Lopex

Lopex 2 Mg 10 Kaps

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Lopex lievittää nopeasti ripulioireita ja hidastaa suolen liikehdintää. Vaikuttava aine on loperamidi. Jos ripuli jatkuu yli 2 vrk tai siihen liittyy korkea kuume tai verinen uloste, hakeudu lääkäriin. Käyttö: Aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille akuutin ripulin hoitoon. Pakkauskoko: 10 kaps.

Lopex 2 Mg 10 Kaps

Lopex on ripulilääke. Se vaikuttaa suoraan ruoansulatuskanavaan ja vähentää suolen kouristelutaipumusta.
 
Käyttöaiheet: Akuutin ripulin hoitoon (itsehoito).
 
Annostus: Akuutissa ripulissa alkuannos on yleensä kaksi tablettia, jonka jälkeen otetaan yksi tabletti jokaisen ulostuskerran jälkeen. Alkuannoksen jälkeen tulee pitää tunnin tauko ennen seuraavaa annosta. Kun valmistetta käytetään krooniseen ripuliin, loperamidin ripulia ehkäisevä vaikutus säilyy usean vuoden ajan.


Pakkaukset:
Lopex 2 mg 10 kaps

liivatekapseli (nauta)

Lopex on ripulin hoitoon tarkoitettu lääke. Vaikuttava aine: loperamidihydrokloridi. Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: Alkuannos 2 kapselia (4 mg), sen jälkeen 1 kapseli (2 mg) jokaisen ripuliulostuksen jälkeen, kunnes riittävä hoitovaste saavutetaan. Enimmäisannos on 8 kapselia (16 mg) vuorokaudessa. Jos riittävää hoitovastetta ei saavuteta 48 tunnissa, valmisteen käyttö tulee lopettaa. Alle 12-vuotiaille lapsille ja pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan. Lääkkeen käyttöä ihmisillä raskauden tai imetyksen aikana ei ole tutkittu. Pakkauskoko 10 kapselia. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17. Apteekista.

Itsehoitolääke

Lopex 2 mg kovat kapselit

loperamidihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 2 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Lopex on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lopex-kapseleita

3. Miten Lopex-kapseleita otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Lopex-kapseleiden säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lopex on ripulin hoitoon tarkoitettu lääke. Lopex-kapseleiden vaikuttava aine on loperamidihydrokloridi. Loperamidi vaikuttaa suoraan ruuansulatuskanavaan ja vähentää suolen kouristelutaipumusta. Loperamidi lisää myös peräaukon sulkijalihaksen jännitystä ja parantaa siten pidätyskykyä sekä vähentää ulostamispakkoa.

Lopex-kapseleita käytetään äkillisen ripulin oireenmukaiseen hoitoon silloin, kun riittävää hoitovastetta ei saavuteta dieetillä tai muulla spesifisellä hoidolla. Lääkäri voi määrätä valmistetta myös muihin käyttötarkoituksiin, kuten pitkäaikaisen (kroonisen) ripulin hoitoon, ärtyvän suolen oireyhtymään (irritable bowel syndrome, IBS) liittyvien äkillisten ripulijaksojen oireenmukaiseen hoitoon tai avannepotilaiden ulostamiskertojen määrän vähentämiseen.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 2 päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Lopex-kapseleita

 • jos olet allerginen loperamidihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinun pitää välttää suolistosi toiminnan hidastamista (esim. jos sinulla on ummetusta tai vatsan turvotusta)
 • jos uloste on veristä tai ripuliin liittyy korkea kuume
 • jos sinulla on paksusuolen tulehdus (esim. haavainen paksusuolentulehdus tai antibioottien aiheuttama tulehdus) tai bakteerien aiheuttama suolitulehdus.

Lapset ja nuoret

Lopex-kapseleita saa antaa alle 12-vuotiaille vain lääkärin määräyksestä.

Varoitukset ja varotoimet

Älä käytä tätä valmistetta mihinkään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen (ks. kohta Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään), äläkä koskaan ota tätä valmistetta suositeltua määrää enempää (ks. kohta Miten valmistetta käytetään). Potilailta, jotka ovat ottaneet liikaa loperamidia, Lopex-kapseleiden vaikuttavaa ainetta, on ilmoitettu vakavia sydänongelmia (joiden oireita ovat esimerkiksi nopea tai epäsäännöllinen syke).

Huomioi lääkkeen käytön yhteydessä

 • Lopex on tarkoitettu ripulin hoidon tueksi. Se ei kuitenkaan korvaa muuta hoitoa.
 • Ripulin aikana ihminen menettää paljon nestettä. Tämä menetys on korvattava juomalla paljon. Nestevajauksen hoito on erityisen tärkeää lapsilla.
 • Mikäli kärsit maksan vajaatoiminnasta, on Lopex-hoito mahdollisesti annettava lääkärin valvonnassa.
 • Jos sairastat aidsia, lopeta Lopex-hoito välittömästi, jos sinulla ilmenee vatsan turvotusta.

Muut lääkevalmisteet ja Lopex

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Lopex-kapseleiden teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • tietyt rytmihäiriölääkkeet (kinidiini)
 • tietyt aids-lääkkeet (ritonaviiri)
 • tietyt immuunipuolustusta heikentävät lääkkeet (siklosporiini)
 • tietyt sydän- ja verenpainelääkkeet (verapamiili)
 • tietyt antibiootit (makrolidiantibiootit)
 • tietyt sienilääkkeet (itrakonatsoli, ketokonatsoli)
 • tietyt kolesterolilääkkeet (gemfibrotsiili)
 • tietyt virtsaneritystä vähentävät lääkkeet (suun kautta otettava desmopressiini).

Ruuansulatuskanavan toimintaa hidastavat lääkkeet voivat voimistaa liikaa Lopex-kapseleiden vaikutusta. Ruuansulatuskanavan toimintaa nopeuttavat lääkkeet voivat puolestaan heikentää Lopex-kapseleiden vaikutusta.

Muista mainita Lopexin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Jos olet tai epäilet olevasi raskaana, kerro siitä lääkärille, joka arvioi voitko käyttää Lopex-kapseleita.

Imetys

Lopex-kapseleiden käyttöä ei suositella imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lopex-hoidon aikana voi esiintyä ripulista aiheutuvaa väsymystä, huimausta tai uneliaisuutta. Noudata varovaisuutta ajaessasi autoa ja käyttäessäsi koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus

Äkillinen ripuli

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat

Alkuannos on 2 kapselia (4 mg), minkä jälkeen otetaan 1 kapseli (2 mg) jokaisen ripuliulostuksen jälkeen, kunnes riittävä hoitovaste saavutetaan. Enimmäisannos on 8 kapselia (16 mg) vuorokaudessa.

Jos riittävää hoitovastetta ei saavuteta 48 tunnissa, valmisteen käyttö tulee lopettaa.

Pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Antotapa

Lopex-kapselit niellään kokonaisina. Alkuannoksen ja seuraavan annoksen välillä tulee pitää tunnin tauko.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tärkeää!

Lopeta valmisteen käyttö välittömästi, jos sinulla ilmenee ummetusta tai suolentukkeuman oireita, kuten oksentelua ja vatsakipuja.

Käyttö lapsille ja nuorille

Alle 12-vuotiaille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Jos otat enemmän Lopex-kapseleita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 tai 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Oireita voivat olla esimerkiksi kohonnut syke, epäsäännöllinen syke, sykkeen muutokset (näillä oireilla voi olla mahdollisesti vakavia hengenvaarallisia seurauksia), lihasjäykkyys, liikkeiden koordinaatiohäiriöt, uneliaisuus, virtsaamisvaikeudet tai hengitysvaikeudet.

Lapset reagoivat suuriin määriin Lopex-kapseleita voimakkaammin kuin aikuiset. Jos lapsi ottaa liikaa tätä valmistetta tai jos hänelle kehittyy mikä tahansa edellä mainittu oire ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut haittavaikutukset voivat olla vakavia ja vaatia välitöntä lääkärin hoitoa. Lopeta lääkkeen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkäriin, jos saat tällaisia oireita:

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • ylävatsakipu, selkään heijastuva vatsakipu, vatsan kosketusarkuus, kuume, nopea pulssi, pahoinvointi, oksentelu, jotka voivat olla haimatulehduksen oireita (äkillinen haimatulehdus).

Muut haittavaikutukset

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • päänsärky, huimaus
 • ummetus, pahoinvointi, ilmavaivat

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • uneliaisuus
 • vatsakipu, vatsavaivat, suun kuivuminen, oksentelu, ruoansulatushäiriöt
 • ihottuma

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • yliherkkyysreaktiot mukaan lukien anafylaktinen sokki
 • tajuttomuus, tokkuraisuus, tajunnan tason lasku, lisääntynyt lihasjänteys, koordinaatiohäiriö
 • pupillien supistuminen
 • suolitukos, paksusuolen laajentuma, kielikipu, vatsan pingottuminen
 • rakkulaihottumat, turvotus, nokkosihottuma, kutina
 • virtsaumpi
 • väsymys

Jos hoidon aikana ilmenee ummetusta, lääkitystä on vähennettävä tai se on lopetettava kokonaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lopex sisältää

 • Vaikuttava aine on loperamidihydrokloridi, jota on 2 mg yhdessä kapselissa.
 • Kapselin sisällön apuaineet ovat talkki ja maltodekstriini.
 • Kapselin kuoren apuaineet ovat liivate, titaanidioksidi (E171) ja punainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Punaruskea kova liivatekapseli. Kapselin koko 15 x 5 mm. Sisältö valkoista jauhetta.

Pakkauskoko: 10 kapselia.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.3.2022.

 

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg