Fungorin 1% 15 G

Fungorin

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Fungorin-emulsiovoidetta käytetään jalkasilsan ja varpaiden välisen sienitulehduksen hoitoon. Vaikuttavana aineena on terbinafiini, joka tuhoaa sienisolut. Jalkasienen hoitoaika Fungorinilla on 1 viikko. Oireet lievittyvät muutaman päivän kuluessa hoidon aloituksesta. Käyttö: Aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille. Valmistetta käytetään kerran päivässä viikon ajan. Tarkempi käyttöohje on pakkausselosteessa. Pakkauskoko: 1 % emulsiovoide 15 g.

Fungorin 1% 15 G

Tuoteteksti

Fungorin jalkasilsan ja varpaiden välisen sienitulehduksen hoitoon. Vaikuttava aine: terbinafiini. Fungorin emulsiovoidetta ei tule käyttää alle 12-vuotiaille ilman lääkärin ohjetta tai imetettäessä tai raskaana ollessa.

Käyttöaiheet: Jalkasilsan ja varpaiden välisen sienitulehduksen hoito.

Pakkaukset: Fungorin 1 % emulsiovoide 15 g

Hyötyteksti

Fungorin-emulsiovoidetta käytetään jalkasilsan ja varpaiden välisen sienitulehduksen hoitoon. Vaikuttavana aineena on terbinafiini, joka tuhoaa sienisolut. Jalkasienen hoitoaika Fungorinilla on 1 viikko. Oireet lievittyvät muutaman päivän kuluessa hoidon aloituksesta.

Aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille. Valmistetta käytetään kerran päivässä viikon ajan. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista.

Pakkauskoko: 1 % emulsiovoide 15 g. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Apteekista.

Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 8-22.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Fungorin 1 % emulsiovoide

terbinafiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 2 viikon kuluessa tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Fungorin emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fungorin emulsiovoidetta
 3. Miten Fungorin emulsiovoidetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Fungorin emulsiovoiteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Fungorin emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään

Fungorin estää erään reaktion sienen aineenvaihdunnassa, jolloin sieni kuolee ja tulehdus paranee nopeasti.

Valmistetta käytetään jalkasilsan ja varpaiden välien sienitulehduksen hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

Terbinafiinia, jota Fungorin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fungorin emulsiovoidetta

Älä käytä Fungorin emulsiovoidetta:

 • jos olet allerginen terbinafiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos epäilet, että sinulla on kynsisieni (esim. kynnen väri on muuttunut tai kynsi on paksuuntunut), käänny lääkärin puoleen, koska valmistetta ei ole tarkoitettu kynsisienen hoitoon.

Varoitukset ja varotoimet
Valmiste on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Silmiin joutuessaan emulsiovoide voi ärsyttää silmiä. Jos emulsiovoidetta joutuu silmiin, silmät tulee huuhtoa runsaalla juoksevalla vedellä.

Valmisteen joutumista suuhun on syytä varoa (ks. myös Jos käytät enemmän Fungorin emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi).

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Fungorin emulsiovoidetta.

Lapset
Valmistetta ei tule käyttää alle 12-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Fungorin emulsiovoide
Paikallisesti iholle annetulla terbinafiiniemulsiovoiteella ei ole tunnettuja yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kliinisiä kokemuksia Fungorin emulsiovoiteen käytöstä raskauden aikana ei ole. Tästä syystä Fungorin emulsiovoidetta ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi tarpeen.

Terbinafiini erittyy rintamaitoon ja tämän takia imettävien äitien ei pidä käyttää Fungorin emulsiovoidetta.

Pikkulapsia ei myöskään saa päästää kosketukseen Fungorin emulsiovoiteella hoidetun ihon kanssa, rinnat mukaan lukien.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Fungorin emulsiovoiteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Fungorin emulsiovoide sisältää stearyylialkoholia ja setyylialkoholia
Stearyylialkoholi ja setyylialkoholi voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

3. Miten Fungorin emulsiovoidetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten, kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet apteekista, jos olet epävarma.

Fungorin emulsiovoidetta käytetään kerran päivässä viikon ajan. Ihottuma-alueet puhdistetaan ja kuivataan hyvin ennen emulsiovoiteen levittämistä. Emulsiovoidetta levitetään ihottuma-alueille ja niitä ympäröivälle iholle ohuena kerroksena ja hierotaan kevyesti ihoon. Kädet on pestävä emulsiovoiteen levittämisen jälkeen, jottei sitä vahingossa joudu silmiin.

Oireet häviävät tavallisesti muutamassa päivässä ja iho paranee kokonaan jonkin ajan kuluttua, mutta uusiutumisen välttämiseksi on tärkeää saattaa hoito loppuun. Jos oireet eivät ala hävitä kahden viikon kuluessa emulsiovoidehoidon aloittamisesta, ota yhteys lääkäriin, koska oireet voivat johtua muusta kuin sienitartunnasta.

Jos käytät enemmän Fungorin emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yleisimpiä yliannostuksen oireita ovat päänsärky, pahoinvointi, kipu sydänalassa ja huimaus.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Emulsiovoide voi aiheuttaa joskus kutinaa, ihon kesimistä, antopaikan kipua tai ärsytystä, pigmenttihäiriötä, ihon polttelun tunnetta, punoitusta ja rupia antopaikassa. Nämä vaarattomat oireet on erotettava yliherkkyysreaktioista, mukaan lukien ihottuma, joita on raportoitu satunnaisesti, ja jotka vaativat hoidon keskeyttämisen. Tästä syystä niistä olisi syytä kertoa lääkärille.

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • ihon kesiminen, kutina.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • ihovauriot, ruvet, ihosairaus, pigmenttihäiriö, punoitus, tunne ihon polttelusta
 • kipu, antopaikan kipu, antopaikan ärsytys.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • silmien ärsytys (jos voidetta menee vahingossa silmiin)
 • kuiva iho, kosketusihottuma (kontaktidermatiitti), ekseema
 • oireiden paheneminen.

Haittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • yliherkkyys, ihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Fungorin emulsiovoiteen säilyttäminen

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fungorin emulsiovoide sisältää

 • Vaikuttava aine on terbinafiinihydrokloridi, jota on 10 mg:aa grammassa emulsiovoidetta.
 • Muut aineet ovat natriumhydroksidi, bentsyylialkoholi, sorbitaanistearaatti, setyylipalmitaatti, setyylialkoholi, stearyylialkoholi, polysorbaatti 60, isopropyylimyristaatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Valkoinen, tasainen emulsiovoide.

Pakkauskoko: 15 g.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.3.2015