Cuplaton 300mg/ml tipat 30ml

Cuplaton 30 Ml

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Cuplaton lievittää eri syistä johtuvia ilmavaivoja. Sopimaton ruokavalio, liikunnan vähyys ja leikkaukset voivat aiheuttaa oireita missä iässä tahansa, ja myös suurin osa vauvoista kärsii jossain vaiheessa ilmavaivoista. Cuplaton-valmisteet sisältävät dimetikonia, joka alentaa pintajännitykstä. Sen seurauksena suolistokaasujen muodostamat kuplat sulautuvat yhteen ja kaasun liikkuvuus paranee. Cuplaton ei vaikuta hetkessä, vaan sen vaikutus on tehokkaimmillaan kolmen vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Teho säilyy ja hoitoa voi jatkaa niin kauan kuin oireita ilmenee. Käyttö: Tipat vastasyntyneestä alkaen, kapselit vain aikuisille. Tarkempi annostus ks. Pakkausseloste. Avattu tippapullo säilyy 3 kk.  Pakkauskoot: 100 mg 30 ja 100 kaps., 300 mg/ml tipat 30 ml.

Cuplaton 30 Ml

Cuplaton valmisteita käytetään ilmavaivoihin.

Käyttöaiheet: Liiallisesta suolistokaasusta aiheutuvat vatsavaivat.

Pakkaukset:
Cuplaton 100 mg kapselit 30 ja 100, Cuplaton 300 mg/ml tipat 30 ml. Tipat sopivat myös pienten lasten ilmavaivojen hoitoon.

Cuplaton lievittää eri syistä johtuvia ilmavaivoja. Vaikuttava aine dimetikoni. Cuplaton ei vaikuta hetkessä, vaan sen vaikutus on tehokkaimmillaan kolmen vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Teho säilyy ja hoitoa voi jatkaa niin kauan kuin oireita ilmenee. Käyttö: Tipat vastasyntyneestä alkaen, kapselit vain aikuisille. Tarkempi annostelu pakkausselosteessa. Avattu tippapullo säilyy 3 kk. Pakkauskoot: 100 mg 30 ja 100 kaps., 300 mg/ml tipat 30 ml. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17. Apteekista.

Itsehoitolääke

Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio

Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Cuplaton on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cuplaton-valmistetta

3. Miten Cuplaton-valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Cuplaton-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Dimetikoni alentaa pintajännitystä, jonka seurauksena suolistokaasujen muodostamat kuplat sulautuvat yhteen, ja kaasun liikkuvuus paranee. Dimetikoni ei itse reagoi kemiallisesti eikä imeydy suolistosta. Dimetikoni helpottaa eri syistä johtuvia ilmavaivoja.

Cuplatonia käytetään liiallisesta suolistokaasusta aiheutuviin vatsavaivoihin aikuisille, lapsille ja vauvoille. Tipat sopivat myös vauvojen koliikin hoitoon. Cuplatonia käytetään myös valmistautumisessa vatsan ja/tai suoliston tutkimuksiin aikuisille ja yli 10-vuotiaille.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Cuplaton-valmistetta

 • jos olet allerginen dimetikonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on suolentukkeuma.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Cuplaton-valmistetta.

Muut lääkevalmisteet ja Cuplaton

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Alumiinihydroksidia ja magnesiumkarbonaattia sisältävät mahahappolääkkeet voivat heikentää dimetikonin tehoa. Dimetikoni puolestaan voi tehostaa varfariinin (Marevan; veren hyytymistä estävä lääke) ja digoksiinin (sydänlääke) vaikutuksia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Dimetakoni ei imeydy ruuansulatuskanavasta, joten sen ei oleteta olevan vaarallinen sikiölle eikä kulkeutuvan äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Dimetikoni ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per 1 ml eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Poista korkin kaulus pullosta ennen käyttöä. Cuplaton-tipat on ravistettava ennen käyttöä.

1 ml = noin 35 tippaa.

Käyttö aikuisille

Suositeltu annos ilmavaivoihin on 5 tippaa 4 kertaa vuorokaudessa sekoitettuna pieneen määrään nestettä. Valmistautumisessa vatsan ja/tai suoliston tutkimuksiin suositeltu annos on 12 tippaa 4 kertaa vuorokaudessa sekoitettuna pieneen määrään nestettä 2–3 päivän ajan ennen tutkimusta.

Käyttö lapsille

Yli 10-vuotiaat: suositeltu annos ilmavaivoihin on 5 tippaa 4 kertaa vuorokaudessa sekoitettuna pieneen määrään nestettä. Valmistautumisessa vatsan ja/tai suoliston tutkimuksiin suositeltu annos on 12 tippaa 4 kertaa vuorokaudessa sekoitettuna pieneen määrään nestettä 2–3 päivän ajan ennen tutkimusta.

6‑10-vuotiaat: suositeltu annos ilmavaivoihin on 4 tippaa 4 kertaa vuorokaudessa sekoitettuna pieneen määrään nestettä.

Vauvat ja alle 6-vuotiaat: suositeltu annos ilmavaivoihin on 1‑3 tippaa 4 kertaa vuorokaudessa sekoitettuna pieneen määrään nestettä pulloruokinnan tai aterian yhteydessä.

Vauvat: suositeltu annos koliikin hoitoon on 4 tippaa sekoitettuna pieneen määrään nestettä ennen jokaista ateriaa.

Jos otat enemmän Cuplaton-valmistetta kuin sinun pitäisi

Dimetikoniyliannostusta ei tunneta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaisina (alle 1 potilaalla tuhannesta) haittavaikutuksina on raportoitu pahoinvointia, mahakipua, mahan venyttyneisyyden tunnetta, unihäiriöitä, heikotusta ja ihottumaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Avattu pullo säilyy 3 kk.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cuplaton sisältää

 • Vaikuttava aine on Antifoam M, jokavastaa dimetikonia (300 mg) ja kolloidista vedetöntä piidioksidia.
 • Apuaineet ovat glyserolimonostearaatti, polyoksietyleeni[100]stearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, sorbiinihappo, sakkariininatrium ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen tai kellertävä emulsio, 30 ml.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

14.10.2020

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg