Colonsoft

Colonsoft Annosjauhe 50x14 G

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Colonsoft on ummetuksen hoitoon sekä kuivuneen, suolessa pitkään olleen ulostemassan (ulostetukkeuma) pehmentämiseen tarkoitettu valmiste. Vaikuttavina aineina ovat makrogoli 4000 ja erityyppiset suolat, jotka sitovat vettä ja näin sekä lisäävät ulostemassaa että pehmentävät sitä. Käyttö: Aikuisille ja yli 12-vuotiaille. Voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Tavallinen annos: 1 annospussi liuotetaan lasilliseen vettä (2 dl) kaksi kertaa päivässä tai lääkärin ohjeen mukaan. Pakkauskoot: 50 annospussia

Colonsoft Annosjauhe 50x14 G

Colonsoft on ummetuksen hoitoon sekä kuivuneen, suolessa pitkään olleen ulostemassan (ulostetukkeuma) pehmentämiseen tarkoitettu valmiste.

Käyttöaiheet: Ummetuksen hoitoon sekä kuivuneen ulostemassan pehmentämiseen.

Pakkaukset:
Colonsoft 14 g, yksi pakkaus sisältää 50 annospussia.

Colonsoft on ummetuksen hoitoon sekä kuivuneen, suolessa pitkään olleen ulostemassan (ulostetukkeuma) pehmentämiseen tarkoitettu lääke. Vaikuttavina aineina ovat makrogoli 4000 ja erityyppiset suolat, jotka sitovat vettä ja näin sekä lisäävät ulostemassaa että pehmentävät sitä. Käyttö: Aikuisille ja yli 12-vuotiaille. Tavallinen annos: 1 annospussi (14 g) liuotetaan lasilliseen vettä (2 dl) kaksi kertaa päivässä tai lääkärin ohjeen mukaan. Colonsoft-valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Pakkauskoot: 50 annospss. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17. Apteekista.

Itsehoitolääke

Colonsoft jauhe oraaliliuosta varten

makrogoli 4000, natriumkloridi, natriumsulfaatti, kaliumkloridi, natriumvetykarbonaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane muutaman päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Colonsoft on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Colonsoft-valmistetta
 3. Miten Colonsoft-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Colonsoft-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Colonsoft on ummetuksen hoitoon sekä kuivuneen, suolessa pitkään olleen ulostemassan (ulostetukkeuma) pehmentämiseen tarkoitettu valmiste. Valmiste sisältää aineita, jotka sitovat vettä ja siten sekä lisäävät ulostemassaa että pehmentävät sitä. Suoliston liikkeet voivat normalisoitua ja ulostaminen käynnistyä. Colonsoft sisältää lisäksi erilaisia suoloja, jottei elimistön suola- ja nestetasapaino häiriintyisi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Colonsoft-valmistetta

 • jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sairastat vaikeaa munuaisten tai sydämen vajaatoimintaa
 • jos sinulla on suolenseinämän rakenteellisesta tai toiminnallisesta viasta johtuva suoliston tukkeuma (suolitukos)
 • jos sinulla on puhkeama suolen seinämässä
 • jos sinulla on jokin vakava tulehduksellinen suolistosairaus (esim. Crohnin tauti tai haavainen paksusuolen tulehdus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Colonsoft-valmistetta

 • jos sinulla on heikentynyt nielemisrefleksi
 • jos sairastat mahalaukun sisällön takaisinvirtauksesta johtuvaa ruokatorvitulehdusta (refluksiesofagiitti)
 • jos sinulle ilmaantuu äkillistä vatsakipua tai verenvuotoa peräsuolesta, kun olet ottanut Colonsoft-valmistetta suolen tyhjentämistä varten, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hakeudu välittömästi hoitoon
 • jos sairastat munuaisten tai sydämen vajaatoimintaa, sillä pitkäkestoinen Colonsoft-valmisteen käyttö suurina annoksina voi johtaa liialliseen nesteen kertymiseen elimistöön
 • jos olet iäkäs tai heikkokuntoinen
 • jos sinulla on taipumusta sydämen rytmihäiriöihin
 • jos sinulla on ummetus, joka on alkanut äkillisesti tai pahentunut nopeasti.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Colonsoft

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Colonsoft ei tiettävästi vaikuta muiden käytössä olevien lääkkeiden tehoon, mutta muista mainita Colonsoft-valmisteen käytöstä tulevien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Jos sinun on sakeutettava nesteitä ennen kuin voit niellä niitä turvallisesti, on huomattava, että Colonsoft-valmiste saattaa estää sakeuttamisaineen vaikutuksen.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Colonsoft-valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Colonsoft ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Colonsoft sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 233,7 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per annospussi (14 g). Tämä vastaa 11,7 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle. Mikäli valmistetta käytetään pitkäaikaisesti, pitää valmisteen suuri natriumpitoisuus ottaa huomioon erityisesti niiden potilaiden osalta, joiden on noudatettava vähäsuolaista ruokavaliota.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Yksi annospussillinen jauhetta liuotetaan lasilliseen (2 desilitraa) vettä. Valmis liuos voidaan nauttia jääkaappikylmänä, jolloin sen maku on miedompi.

Iäkkäille ja huonokuntoisille potilaille etenkin suuret Colonsoft-annokset on hyvä antaa huoneenlämpöisinä.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat

Ummetuksen hoito: Tavallinen annos on 1 annospussillinen veteen liuotettuna kaksi kertaa päivässä tai lääkärin ohjeen mukaan. Annosta säädetään tarpeen mukaan siten, että ulostaminen on säännöllistä ja uloste pehmeää. Colonsoft-hoito kestää tavallisesti enintään kaksi viikkoa. Lääkäri voi suositella myös pidempää hoitoaikaa. Pitkäaikainen hoito voi olla tarpeen, mikäli käytät ummetusta aiheuttavaa lääkitystä, tai sinulla on sairaus, johon liittyy ummetusta esim. Parkinsonin tauti tai MS-tauti (multippeli skleroosi).

Kovan ja kuivuneen ulostemassan pehmentäminen: 5–10 annospussia liuotetaan 1–2 litraan vettä. Liuos nautitaan vuorokauden aikana. Hoitoa jatketaan 1–3 päivää.

Jos sairastat sydämen vajaatoimintaa, älä ota tunnin kuluessa enempää kuin kaksi annosjauhepussillista veteen liuotettuna.

Käyttö lapsille ja nuorille

Alle 12-vuotiaille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Jos otat enemmän Colonsoft-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Suuret annokset voivat aiheuttaa vatsakipua ja ripulia. Ripuli voi johtaa nestehukkaan ja elektrolyyttitasapainon häiriöihin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdollisia haittavaikutuksia ovat vatsakipu, vatsan turvotus, pahoinvointi, ilmavaivat, peräaukon ympäristön ärsytys ja ripuli. Ripuli häviää yleensä annosta pienennettäessä.

Allergiset reaktiot ovat harvinaisia mutta mahdollisia.

Lopeta Colonsoft-valmisteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin, jos saat seuraavia oireita: turvotukset, hengenahdistus, lihasheikkous, elimistön kuivumiseen viittaavat oireet.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Valmis liuos säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteen mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Colonsoft sisältää

 • Vaikuttavat aineet yhtä millilitraa valmista liuosta kohti ovat natriumkloridi 1,46 mg, vedetön natriumsulfaatti 5,68 mg, kaliumkloridi 0,75 mg, natriumvetykarbonaatti 1,68 mg ja makrogoli 4000 60 mg.
 • Muut apuaineet ovat sakkariininatrium ja luontainen sitruuna-aromi, jossa on limoneenia, sitraalia eli lemonaalia, beta-pineenia, geranyyliasetaattia, alfa-pineenia ja sitronellolia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe, jossa makuainerakeita.

Yksi pakkaus sisältää 16, 40, 50 tai 100 annospussia, joissa on 14 grammaa jauhetta. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Recipharm Parets S.L.U.

C/ Ramón y Cajal 2

Parets del Vallés

Barcelona 08150

Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.8.2021

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg