumatauti (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä:

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/aivoinfarkti-ja-tia/valtimonkovettumatauti

Aivotalo.fi. Yhdeksän kymmenestä aivoverenkiertohäiriöstä voidaan estää (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä:

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/riskitekij%C3%A4t/yhdeks%C3%A4n-kymmenest%C3%A4-aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6st%C3%A4-voidaan-est%C3%A4%C3%A4

Roine, Susanna & Roine, Risto O. Tunnista Tia. AVH 4/2015.

Atula, Sari. Aivohalvaus (aivoinfarkti ja aivoverenvuoto). Duodecim 17.2.2019 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00001

Atula, Sari. Vaskulaarinen dementia. Duodecim 5.2.2019 (viitattu 19.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01106

Heikinheimo, Terttu et al. Aivoverenkiertohäiriöiden ennuste nuorilla aikuisilla. Suomen Lääkärilehti 2017; 72(14): 921–926. Saatavilla Internetissä: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/297815/SLL142017_921.pdf?sequence=1

Aivoinfarkti ja TIA. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Ohje potilaille ja läheisille: Aivoverenkiertosairauden aiheuttama muistisairaus. Muistisairauksien Käypä hoito -työryhmä. Helsinki. Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Putaala & Syvänne. Sydänperäinen aivoembolisaatio (viitattu 19.4.2022). Lisätietoa aiheesta. www.käypähoito.fi

Poutiainen, Erja. AVH-potilaan neuropsykologinen kuntoutus 7.6.2016 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Eteisvärinä. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 22.3.2022 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Liikunta. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 13.1.2016 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (VCI) ja vaskulaarinen dementia (VD). Erkinjuntti, Timo ja Melkas, Susanna 22.9.2016 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Roine, Susanna & Roine, Risto O. TIA - milloin hoitoon? Suomen Lääkärilehti 2015; 70(39): 2511–2513.

Aivoinfarkti on yleinen ja vaikeasti vammauttava sairaus. Potilaan lääkärilehti 28.10.2013 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetistä: https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/aivoinfarkti-on-yleinen-ja-vaikeasti-vammauttava-sairaus/

Nykopp, Johanna. Aivoinfarkti vaatii välitöntä hoitoa. Potilaan lääkärilehti 10.5.2014 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetistä: https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/aivoinfarkti-vaatii-valitonta-hoitoa/

Nykopp, Johanna. Älä käytä aivohalvaus-sanaa. Potilaan lääkärilehti 13.10.2015 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetistä: https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/ala-kayta-aivohalvaus-sanaa/

Nykopp, Johanna. Tältä näyttää aivoinfarktin liuotushoito. Potilaan lääkärilehti 11.3.2015 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetistä:

https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/talta-nayttaa-aivoinfarktin-liuotushoito/

Suomen Punainen Risti. Aivoverenkierron häiriöt (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetistä: https://www.punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/aivoverenkierron-hairiot/

Sydän-media. Eteisvärinästä hyytymä, hyytymästä aivoinfarkti (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetistä: https://sydan.fi/artikkeli/eteisvarinasta-hyytyma-hyytymasta-aivoinfarkti/

Mustajoki, Pertti. Aivokalvon alainen verenvuoto (SAV). Lääkärikirja Duodecim 11.3.2020 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00002

Aivovaltimon pullistuma (aneurysma). Lääkärikirja Duodecim 2.11.2010 (viitattu 1.4.2022).

Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/ldk00513

Tarnanen K et al. Tunnista aivoinfarkti – hoitoon ja heti! (aivoinfarkti ja TIA). Käypä hoito -suosituksen Aivoinfarkti ja TIA potilasversio. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2020 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Atula, Sari. Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA). Duodecim Terveyskirjasto 3.2.2019 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00591

Mustajoki, Pertti. Riskilaskuri: sydäninfarkti ja aivohalvaus. Duodecim Terveyskirjasto 11.9.2019 (viitattu 1.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00917

Mustajoki, Pertti. Verisuonitulehdus (vaskuliitti). Duodecim Terveyskirjasto 26.3.2022 (viitattu 1.4.2022). https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00751

Kiesiläinen, Anita. Afasia. Terveysportti 2.12.2021 (viitattu 4.4.2021). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/ykt00893?toc=511

Sairanen, Tiina. Aivoinfarkti. Terveysportti 16.12.2021 (viitattu 4.4.2022). Saatavilla Internetissä:  https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/ykt00889

Lindgren A, Koivisto T & Jääskeläinen JE. Aivovaltimoaneurysma ja subaraknoidaalivuoto (SAV). Terveysportti 27.2.2021 (viitattu 4.4.2022). Saatavilla Internetissä: http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=ykt00890&p_haku=aivoverenvuoto

Melkas S & Jokinen H.  Vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä. Terveysportti 11.1.2022 (viitattu 4.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/ykt00882

Sairanen, Tiina. Aivoverenvuoto. Terveysportti 16.12.2021 (viitattu 4.4.2022). Saatavilla Internetissä: http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/avaa?p_artikkeli=ykt00891&p_haku=aivoinfarkti

Riekkinen-Kettunen, Minna. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutus. Terveysportti 18.10.2021 (viitattu 4.4.2022). Saatavilla Internetissä: http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=ykt00892&p_haku=aivoverenkierron%20h%C3%A4iri%C3%B6t

Atula, Sari. Tietoa potilaalle: Aivohalvaus (aivoinfarkti ja aivoverenvuoto). Terveysportti 17.2.2019 (viitattu 4.4.2022). Saatavilla Internetissä:

https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/dlk00001

Lindgren Antti, Koivisto Timo & Jääskeläinen Juha E. Aivovaltimoaneurysma ja subaraknoidaalivuoto (SAV). Terveysportti 27.2.2021 (viitattu 4.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/ykt00890

Sairanen, Tiina. TIA. Terveysportti 8.12.2021 (viitattu 4.4.2022). Saatavilla Internetissä: http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=ykt00888&p_haku=tia

Aivoliitto. Ehkäise aivoinfarkti (viitattu 4.4.2022). Saatavilla Internetissä:  https://www.aivoliitto.fi/tunnepulssisi/

Aivoliitto. Ehkäise aivoverenkiertohäiriö -esite (viitattu 4.4.2022). Saatavilla internetissä: https://dyajetwym1cg9.cloudfront.net/assets/files/6294/ehkaise_aivoverenkiertohairio.pdf

Aivoliitto. Liikunta aivoverenkiertohäiriön jälkeen -esite (viitattu 4.4.2022). Saatavilla Internetissä:

https://dyajetwym1cg9.cloudfront.net/assets/files/1816/liikunta_aivoverenkiertohairion_jalkeen-1.pdf

Aivoliitto. Mikä on aivoverenkiertohäiriö (AVH)? (viitattu 7.4.2022). Saatavilla Internetissä: https://www.aivoliitto.fi/aivoverenkiertohairio/faktat/#5f23eb8b