Esomeprazol Orion

Esomeprazol Orion 20 mg

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Esomeprazol Orion on itsehoitolääke aikuisten refluksioireiden lyhytaikaiseen hoitoon. Sen vaikuttava aine on esomepratsoli, joka estää mahahappoa tuottavan ’pumpun’ toimintaa ja vähentää mahassa olevan hapon määrää.

Esomeprazol Orion 20 mg

Esomeprazol Orion sisältää vaikuttavana aineena esomepratsolia, joka estää mahahappoa tuottavan ’pumpun’ toimintaa. Se siis vähentää mahassa olevan hapon määrää.

Käyttöaiheet: Käytetään refluksioireiden (kuten närästys ja happaman mahansisällön nousu ruokatorveen) lyhytaikaiseen hoitoon aikuisille. Alle 18-vuotiaille ja pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin määräyksestä.

Pakkaukset: 14 enterotablettia

Esomeprazol Orion sisältää vaikuttavana aineena esomepratsolia, joka estää mahahappoa tuottavan ’pumpun’ toimintaa. Se siis vähentää mahassa olevan hapon määrää. Käyttöaiheet: Käytetään refluksioireiden (kuten närästys ja happaman mahansisällön nousu ruokatorveen) lyhytaikaiseen hoitoon aikuisille. Alle 18-vuotiaille ja pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin määräyksestä. Käyttö: Yli 18-vuotiaille. Suositeltu annos on yksi tabletti vuorokaudessa mihin aikaan tahansa vuorokaudesta ja joko ruoan kanssa tai tyhjään mahaan. Älä ota enempää kuin suositeltu annos yksi tabletti (20 mg) päivässä, vaikket välittömästi tuntisikaan oloasi paremmaksi. Saatat joutua ottamaan tabletteja 2 tai 3 päivää yhtäjaksoisesti ennen kuin refluksioireesi (kuten närästys ja happojen nousu ruokatorveen ja suuhun) paranevat. Hoidon kesto on enintään 14 päivää. Käänny lääkärin puoleen, jos refluksioireesi pahenevat tai ne eivät parane otettuasi tätä lääkettä yhtäjaksoisesti 14 päivän ajan. Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai jos imetät. Pakkauskoko: 14 enterotabl. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17. Apteekista.

Itsehoitolääke

Esomeprazol Orion 20 mg enterotabletit

esomepratsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen,ellei olosi parane 14 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Esomeprazol Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Esomeprazol Orion -enterotabletteja
 3. Miten Esomeprazol Orion -enterotabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Esomeprazol Orion -enterotablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Esomeprazol Orion -enterotabletin vaikuttava aine on esomepratsoli. Se on ns. protonipumpun estäjiin kuuluva lääke. Se vähentää mahahapon muodostumista.

Tätä lääkettä käytetään aikuisten refluksioireiden (esim. närästyksen sekä happojen ruokatorveen ja suuhun nousemisen) lyhytaikaiseen hoitoon.

Refluksilla tarkoitetaan mahahapon nousua ruokatorveen, mistä voi aiheutua tulehdusta ja kipua. Tämä voi aiheuttaa sinulle oireita, kuten kivun tunnetta, joka nousee rinnasta kurkkuun (närästystä), ja hapanta makua suussa (happoregurgitaatiota).

Happorefluksi- ja närästysoireesi voivat lieventyä tämän lääkkeen ensimmäisen käyttöpäivän jälkeen, mutta sitä ei ole tarkoitettu oireiden välittömään lievitykseen. Saatat joutua ottamaan tabletteja yhtäjaksoisesti 2–3 päivän ajan, ennen kuin olosi paranee. Käänny lääkärin puoleen,ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 14 päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Esomeprazol Orion -enterotabletteja

 • jos olet allerginen esomepratsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen muille protonipumpun estäjiä sisältäville lääkkeille (esim. pantopratsoli, lansopratsoli, rabepratsoli, omepratsoli)
 • jos käytät nelfinaviiria sisältävää lääkettä (HIV-infektion hoitoon käytetty lääke).

Jos jokin yllä luetelluista kohdista koskee sinua, älä käytä tätä lääkettä. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Esomeprazol Orion -enterotabletteja, jos

 • sinulla on vaikea maksasairaus
 • sinulla on vaikea munuaissairaus
 • sinulla on mahahaava tai sinulle on tehty mahaleikkaus
 • olet käyttänyt jatkuvaa hoitoa mahahapon ruokatorveen ja suuhun nousemiseen tai närästykseen vähintään 4 viikon ajan
 • sinulla on keltatauti (ihon tai silmien keltaisuutta)
 • olet yli 55-vuotias ja sinulla on uusia tai hiljattain muuttuneita refluksioireita tai sinun tarvitsee käyttää ilman reseptiä saatavia ruuansulatus- tai närästyslääkkeitä päivittäin
 • sinulla on joskus ollut jokin ihoreaktio, joka on liittynyt Esomeprazol Orion –valmisteen kaltaisen mahahapon erittymistä vähentävän lääkkeen käyttöön
 • olet menossa tiettyyn verikokeeseen (kromograniini A).

Esomeprazol Orion saattaa peittää muiden sairauksien oireita. Niinpä jos havaitset jonkin seuraavista oireista Esomeprazol Orion -enterotablettien käytön aikana tai sen jälkeen, sinun tulee ottaa heti yhteyttä lääkäriin:

 • laihdut voimakkaasti ilman mitään syytä
 • sinulla on nielemisvaikeuksia tai kipua niellessä
 • sinulla on vatsakipua tai ruuansulatusoireita, kuten pahoinvointia, liikakylläisyyden tunnetta tai vatsan turvotusta, erityisesti ruokailun jälkeen
 • alat oksennella ruokaa tai verta, joka voi näkyä oksennuksessa tummina ”kahvinporoina”
 • ulosteesi ovat tummia (verinen uloste)
 • sinulla on vaikea tai yhtämittainen ripuli – esomepratsoliin liittyy hiukan suurentunut infektioripulin riski
 • sinulle kehittyy ihottuma etenkin auringonvalolle alttiille ihoalueelle, kerro siitä lääkärille mahdollisimman pian, koska hoito Esomeprazol Orion –valmisteella voidaan joutua lopettamaan. Muista mainita myös muut sairauden oireet kuten nivelkipu.

Kerro lääkärille ennen lääkkeen ottamista, jos

 • sinulle suunnitellaan tähystystutkimusta tai ureahengitystestiä
 • sinulle suunnitellaan tiettyä verikoetta (kromograniini A -määritystä).

Jos käytät Esomeprazol Orion -enterotabletteja tarpeen mukaan, kerro lääkärille, jos oireet ovat jatkuvia tai muuttavat luonnettaan.

Protonipumpun estäjän, kuten Esomeprazol Orion -enterotablettien, käyttö (erityisesti pitkäaikainen, yli vuoden kestävä käyttö) saattaa lievästi suurentaa lonkka-, ranne- tai nikamamurtuman riskiä.

Kerro lääkärille, jos sinulla on todettu osteoporoosi tai käytät kortikosteroideja (voivat suurentaa osteoporoosin riskiä).

Muut lääkevalmisteet ja Esomeprazol Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä siksi, että muiden lääkkeiden vaikutukset saattavat muuttua Esomeprazol Orion -enterotablettien vaikutuksesta tai muilla lääkkeillä voi olla vaikutusta Esomeprazol Orion -enterotablettien tehoon.

Älä käytä tätä lääkettä, jos käytät myös nelfinaviiria sisältävää lääkettä (HIV-infektion hoitoon käytetty lääke).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • atatsanaviiria (käytetään HIV-infektion hoitoon)
 • klopidogreeli (käytetään veritulppien estoon)
 • ketokonatsoli, itrakonatsoli tai vorikonatsoli (sieni-infektion hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä)
 • erlotinibi (syövän hoitoon käytetty lääke)
 • sitalopraami, imipramiini tai klomipramiini (masennuslääkkeitä)
 • diatsepaami (ahdistuksen, lihasjännityksen tai epilepsian hoitoon tarkoitettu lääke)
 • fenytoiini (epilepsialääke). Jos käytät fenytoiinia, lääkäri seuraa terveydentilaasi, kun aloitat tai lopetat valmisteen käytön.
 • veren hyytymistä estävät lääkkeet, kuten varfariini. Lääkäri seuraa terveydentilaasi, kun aloitat tai lopetat valmisteen käytön.
 • silostatsoli (lääke katkokävelyn hoitoon – verenkiertohäiriön aiheuttama kipu alaraajoissa, joka pakottaa kävelijän aika ajoin pysähtymään)
 • sisapridi (ruoansulatushäiriöiden tai närästyksen hoitoon tarkoitettu lääke)
 • digoksiini (sydänongelmien hoitoon tarkoitettu lääke)
 • metotreksaatti (korkeina annoksina syövän hoitoon käytetty kemoterapialääke) – jos käytät korkeata annosta metotreksaattia, lääkäri voi väliaikaisesti keskeyttää Esomeprazol Orion -hoitosi
 • takrolimuusi (elintensiirto)
 • rifampisiini (tuberkuloosin hoitoon tarkoitettu lääke)
 • mäkikuisma – Hypericum perforatum (masennuksen hoitoon tarkoitettu lääke)

Jos lääkäri on määrännyt sinulle amoksisilliini- ja klaritromysiini-antibiootit yhdessä Esomeprazol Orion -enterotablettien kanssa käytettäväksi Helicobacter pylori –tulehduksen häätämiseksi, muista kertoa lääkärille mitä muita lääkkeitä käytät.

Esomeprazol Orion ‑enterotabletit ruuan ja juoman kanssa

Tabletit voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkärisi arvioi voitko käyttää Esomeprazol Orion -enterotabletteja raskauden aikana.

Ei tiedetä kulkeutuuko Esomeprazol Orion äidinmaitoon. Siksi valmistetta ei tulisi käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Esomeprazol Orion -enterotabletit eivät todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa tai käyttää työkaluja ja koneita. Haittavaikutuksia, kuten huimausta ja näköhäiriöitä, saattaa kuitenkin melko harvoin ilmetä (katso kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Jos edellä mainittuja oireita ilmenee, sinun ei pidä ajaa autolla eikä käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Esomeprazol Orionsisältää sakkaroosia

Esomeprazol Orion -enterotabletit sisältävät sokeripalloja, jotka sisältävät sakkaroosia, joka on eräänlainen sokeri.

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per enterotabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Esomeprazol Orion-enterotabletteja otetaan

 • Suositeltu annos on yksi tabletti vuorokaudessa.
 • Älä ota enempää kuin suositeltu annos yksi tabletti (20 mg) päivässä, vaikket välittömästi tuntisikaan oloasi paremmaksi.
 • Saatat joutua ottamaan tabletteja 2 tai 3 päivää yhtäjaksoisesti ennen kuin refluksioireesi (kuten närästys ja happojen nousu ruokatorveen ja suuhun) paranevat.
 • Hoidon kesto on enintään 14 päivää.
 • Lopeta tämän lääkkeen käyttö, kun refluksitaudin oireesi ovat kokonaan hävinneet.
 • Käänny lääkärin puoleen, jos refluxioireesi pahenevat tai ne eivät parane otettuasi tätä lääkettä yhtäjaksoisesti 14 päivän ajan.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on pysyviä tai pitkäaikaisia, säännöllisesti toistuvia oireita vielä tämän lääkehoidon jälkeen.

Esomeprazol Orion -enterotablettien käyttö

 • Tabletti voidaan ottaa mihin aikaan tahansa vuorokaudesta ja joko ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.
 • Tabletit tulee niellä kokonaisina veden kanssa. Tablettia ei saa pureskella tai murskata, koska se sisältää päällystettyjä, lääkeainetta sisältäviä rakeita, jotka estävät lääkeainetta vahingoittumasta happamassa mahassa. On tärkeää, että rakeet eivät rikkoonnu.

Jos sinulla on vaikeuksia niellä tabletteja

 • Tabletit voidaan sekoittaa lasilliseen hiilihapotonta vettä. Tabletteja ei saa sekoittaa muihin nesteisiin.
 • Sekoita kunnes tabletti on hajonnut (liuos ei ole kirkas) ja juo liuos heti tai viimeistään 30 minuutin sisällä. Sekoita liuosta aina juuri ennen juomista.
 • Jotta saat tabletin sisältämän koko lääkeainemäärän, huuhtele lasi ½ lasillisella vettä ja juo huuhteluvesi. Liuoksessa näkyvät rakeet sisältävät lääkeaineen – älä pureskele tai murskaa niitä.

Iäkkäät potilaat

Annosta ei tarvitse muuttaa.

Lapset

Tätä lääkettä ei saa käyttää alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille ilman lääkärin määräystä.

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta. Kokemukset vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidosta ovat rajallisia, joten näiden potilaiden kohdalla tulee noudattaa varovaisuutta.

Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta. Potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta, maksimiannosta 20 mg Esomeprazol Orion -valmistetta ei pidä ylittää.

Jos otat enemmän Esomeprazol Orion -enterotabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Sinulla voi ilmetä oireita kuten ripulia, vatsakipua, ummetusta, huonovointisuutta tai pahoinvointia ja heikkoutta.

Jos unohdat ottaa Esomeprazol Orion -enterotabletin

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat samana päivänä. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista, lopeta Esomeprazol Orion -enterotablettien käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:

 • Äkillinen hengityksen vinkuminen, huulten, kielen ja kurkun turpoaminen, ihottuma, pyörtyminen tai nielemisvaikeudet (harvinainen vaikea allerginen reaktio).
 • Ihon punoitus, johon liittyy rakkuloiden ilmaantuminen tai ihon kuoriutuminen. Myös huuliin, silmiin, suuhun, nenään ja genitaalialueelle voi ilmaantua vakavia rakkuloita ja verenvuotoa. Tällöin kyseessä saattaa olla Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi, jotka ovat hyvin harvinaisia.
 • Ihon keltaisuus, virtsan tummuus ja väsyneisyys voivat olla oireita maksan ongelmista, jotka ovat harvinaisia.

Nämä vaikutukset ovat harvinaisia ja ilmaantuvat alle yhdellä 1 000 ihmisestä.

Ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista infektio-oireista:

Tämä lääke voi erittäin harvoin vaurioittaa valkosoluja, minkä seurauksena syntyy immuunivajavuus. Jos sinulla on infektio, jonka oireita ovat kuume ja vakavasti heikentynyt yleiskunto tai kuume, johon liittyy paikallisinfektion oireita, kuten kipua kaulalla, kurkussa tai suussa tai virtsaamisvaikeuksia, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian, jotta valkosolujen puutos (agranulosytoosi) voidaan sulkea pois verikokeella. On tärkeää, että kerrot lääkärille käyttämistäsi lääkkeistä.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky
 • maha- tai suolisto-oireet: ripuli, mahakipu, ummetus, ilmavaivat
 • pahoinvointi tai oksentelu
 • mahalaukun hyvänlaatuiset polyypit.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • jalkojen ja nilkkojen turvotus
 • unihäiriöt (unettomuus), uneliaisuus
 • heitehuimaus, pistelevät tuntemukset
 • pyörrytys
 • suun kuivuminen
 • epänormaalit maksa-arvot
 • ihottuma, nokkosihottuma ja ihon kutiaminen
 • lonkka-, ranne- tai nikamamurtuma (jos valmistetta käytetään pitkäaikaisesti korkeina annoksina).

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • epänormaalit veriarvot, kuten valkosolujen tai verihiutaleiden määrän väheneminen, mikä voi aiheuttaa heikkoutta, mustelmia tai altistaa infektioille
 • veren natriumpitoisuuden aleneminen, mikä voi aiheuttaa heikkoutta, sairauden tunnetta (oksentelua) ja kouristuksia
 • kiihtymys, sekavuus tai masennus
 • makuaistin muutokset
 • näköongelmat, kuten näön hämärtyminen
 • hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus (bronkospasmi eli keuhkoputkien äkillinen supistuminen)
 • tulehdus suussa
 • sammas (suussa, nielussa ja toisinaan ruokatorvessa esiintyvä tavallisesti hiivasienen aiheuttama vaalea kate)
 • maksaongelmat, mukaan lukien keltatauti, joka voi aiheuttaa ihon keltaisuutta, virtsan tummuutta ja väsymystä
 • hiustenlähtö
 • aurinkoihottuma
 • nivel- tai lihaskivut
 • yleinen huonovointisuus tai energian puute
 • lisääntynyt hikoilu.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • punasolujen, valkosolujen ja verihiutaleiden pienet määrät (tila, jota kutsutaan pansytopeniaksi)
 • aggressiivisuus
 • aistiharhat (ihminen tuntee, näkee tai kuulee olemattomia)
 • vaikeat maksaongelmat, jotka johtavat maksan vajaatoimintaan ja aivotulehdukseen
 • äkillinen vaikea ihottuma tai rakkuloiden ilmaantuminen iholle tai ihon kuoriutuminen. Tähän saattaa liittyä korkea kuume ja nivelkipuja (monimuotoinen punavihoittuma, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi)
 • lihasheikkous
 • vaikeat munuaisongelmat
 • rintojen kasvaminen miehillä.

Esiintymistiheys tuntematon(koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • veren magnesiumpitoisuuden aleneminen, mikä voi aiheuttaa heikkoutta, pahoinvointia (oksentelua), kouristuksia, vapinaa ja sydänrytmin muutoksia (rytmihäiriöitä). Jos magnesiumpitoisuus on hyvin pieni, myös kalsium- ja/tai kaliumpitoisuudet veressä voivat olla alhaiset.
 • suolistotulehdus (aiheuttaa ripulia).
 • ihottuma sekä mahdollinen siihen liittyvä nivelkipu.

Esomeprazol Orion voi erittäin harvoin vaurioittaa valkosoluja, minkä seurauksena syntyy immuunivajavuus. Jos sinulla on infektio, jonka oireita ovat kuume ja vaikeasti heikentynyt yleiskunto tai kuume, johon liittyy paikallisinfektion oireita, kuten kipua kaulalla, kurkussa tai suussa tai virtsaamisvaikeuksia, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian, jotta valkosolujen puutos (agranulosytoosi) voidaan sulkea pois verikokeella. On tärkeää, että kerrot lääkärille käyttämistäsi lääkkeistä.

Älä huolestu yllä olevasta haittavaikutusten määrästä. Et välttämättä saa niitä lainkaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainolevyssä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Esomeprazol Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on esomepratsoli.Yksi enterotabletti sisältää 20 mg esomepratsolia (amorfisena esomepratsolimagnesiumina)
 • Muut aineet ovat:
  • Tabletin ydin: hydroksipropyyliselluloosa (E 463), krospovidoni (tyyppi A)
  • Päällyste: povidoni (K30), makrogoli 400, makrogoli 4000, makrogoli 6000, hypromelloosiftalaatti (HP-55S), hypromelloosiftalaatti (HP-50), dietyyliftalaatti, hydroksipropyyliselluloosa, mikrokiteinen selluloosa (PH 101), mikrokiteinen selluloosa (PH 112), krospovidoni (tyyppi B), natriumstearyylifumaraatti, Opadry 03B86651 ruskea (HMPC 2910/hypromelloosi 6cP, titaanidioksidi (E 171), makrogoli/PEG 400, punainen rautaoksidi (E172)), sokeripallot (sakkaroosi ja maissitärkkelys), talkki (E553b)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Esomeprazol Orion 20 mg ‑enterotabletit ovatvaalean tiilenpunaisia tai ruskeita, soikeita, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toiselle puolelle on kaiverrettu ”E5” ja toisella puolella ei ole merkintöjä.

Pakkauskoot:

OPA-Al-PE-kuivausaine-HDPE/Al-läpipainopakkaus tai PA-Al-PVC/Al-läpipainopakkaus.

Esomeprazol Orion20mg enterotabletteja on saatavissa 7 ja 14 enterotabletin läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Polarisavenue 87
2132 JH Hoofddorp
Alankomaat

Valmistaja

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp, Alankomaat

Terapia SA, 124 Fabricii Street, 400 632 Cluj Napoca, Romania

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta:

Orion Pharma, +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.11.2020

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg