Millainen lääkepakkaus on vastuullinen? Entä miten lääkepakkausten ja esimerkiksi vitamiinipurkkien hiilijalanjälkeä voisi pienentää? Nämä kysymykset ovat keskiössä, kun Orion pyrkii madaltamaan lääkepakkaustensa ympäristökuormaa.

”Meillä Orionissa on jo pitkään tehty töitä vastuullisten pakkausten parissa, mutta aiomme parantaa vastuullisuutta entisestään ja kertoa siitä julkisuudessa vastaisuudessa enemmän”, sanoo Orionin primääripakkausasiantuntija Elli Kultanen.

Kultanen on yksi heistä, jotka ovat luoneet Orionille selkeän strategian vastuullisemmista lääkepakkauksista. Mukana on ollut hänen kollegoitaan primääri- ja sekundääripakkausten puolelta.

”Olemme luoneet sisäisen ohjeistuksen siitä, millainen on vastuullinen pakkausratkaisu.”

”Strategiamme tarkoittaa toimintaohjeita sekä itsellemme että yhteistyökumppaneillemme. Olemme luoneet sisäisen ohjeistuksen siitä, millainen on vastuullinen pakkausratkaisu. Ohjeistuksen pohjalta voimme valita jatkossa pakkauksia, joiden ympäristövaikutukset ovat nykyistä pienempiä.”

Pakkauksen vastuullisuudessa monta seikkaa huomioon

Vastuullinen lääkepakkaus tai ravintolisäpakkaus on käsite, jonka alle mahtuu huima määrä erilaisia vaihtoehtoja ja vertailutapoja. Jo se on Kultasen mukaan haaste, että Orionilla on yli 2 000 tuotetta, joista lähes jokaisella on ollut omanlaisensa pakkaus tarkkoine, lääkkeelle tai muulle valmisteelle määrättyine pakkausehtoineen.

”Pakkauksen ympäristövaikutus koostuu ensinnäkin siitä, suojeleeko se sisällä olevaa valmistetta. Lisäksi on otettava lukuun, millaista energiaa valmistuksessa käytetään, miten pakkaus varastoidaan ja miten se kuljetetaan kohteeseensa. Ja kuinka pakkaus hävitetään sen jälkeen, kun sen sisältö on käytetty loppuun.”

Jotta Orionin pakkauksista saadaan jatkossa entistäkin vastuullisempia, on taustatyö tehtävä huolella.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Neljä ydinkohtaa – tietoa ja yhteistyötä

”Pakkausten ympäristökuorman saamme pienemmäksi, kun noudatamme tarkoin strategiamme neljää vaatimusta: viestimme yrityksemme työntekijöille sekä asiakkaillemme siitä, mikä on vastuullinen pakkaus ja mitä Orion valinnoissaan painottaa. Toiseksi teemme entistä tarkempaa yhteistyötä pakkausten valmistajien ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.”

”Kolmanneksi keräämme runsaasti tietoa pakkauksistamme ja siitä, mitä heikkouksia niillä nyt kenties on ja miten nykyiset pakkaukset kulkevat läpi kierrätysprosessin. Ja neljänneksi: käytämme vastuullisuuden arviointiin tutkittua tietoa ja hyviä käytäntöjä.”

”Vihreä pakkaus” ei oikeasti tarkoita yhtään mitään – sanoja tärkeämpää on tutkia ja ymmärtää tuotteiden ympäristövaikutukset.  

Markkinoinnin nykytrendeihin kuuluu sanoa, että pakkaus on ”vihreä”.

”Tämä ei oikeasti tarkoita yhtään mitään, ja näin siirretään kuluttajan huomio pois tuotteen valmistuksen ympäristövaikutuksista. Orion ei tällaista tee, vaan meillä painotetaan tutkimusta tuotteiden ympäristövaikutusten ymmärtämisessä ja arvioinnissa. Vastuullinen pakkaus on oikeastaan hiljainen sankari tässä ketjussa”, Kultanen huomauttaa.

Kuluttajat vaativat vastuullisempia pakkauksia

Orion saa jatkuvasti kysymyksiä pakkaustensa ympäristöystävällisyydestä ja siitä, miten vastuullisuus on otettu yrityksessä huomioon. Iso osa kysymyksistä tulee suoraan kuluttajilta.

”Pyrimme esimerkiksi harmonisoimaan pakkauskokoja. Se tarkoittaa sitä, että entistä useampi lääke tai muu valmiste pakataan vaikkapa tietynlaiseen muovipurkkiin. Yhdenmukaistamalla pakkauksia saadaan samalla sekä kustannussäästöjä että säästöjä ympäristölle.”

On siis ekologisempaa ja taloudellisesti järkevämpää tilata yhtä muovipurkkia kuin esimerkiksi kolmea erilaista.

”Mitä useampi purkki, sitä enemmän niiden tuottaminen vaatii omia, teknisiä osiaan niin meillä kuin valmistajien tuotantolinjoilla. Jos nuo osat ovat teräksestä, jo pelkästään niiden valmistaminen nostaa hurjasti valmiin pakkauksen ympäristötaakkaa – enemmän kuin muovin lisääntyvä käyttö.”

”Pakkausten valmistajatkin tekevät paljon työtä pakkausten ympäristökuorman vähentämiseksi käyttämällä esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä niiden valmistuksessa ja kuljetuksessa. Myös mahdollista materiaalihukkaa seurataan tarkoin.”

Lisäksi tuotteen varastointi ja kierrätys synnyttävät uutta kuormaa.

Kierrätysohjeet muiden kuin lääkkeiden pakkauksiin

Mutta huomaako kuluttaja jatkossa sen, että hänen kädessään on nyt entistä vastuullisempi Orionin lääkepakkaus?

”Ei välttämättä. Tuo äskeinen muovipurkkiesimerkki on siitä kuvaava, että se kertoo paitsi urakkamme laajuudesta, myös sen näkymättömyydestä. Lisäksi kun kyseessä on lääkepakkaus, erilaiset vaatimukset sanelevat sen, mitä merkintöjä pakkaukseen saa laittaa”, Kultanen muistuttaa.

Toisin sanoen Orion ei voi painattaa lääkepakkaukseensa vaikkapa termiä ”tuotteen hiilijalanjälki hyvitetty”. Mutta kun puhutaan muista valmisteista, kuten vitamiineista, pakkausmerkinnät ovat joustavampia.

”Tulemme näissä pakkauksissamme jatkossa ohjeistamaan kuluttajaa muun muassa siitä, miten pakkaus on syytä kierrättää.”

Kuluttajalla ympäristökuormassa tärkeä rooli

On muistettava sekin, että oma vastuunsa on lääkkeenkäyttäjällä: jos tuote päätyy käyttämättömänä jätteisiin, kaikki pakkaukseen uhratut ympäristötoimet ovat olleet turhia.

Kartonkipakkausten litistämisen ympäristövaikutukset ovat todella suuret.

Jos Kultanen saisi esittää lääkkeiden ja muiden valmisteiden käyttäjille yhden toiveen, se olisi tällainen:

”Litistä pakkauksen suojana oleva kartonkipakkaus, ennen kuin viet sen pahvinkeräykseen.”

”Litistämisen ympäristövaikutukset on laskettu, ja ne ovat suorastaan käsittämättömät: tuolla pienellä teolla voimme madaltaa kartonkipakkausten kuljettamisen aiheuttamaa ympäristökuormaa sadoilla tuhansilla tonneilla.”

Pakkauksen vastuullisuuteen vaikuttaa muun muassa:

  • Kuinka pakkaus suojelee sisällä olevaa valmistetta
  • Millaista energiaa pakkauksen valmistuksessa käytetään
  • Miten paljon valmistuksessa syntyy materiaalihukkaa
  • Kuinka monia erilaisia pakkauksia valmistetaan >< harmonisoidaanko pakkauksia
  • Miten pakkaus varastoidaan
  • Miten pakkaus kuljetetaan
  • Kuinka pakkaus hävitetään sisällön loputtua

Kuluttaja voi vaikuttaa ympäristökuormaan esimerkiksi

  • Käyttämällä tuotteet loppuun
  • Kierrättämällä pakkaukset oikein
  • Litistämällä kartonkipakkaukset

Anna meille palautetta lääkepakkauksistammewww.itsehoitoapteekki.fi/muut-sivut/palaute/ 

Teksti: Essi Kähkönen