Picorion Tipat Kotelo

Picorion tipat

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Picorion on uusi ummetukseen tarkoitettu täsmälääke kätevässä tippamuodossa. Pienen pakkauskoon ansiosta tuote on vaivaton pitää mukana, ja reissaajan tai työssäkäyvän on helppo sekoittaa tarvittava määrä tippoja veteen, kahviin tai vaikka mehuun missä ja milloin vain. Picorion vaikuttaa 6-12 tunnissa pehmeästi ja varmasti — mutta ei yllätä.

 

Picorion Tipat Kotelo

Tuoteteksti

Picorion on toiminnallisen ummetuksen lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettu lääke. Valmisteen vaikuttava aine natriumpikosulfaatti on suolessa paikallisesti vaikuttava laksatiivi, joka vaikuttaa noin 6-12 tunnin kuluessa lääkkeen otosta. Piparmintun makuinen tippavalmiste.

Käyttöaiheet: Toiminnallisen ummetuksen lyhytaikainen hoito (7 pvä).

Annostus: Aloitusannos aikuisille on 14 tippaa. Tarpeen mukaan annosta joko lasketaan, tai nostetaan. Enimmäisannos on 28 tippaa.

Pakkaus: 20 ml
(30 annosta á 14 tippaa)

Säilyy 6 kk avaamisen jälkeen

Hyötyteksti

Picorion 7,5 mg/ml tipat ummetuksen lyhytaikaiseen hoitoon. Yli viikon jatkuvassa käytössä ja alle 12-vuotiaille lääkärin ohjeen mukaan. Ummetuksen pitkittyessä tulee sen syyt selvittää. Ei raskaana oleville, sopii imetyksen aikana. Vaikuttava aine natriumpikosulfaatti. Piparmintun makuiset tipat voidaan sekoitetaan ruokaan ja juomaan. Tippojen annostus on sovitettavissa yksilöllisesti. Aloitusannos aikuisille on 14 tippaa. Tarpeen mukaan annosta joko lasketaan, tai nostetaan. Enimmäisannos on 28 tippaa. Tarkasta tuotteen sopivuus apteekissa. Pakkauskoko: 20 ml tipat. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Apteekista. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 8-22.

 

Picorion 7,5 mg/ml tipat, liuos

natriumpikosulfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen,ellei olosi parane 7 päivässä tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Picorion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Picorionia
 3. Miten Picorionia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Picorionin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Picorionin vaikuttava aine natriumpikosulfaatti muodostaa paksusuolessa ainetta, joka kiihdyttää suolen liikkeitä. Samalla paksusuoleen jää vettä. Tämän vuoksi ulostemassa on pehmeämpää ja ulostaminen helpottuu.

Picorionia käytetään toiminnallisen ummetuksen lyhytaikaiseen hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi 7 päivässä tai jos tunnet olosi huonommaksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Picorionia

 • jos olet allerginen natriumpikosulfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on suolitukos
 • jos sinulla on samanaikaisesti vaikeita kivuliaita ja/tai kuumeisia vatsan alueen vaivoja (esim. umpilisäkkeen tulehdus), joihin voi liittyä pahoinvointia ja oksentelua
 • jos sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus
 • jos sinulla on vaikea nestetasapainon häiriö.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Picorionia.

Kuten muitakaan ulostuslääkkeitä Picorionia ei pidä käyttää yhtäjaksoisesti päivittäin tai pitkiä ajanjaksoja ilman, että ummetuksen syy on selvitetty. Pitkittynyt liiallinen käyttö voi johtaa nestetasapainohäiriöön ja veren kaliumpitoisuuden laskuun.

Picorionia käyttäneillä potilailla on joskus raportoitu huimausta ja/tai pyörtymistä, mutta luultavimmin nämä reaktiot ovat johtuneet ponnistelusta ulostamisen aikana tai ummetuksen aiheuttamien vatsakipujen vaikutuksesta.

Picorionia ei suositella käytettäväksi muutoin kuin lääkärin valvonnassa tai lääkärin ohjeen mukaan seuraavissa tapauksissa:

 • käyttö on jatkunut yli yhden viikon
 • vatsaleikkausten jälkeen
 • jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta tai sydänsairaus
 • alle 12-vuotiailla lapsilla.

Muut lääkevalmisteet ja Picorion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Nesteenpoisto- tai kortisonilääkkeiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttitasapainon häiriöitä, jos Picorionia käytetään suuria annoksia. Elektrolyyttitasapainon häiriö voi lisätä herkkyyttä tietyille sydänlääkkeille.

Antibiootit voivat vähentää Picorionin vaikutusta.

Picorion saattaa nopeuttaa suolen läpikulkuaikaa. Se voi siis vaikuttaa muiden suun kautta otettavien lääkevalmisteiden (esim. epilepsialääkkeiden, ehkäisytablettien, diabeteslääkkeiden ja antibioottien) imeytymiseen.

Tulehduskipulääkkeet (NSAID), tietyt masennus- ja psykoosilääkkeet sekä karbamatsepiini saattavat suurentaa nesteen kertymisen ja/tai elektrolyyttitasapainon häiriöiden riskiä käytettynä samanaikaisesti Picorionin kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmisteen käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tutkimuksia.

Pitkä kokemus ei ole antanut viitteitä haitallisista vaikutuksista raskaudenaikaisessa käytössä.

Valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana.

Valmisteen vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Picorionilla ei ole vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Picorion sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E218)

Valmisteen sisältämä metyyliparahydroksibentsoaatti voi aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annos tulee sovittaa yksilöllisesti siten, että uloste pehmenee sopivaksi. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille suositellaan aluksi 14 tippaa illalla. Lääke otetaan suun kautta. Vaikutus alkaa 6-12 tunnin kuluttua. Suurin suositeltu vuorokausiannos on 28 tippaa, jota ei saa ylittää.

Picorion voidaan sekoittaa ruokaan tai juomaan.

Pitkäaikaisessa käytössä lääkettä otetaan vain joka toinen päivä.

Lääkäri voi määrätä myös toisenlaisen annostuksen.

14 tippaa Picorionia vastaa 5 mg natriumpikosulfaattia.

Käyttö lapsille ja nuorille

Picorionia ei saa antaa alle 12-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.

Jos otat enemmän Picorionia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Picorionia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla 10:stä): ripuli

Yleiset (yli 1 potilaalla 100:sta): päänsärky, vatsavaivat, vatsakipu, vatsan kouristelu, ilmavaivat

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla 100:sta): pahoinvointi, oksentelu

Harvinaiset (alle 1 potilaalla 1000:sta): ihottuma, allerginen reaktio tai kielen, huulten ja kasvojen turvotus

Muut haittavaikutukset (yleisyys tuntematon): heitehuimaus, pyörrytys, pyörtyminen

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avattu pakkaus on käytettävä 6 kuukauden kuluessa avaamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Picorion sisältää

 • Vaikuttava aine on natriumpikosulfaatti
 • Muut apuaineet ovat: metyyliparahydroksibentsoaatti (E218, säilytysaine), makrogoliglyserolihydroksistearaatti, piparmintun eteerinen öljy, fenkolin eteerinen öljy, glyseroli (vedetön), puhdistettu vesi

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas väritön liuos.

20 ml:n ruskea lasipullo, jossa on tiputin ja kierrekorkki (polyeteenia).

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

9.11.2015