Särkylääkkeet ovat yksi yleisimmistä apteekin lääkeryhmistä. Saatavilla on useita erilaisia kivun ja säryn hoitoon tarkoitettuja itsehoitovalmisteita.

Yhteistä niille kaikille on, että ne on tarkoitettu lievien ja kohtalaisten kiputilojen lyhytaikaiseen hoitoon sekä nuhakuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

Ibuprofeeni, parasetamoli vai jokin muu vaikuttava aine?

Tavallisimmat särkylääkkeiden vaikuttavat aineet ovat ibuprofeeni, ketoprofeeni, parasetamoli ja asetyylisalisyylihappo. Myös naprokseenia sisältäviä tabletteja on saatavilla lisäneuvontaa vaativana itsehoitolääkkeenä. Näistä eniten käytetään ibuprofeeni- ja parasetamolivalmisteita. 

Eri lääkeaineet eroavat toisistaan vaikutusmekanismiltaan, käytön estäviltä vasta-aiheiltaan, haittavaikutuksiltaan ja yhteisvaikutuksiltaan. Osa särkylääkkeistä toimii tulehduskipulääkkeinä eli ne lievittävät säryn lisäksi taustalla olevaa tulehdusta. Tulehduskipulääkkeitä ovat muun muassa ibuprofeeni, ketoprofeeni ja asetyylisalisyylihappo. Parasetamoli on kipua lieventävä ja kuumetta alentava vaikuttava aine. 

Useiden eri tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä on syytä välttää. Sen sijaan tulehduskipulääkettä ja parasetamolia voidaan toisinaan käyttää samanaikaisesti tehostamaan kivunlievitystä. Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista ennen käyttöä. 

Osa särkylääkkeistä vaatii reseptin

Osa lääkemääräyksellä eli reseptillä myytävistä särkylääkkeistä sisältää samoja vaikuttavia aineita kuin itsehoitolääkkeetkin. Lääkäri voi määrätä lääkkeen reseptillä, jolloin valmisteet saattavat olla vahvempia ja pakkauskooltaan suurempia. 

Reseptillä on lisäksi saatavilla useampia erilaisia vaikuttavia lääkeaineita kuin itsehoitolääkkeinä.

Reseptilääkkeiden annosteluohjeet voivat poiketa itsehoitolääkkeiden annosteluohjeista. Lääkärin määräämä lääke ja sen annostus on aina henkilökohtainen.

Särkylääke tepsii yleensä monenlaiseen kipuun

Suurin osa särkylääkkeistä vaikuttaa systeemisesti eli verenkierron kautta kipuun, olipa kipu missä päin kehoa tahansa. Tavallisia syitä käyttää särkylääkettä ovat esimerkiksi päänsärky, kuukautiskivut sekä lihas- ja nivelkivut.

Särkylääkkeiden annostelutapaan löytyy useita vaihtoehtoja. Ne voi tilanteen ja tarpeen mukaan ottaa tablettina, purukapselina, nestemäisenä suuhun annosteltavana oraalisuspensiona, suppona eli peräpuikkona tai kuumajuomajauheena.

Lihas- ja nivelperäisten kiputilojen lievittämisessä voi hyödyntää myös paikallisesti vaikuttavia voiteita ja geelejä, joiden vaikuttavia aineita ovat esimeriksi ibuprofeeni, diklofenaakki ja piroksikaami.

Särkylääke sopii myös kuumeen alentamiseen

Särkylääkkeet sopivat myös nuhakuumeen oireenmukaiseen hoitoon. Ne lievittävät särkyä ja alentavat kuumetta, mutta itse tautia parantavaa tai ennaltaehkäisevää vaikutusta niillä ei ole. Sekä ibuprofeeni että parasetamoli sopivat kuumeen alentamiseen.

Nuhakuumeen hoidossa yleisimmin käytettyjä valmisteita ovat kuumaan veteen sekoitettavat juomajauheet. Niissä on vaikuttavana aineena esimerkiksi parasetamolia tai ibuprofeenia.

Kaikki lääkkeet on aina säilytettävä lasten ulottumattomissa

Useamman lääkevalmisteen samanaikaisessa käytössä on aina huomioitava niiden sisältämät vaikuttavat aineet. Kuumaan veteen sekoitettavissa juomajauheissa voi olla samoja lääkeaineita kuin kivun ja säryn hoitoon tarkoitetuissa tableteissa, kapseleissa ja oraalisuspensioissa.

On siten hyvä olla tarkkana, ettei käytä samoja lääkeaineita eri muodoissa, sillä lääkeaineen annostus voi silloin huomaamatta kasvaa liian suureksi. Parasetamolia ja ibuprofeenia sisältäviä valmisteita voi tarvittaessa käyttää myös yhtä aikaa, mutta kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista ennen käyttöä. 

Oikeaa annosteluohjetta on syytä noudattaa

Kaikille itsehoitovalmisteena myytäville särkylääkkeille on määritelty oikea, tehokas ja turvallinen annostus, jota on tärkeä noudattaa. Särkylääkkeen annosteluohje löytyy lääkepakkauksesta ja pakkausselosteesta, joihin kannattaa huolellisesti tutustua.

Vastoin yleistä luuloa enempi ei ole parempi eli särkylääkkeen teho ei automaattisesti kasva annoksen kasvaessa. Se saattaa sen sijaan lisätä lääkkeen haittavaikutuksia.

Särkylääkkeen käytössä on hyvä pyrkiä mahdollisimman lyhytaikaiseen käyttöön. Jos vaiva ei itsehoidolla lievity ja lääkityksen tarve pitkittyy, on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Tällöin tilannetta kyetään selvittämään tarkemmin.

Lapsen särkylääke annostellaan iän tai painon mukaan

Lapsille sopivien särkylääkevalmisteiden pakkauksessa on mainittu oikea annostelu joko iän tai painon mukaan. Annosteluohjetta tulee noudattaa, eikä sitä saa itsehoidossa ylittää. Lääkäri saattaa määrätä lääkettä lapselle tarvittaessa myös suurempina annoksina.

Lapselle sopivia kipu- ja kuumelääkkeitä ovat parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet kuten ibuprofeeni. Pienille lapsille suunnatut valmisteet ovat usein suuhun annosteltavia oraalisuspensioita, suppoja, liukenevina tabletteina tai purukapseleita, koska nieltävän tabletin ottaminen voi olla lapselle hankalaa.

Annostelun helpottamiseksi moniin lapsille tarkoitettuihin lääkkeisiin on lisätty makuaineita, mikä voi lisätä riskiä, että lapsi ottaa lääkettä vahingossa liikaa. Siksi kaikki lääkkeet on aina säilytettävä poissa näkyviltä ja lasten ulottumattomissa.

Muu terveydentila huomioon lääkeaineen valinnassa

Sopivan särkylääkkeen valintaan vaikuttaa moni asia. Siksi valinta on hyvä tehdä apteekissa yhdessä farmasian ammattilaisen kanssa.

Esimerkiksi verenohennuslääkkeiden, monien verenpainelääkkeiden ja mielialalääkkeiden käyttäjien tulee noudattaa tulehduskipulääkkeiden käytössä erityistä varovaisuutta tai välttää niiden käyttöä kokonaan. Näissä tilanteissa parasetamoli on yleensä suositeltavampi särkylääkevalinta.

Myös mahasuolikanavan tulehdukselliset tilat, vaikea astma tai alentunut munuaisten toimintakyky voivat olla este tulehduskipulääkkeiden käytölle. Parasetamoli taas ei sovi henkilöille, joilla on maksan toiminnan häiriöitä tai runsasta alkoholin käyttöä. Parasetamoli rasittaa suurina pitoisuuksina maksaa.

Huomioi nämä, kun käytät särkylääkkeitä

  • Särkylääkkeet on tarkoitettu lievien tai kohtalaisten kiputilojen lyhytaikaiseen hoitoon.
  • Tulehduskipulääkkeet lievittävät säryn lisäksi taustalla olevaa tulehdusta.
  • Särkylääkkeet alentavat myös kuumetta ja lievittävät oireita, mutta niillä ei voi parantaa tai ehkäistä nuhakuumetta.
  • Särkylääkkeen turvallista ja sopivaa annosteluohjetta pitää noudattaa.
  • Muut sairaudet ja lääkitykset voivat vaikuttaa sopivan särkylääkkeen valintaan.
  • Käänny lääkärin puoleen, jos vaiva ei lievity lyhytaikaisella itsehoidolla.

Teksti: Krista Korpela-Kosonen

Artikkeli on julkaistu alunperin 27.1.2022. Artikkelia on päivitetty 27.5.2024.