Orionilla on kattava laatu- ja omavalvontajärjestelmä. Se suhtautuu erittäin tarkasti myös ei-lääkkeellisiin tuotteisiin, joihin suuri osa vitamiinivalmisteista kuuluu.

”Kun tuomme uusia ei-lääkkeellisiä vitamiinituotteita markkinoille, käytämme sovittua prosessia varmistaaksemme tuotteen tarkoituksenmukaisuuden, turvallisuuden ja laadun”, kertoo Orionin ravintolisien kehityksestä vastaava Anja Koski.

”Tutkimme tarkoin, että esimerkiksi tuotteen koostumus sopii juuri siihen käyttöön, mihin se on suunniteltu.”

Uusien tuotteiden valinta tehdään moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat lääkärin lisäksi muun muassa ravintolisä-, lääketurvallisuus- ja laadunhallinta-asiantuntija.

On olennaisen tärkeää, että vitamiineja saadaan tuotteista riittävä määrä, mutta ei liikaa.

Laadunvalvonta läsnä joka tasolla

Laadunvalvonta on läsnä tuotannossa ja toimitusketjussa joka tasolla. ”Esimerkiksi raaka-aineiden osalta huolehdimme siitä, että tiukat puhtauskriteerit täyttyvät”, kertoo ravitsemusasiantuntija Pia Karjalainen Medfiles Oy:stä. Medfiles on Orionin kanssa yhteistyötä tekevä tutkimuspalveluyritys.

”Lisäksi tuotannossa käytetään juuri niitä hyvin ja turvallisesti imeytyviä vitamiinimuotoja, jotka EU on hyväksynyt.”

Tuote ja merkinnät vastaavat aina toisiaan

Orion varmistaa, että jokainen myyntiin vapautettava tuote-erä täyttää sille määritetyt laatuvaatimukset. ”Eränumeron ansiosta myös jokainen myynnissä oleva tuote-erä voidaan jäljittää”, Koski huomauttaa.

Suurta huomiota kiinnitetään pakkausmerkintöjen oikeellisuuteen. ”On tärkeää, että pakkausmerkinnät vastaavat juuri sitä, mitä tuotteissa on, ja määrät sitä, mitä ilmoitetaan. Tämä varmistetaan säännöllisesti esimerkiksi pitoisuuksia analysoimalla”, Koski lisää.

Jokainen palaute käsitellään

Laatupolkuun kuuluu myös palautejärjestelmä. ”Mikäli asiakas havaitsee tuotteessa jotain, mistä hän haluaa antaa palautetta, hän voi viedä tuotteen apteekkiin. Sieltä se kulkee tukun kautta meille. Palautetta voi antaa myös suoraan Orion.fi-sivuston kautta”, kertoo asiakaspalautteista vastaava Leena From Orionilta.

Jokainen palaute kirjataan ja käsitellään huolellisesti. Tällöin selvitetään esimerkiksi se, aiheutuuko korjaaville toimenpiteille tarvetta. ”Tyypillisesti ei-lääkkeitä koskevat palautteet liittyvät pakkauksiin, vaikkapa siihen, että tuotteen korkki tuntuu vaikealta avata”, From mainitsee.

Vain viranomaisen hyväksymiä terveysväitteitä

Erittäin tarkkana ollaan siitä, miten tuotteiden vaikutuksista kerrotaan. Vitamiineista esitetään vain viranomaisen hyväksymiä terveysväitteitä. ”Tiedot tuotteittemme vaikutuksesta perustuvat aina EU:n hyväksymään, tieteellisesti arvioituun tutkimukseen”, Koski korostaa.

Riittävästi mutta ei liikaa vitamiinia

Oikean tiedon välittäminen vitamiinitarpeista on osa vastuullista toimintaa. ”On esimerkiksi olennaisen tärkeää, että vitamiineja saadaan tuotteista riittävä määrä, mutta ei liikaa”, Karjalainen kertoo.

”Suomalaisten kannattaa huolehtia etenkin D-vitamiinin saannista. Lisäksi esimerkiksi monilla erikoisruokavaliota noudattavilla tai allergikoilla myös muiden vitamiinien saanti voi olla riittämätöntä. Yleisesti suomalaiset saavat tarvitsemansa vitamiinit paljolti jo silloin, kun syövät terveellisesti ja monipuolisesti”, hän linjaa.

Orionin vitamiinituotteet on räätälöity tarkkaan juuri kohderyhmälleen. ”Esimerkiksi erityisesti vegaaneille suunnatussa B12-vitamiinituotteessa ei ole käytetty lainkaan eläinperäisiä aineita.”

Herkästi haavoittuviin kuluttajaryhmiin erityishuomiota

Orion seuraa tarkkaan ravintosuosituksia sekä alan uusinta tutkimusta. Erityistä huomioita kiinnitetään herkästi haavoittuviin kuluttajaryhmiin kuten lapsiin, raskaana oleviin tai imettäviin naisiin sekä vanhuksiin.

”Kun esimerkiksi äidinmaitokorvikkeiden D-vitamiinipitoisuutta nostettiin hiljattain, Orion muutti imeväisille tarkoitettujen D-vitamiinituotteiden annosteluohjeita vastaavasti pienempään suuntaan”, Karjalainen mainitsee.

Teksti: Matti Välimäki