Pegorion 12 g

Pegorion 20x12g

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Pegorion on ummetuksen hoitoon sekä kuivuneen, suolessa pitkään olleen ulostemassan (ulostetukkeuma) pehmentämiseen tarkoitettu valmiste. Valmisteen vaikuttava aine, makrogoli 4000, sitoo vettä, jolloin suolen sisällön vesimäärä lisääntyy, ulostemassa pehmentyy ja suoli alkaa toimia. Käyttö: Aikuisille ja yli 2-vuotiaille lapsille. Pakkauskoot: 6 g 20 pss, 12 g 10, 20 ja 50 pss.

Pegorion 20x12g

Pegorion on ummetuksen hoitoon sekä kuivuneen, suolessa pitkään olleen ulostemassan (ulostetukkeuma) pehmentämiseen ja hoitoon tarkoitettu lääke. Valmisteen vaikuttava aine makrogoli 4000 sitoo vettä, jolloin suolen sisällön vesimäärä lisääntyy, ulostemassa pehmentyy ja suoli alkaa toimia.

Käyttöaiheet: Ummetuksen ja ulostetukkeuman hoitoon.

Pakkaukset:
Pegorion 6 g, yksi pakkaus sisältää 20 annospussia ja Pegorion 12 g, yksi pakkaus sisältää 10, 20 tai 50 annospussia

Pegorion, jauhe oraaliliuosta varten on ummetuksen hoitoon tarkoitettu lääke. Vaikuttava aine: makrogoli 4000. Annostus: Aikuiset ja yli 8-vuotiaat lapset: 1 annospussi (12 g) 1–2 kertaa päivässä. 4–7-vuotiaat lapset: 1 annospussi (6 g) 1–2 kertaa päivässä. 2–3-vuotiaat lapset: 1 annospussi (6 g) kerran päivässä. Pakkauskoot: 20 x 6 g, 10 x 12 g, 20 x 12 g ja 50 x 12 g. Voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 8-22. Apteekista.

Itsehoitolääke

Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi

Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi

makrogoli 4000

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 14 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Pegorion on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pegorionia

3. Miten Pegorionia otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Pegorionin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältä ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Pegorion on ummetuksen hoitoon sekä kuivuneen, suolessa pitkään olleen ulostemassan (ulostetukkeuma) pehmentämiseen tarkoitettu valmiste. Valmisteen vaikuttava aine makrogoli sitoo vettä, jolloin suolen sisällön vesimäärä lisääntyy, ulostemassa pehmentyy ja suoli alkaa toimia.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 14 päivän jälkeen tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Pegorionia

 • jos olet allerginen makrogolille.
 • jos sinulla on suolenseinämän rakenteellisesta tai toiminnallisesta viasta johtuva tukkeuma
 • jos sinulla on puhkeama suolen seinämässä
 • jos sinulla on jokin vakava tulehduksellinen suolistosairaus (esim. Crohnin tauti, ulseratiivinen koliitti, toksinen megakoolon)
 • jos sinulla on vatsakipuja, joiden syytä ei tiedetä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Pegorionia

 • jos ummetus on kehittynyt tai pahentunut nopeasti. Taustalla voi olla suolen tukkeuma.
 • jos sinulle ilmaantuu äkillistä vatsakipua tai verenvuotoa peräsuolesta, kun olet ottanut Pegorion-valmistetta suolen tyhjentämistä varten, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hakeudu välittömästi hoitoon.
 • jos maksasi tai munuaistesi toiminta on heikentynyt tai käytät diureetteja ja saat ripulin
 • jos ummetukseen liittyy kipua, kuumetta tai muita mahavaivoja.

Muista, että ummetuksen hoidossa lääkkeet toimivat vain apuna terveellisille elämäntavoille ja ruokavaliolle, joihin kuuluvat:

 • nesteiden ja kuidun runsas nauttiminen,
 • riittävä fyysinen aktiivisuus ja suolen toiminnan harjoittaminen.

Lapset

Lapsilla ummetuksen hoitoa ei pidä jatkaa yli kolmea kuukautta, sillä kliiniset tiedot tätä pidemmältä ajalta puuttuvat. Niinpä kolmen kuukauden hoitojakson jälkeen suositellaan tehtäväksi ummetukseen liittyvää kokonaisvaltaista kliinistä tarkastusta.

Varovaisuutta on noudatettava, mikäli neste-elektrolyyttitasapainon häiriöille alttiilla potilailla ilmenee ripulia.

Muut lääkevalmisteet ja Pegorion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Pegorion saattaa vähentää muiden lääkevalmisteiden imetymistä elimistöön.

Raskaus ja imetys

Pegorionia voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pegorion ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annospussillinen (6 tai 12 g) jauhetta liuotetaan 2 dl:aan (lasilliseen) nestettä: vettä, mehua, teetä tai kahvia. Alle 8-vuotiaille lapsille 6 g annospussin sisältö voidaan tarvittaessa liuottaa 100 ml:aan (½ lasillista) nestettä.

Kroonisen ummetuksen hoito

Aikuiset ja yli 8-vuotiaat lapset:

Suositeltu annos on 1 annospussi (12 g) 1–2 kertaa vuorokaudessa.

4–7-vuotiaat lapset:

Suositeltu annos on 1 annospussi (6 g) 1–2 kertaa vuorokaudessa.

2–3-vuotiaat lapset:

Suositeltu annos on 1 annospussi (6 g) kerran vuorokaudessa.

Alle 2-vuotiaat lapset:

Valmiste ei ole tarkoitettu alle 2-vuotiaille lapsille.

Annosta voi suurentaa tai pienentää sen mukaan miten lääke vaikuttaa niin, että ulostaminen on säännöllistä ja uloste pehmeää.

Pegorion-hoito kestää tavallisesti enintään kaksi viikkoa. Jos oireesi jatkuvat kahden viikon käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin. Lääkäri voi suositella myös pidempää hoitoaikaa. Pitkäaikainen hoito voi olla tarpeen, mikäli käytät ummetusta aiheuttavaa lääkitystä tai sinulla on sairaus, johon liittyy ummetusta.

Ulostekovettuman pehmentäminen

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset:

5−10 annospussia (5–10 x 12 g) liuotetaan 1–2 litraan nestettä. Liuos nautitaan vuorokauden aikana. Hoitoa jatketaan 1–3 päivää.

Potilaat, joiden verenkiertoelimistön toiminta on heikentynyt:

Annos on jaettava niin, että yhden tunnin aikana otetaan enintään kaksi annospussia.

Jos otat enemmän Pegorionia kuin sinun pitäisi

Suuret annokset saattavat aiheuttaa vatsakipua, ripulia ja oksentelua. Yliannostustapauksissa lääkkeen käyttö keskeytetään.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • vatsakipu, vatsan turvotus, pahoinvointi, ilmavaivat tai ripuli

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • oksentelu, äkillinen ulostustarve, ulosteenpidätyskyvyttömyys

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):

 • allergiset reaktiot kuten punoitus, ihottuma, kutina, kasvojen, suun tai kurkun turvotus, nokkosihottuma tai anafylaktinen sokki

Yksittäisinä tapauksina on esiintynyt elektrolyyttitasapainon häiriöitä sekä elimistön kuivumista erityisesti vanhuksilla.

Muut haittavaikutukset lapsilla

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • vatsakipu, ripuli (voi aiheuttaa peräaukon ympäristön arkuutta)

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • oksentelu, vatsan turvotus, pahoinvointi

Myös yksittäisiä allergisia reaktioita, kuten anafylaktinen shokki (verenpaineen nopea lasku ja mahdolliset muut oireet kuten kuume, ihottumat ja turvotukset), angioödeema (kohtauksittainen äkillinen turvotus ihossa, limakalvoissa tai sisäelimissä), nokkosihottuma, ihottuma ja kutina, on esiintynyt.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Valmis oraaliliuos säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pegorion sisältää

 • Vaikuttava aine on makrogoli 4000. Yksi annospussi sisältää 6 tai 12 grammaa makrogoli 4000:a.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe.

Pakkauskoot: 10, 20 tai 50 annospussia/pakkaus.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

20.8.2020