Yleistä kivusta

Kun sattuu

Kipu on yleisin tutkimuksiin ja hoitoon hakeutumisen syy. Lähes jokainen meistä on joskus kokenut jonkinasteista kipua. Kipukokemus on aina henkilökohtainen ja yksilöllinen epämukava kokemus. Se voi vaikuttaa mielialaan, nostaa verenpainetta, hankaloittaa hengitystä ja aiheuttaa lihasjännitystä. Pahimmillaan kipu voi synnyttää pelkoa ja ahdistusta ja johtaa jopa ongelmiin työelämässä tai ihmissuhteissa. On siis tärkeää saada mahdollisimman paljon tietoa kivun syistä ja siitä, mitä sille on tehtävissä.

Hermot viestivät kipua

Kivun aiheuttaja on usein jokin elimellinen sairaus tai vamma. Lähes jokaisessa kudoksessa on hermopäätteitä, jotka voivat vaurion sattuessa viestiä kivusta. Kipu voi jatkua, vaikka syy kivulle olisi jo hoidettu tai kivun aiheuttaja poistettu. Aavesärky on tällainen tila: amputoidun raajan kipu tuntuu edelleen. Kivun tuntemus voi myös voimistua, vaikka aiheuttaja ei muutu. Tämä johtuu kivun kulusta hermopäätteistä selkäytimeen ja lopulta aivoihin. Ääreishermosto ja keskushermosto pyrkivät sekä vahvistamaan että vaimentamaan kipua. Tasapaino ratkaisee, kuinka kova kivun kokemus lopulta on. Kivun voimakkuudella on myös yhteys sen aiheuttajaan.

Kun särkee, tulisi ensimmäisenä paikantaa kipukohta. Kivun voimakkuutta voidaan puolestaan arvioida erilaisin menetelmin, esimerkiksi kipumittarilla (VAS = visual analog scale). Koska kysymyksessä on suhteellinen kipuasteikko ja ihmisten kipukokemukset ovat hyvinkin erilaisia, kiputilojen vertailu voi olla vaikeaa.

Milloin lääkäriin

Mitä voimakkaampi kipu on, mitä äkillisemmin se alkaa ja mitä enemmän muita oireita siihen liittyy, sitä nopeammin olisi syytä hakeutua lääkäriin ja jatkotutkimuksiin. Lääkärille hakeutumista on syytä harkita myös silloin, kun kipu on uusi eli samanlaista kipua ei ole aiemmin ilmennyt. Samanlaisena toistuvaa kipua, jonka syy on jo selvitetty, voi seurata kotona pidempäänkin. Lääkäriin kannattaa myös hakeutua, jos kipuun liittyy paljon muita oireita.

Kun ihminen ikääntyy, kipua aiheuttavat sairaudet yleistyvät. Vanhusten kipua hoidettaessa erilaiset kipulääkkeet ovat tyypillisesti vain osa kokonaisvaltaista hoitoa. Mikäli vanhuksen yleistila heikkenee kivun tai kuumeen takia, on hänet hyvä aina toimittaa pikaisesti jatkotutkimuksiin.

Kivun kanssa ei tarvitse jäädä yksin Käänny tarvittaessa kipuun ja sen hoitoon liittyvissä asioissa lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Suomen Kipu ry. on pitkäkestoisesta kivusta kärsivien ja heidän läheistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasiasta ja sen eteenpäin viemisestä kiinnostuneiden valtakunnallinen etujärjestö.

Lähteet:

Kalso E. ym. (toim.) Kipu. 2009. Kustanus Oy Duodecim. Krooninen kipu. Facultas. Julkaistu 19.3.2008 Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. Mitä kipu on?