Miten kipua mitataan lapselta

Pienen lapsen kipua voi olla vaikea selvittää. Lapsi ei osaa välttämättä kertoa mihin sattuu. Lapsi voi myös kieltää kivun, jos pelkää hoitoa. Joskus kipu tuntuu muualla kuin missä sen syy on, joten kivun aiheuttajan jäljille voi olla vaikea päästä.

Kipua voidaan yrittää arvioida erilaisin kivunilmaisukeinoin. Kipu voi ilmetä itkuna, ilmeinä, ärtyneisyytenä ja käyttäytymismuutoksina. Lapsi voi olla tavallista vaisumpi tai kosketus voi aristaa.

Kysyttäessä lapselta kivusta on käytettävä sellaisia sanoja, jotka lapsi tuntee. Apuna voi käyttää kasvoasteikkoa, jossa viidellä eri ilmeellä kuvataan kivun voimakkuutta. Näin lapsen on helpompi osoittaa, kuinka paljon häneen sattuu.