Colonsteril

Colonsteril 70g Jauhe Oraaliliuosta Varten

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Colonsterilia käytetään suoliston tyhjennykseen, kun valmistaudutaan esimerkiksi paksunsuolen tähystykseen tai röntgenkuvaukseen. Valmiste tyhjentää suoliston muutamassa tunnissa. Colonsteril on ns. isotoninen liuos, jossa on useita vaikuttavia aineita. Käyttö: Käyttöohje on pakkausselosteessa. Voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Pakkauskoko: 70 g jauhe oraaliliuosta varten.

Colonsteril 70g Jauhe Oraaliliuosta Varten

Colonsteril on ns. isotoninen liuos, jota käytetään mm. suolen tyhjennykseen kolonoskopiaa varten.

Käyttöaiheet: Suoliston tyhjennys valmistauduttaessa paksunsuolen tyhjennystä vaativiin toimenpiteisiin.

Pakkaukset:
Colonsteril 70 g jauhe oraaliliuosta varten.

Colonsterilia käytetään suolen tyhjennykseen, kun valmistaudutaan esimerkiksi paksunsuolen tähystykseen tai röntgenkuvaukseen. Colonsteril jauhe veteen sekoitetuna on ns. isotoninen liuos, jonka vaikuttavat aineet ovat makrogoli 4000 ja erityyppiset suolat. Käyttö: Käyttöohje on pakkausselosteessa. Colonsteril-valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Pakkauskoko: 70 g jauhe oraaliliuosta varten. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17. Apteekista.

Itsehoitolääke

Colonsteril jauhe oraaliliuosta varten

makrogoli 4000, natriumkloridi, natriumsulfaatti, kaliumkloridi, natriumvetykarbonaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Colonsteril on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Colonsteril-valmistetta

3. Miten Colonsteril-valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Colonsteril-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Colonsteril on ns. isotoninen liuos, joka pidättää vettä suolessa ja aiheuttaa siten ulosteen pehmenemisen. Suuria annoksia käytettäessä liuos saa aikaan vetisen ripulin ja suoliston tyhjenemisen muutamassa tunnissa.

Colonsteril-valmistetta käytetään suoliston tyhjentämiseen valmistauduttaessa paksunsuolen tyhjennystä vaativiin tutkimus- tai hoitotoimenpiteisiin.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Colonsteril-valmistetta
 • jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vaikea munuaisten tai sydämen vajaatoiminta
 • jos sinulla on mahalaukun tai suolen haavauma
 • jos sinulla on puhkeama suolen seinämässä
 • jos sinulla on paksusuolen toksinen laajentuma (toksinen megakoolon) tai paksusuolen toksinen tulehdus
 • jos sinulla on ruoansulatuskanavan rakenteellisesta tai toiminnallisesta syystä johtuva suolentukkeuma (suolitukos).
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Colonstrel-valmistetta

 • jos sinulla on sydämen vajaatoiminta, munuaisten vajaatoiminta tai maksakirroosi, sillä ne lisäävät riskiä liialliseen nesteen kertymiseen elimistöön.
 • jos sinulla on mahan sisällön takaisinvirtauksesta johtuva ruokatorvitulehdus (refluksiesofagiitti)
 • jos sairastat haavaista paksusuolen- tai peräsuolentulehdusta
 • jos sinulle ilmaantuu äkillistä vatsakipua tai verenvuotoa peräsuolesta, kun olet ottanut Colonsteril-valmistetta suolen tyhjentämistä varten, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hakeudu välittömästi hoitoon
 • jos olet hyvin iäkäs tai heikkokuntoinen
 • jos sinulla on taipumusta sydämen rytmihäiriöihin
 • jos sinulla on heikentynyt nielemisrefleksi.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Colonsteril

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Colonsteril voi heikentää useiden muiden lääkkeiden imeytymistä suolen nopeutuneen tyhjenemisen vuoksi. Koska liuosta nautitaan kertaluonteisesti, tästä ei yleensä koidu haittaa lääkehoidolle.

Jos sinun on sakeutettava nesteitä ennen kuin voit niellä niitä turvallisesti, on huomattava, että Colonsteril-valmiste saattaa estää sakeuttamisaineen vaikutuksen.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Colonsteril-valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Colonsteril ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Colonsteril sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 1168,3 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per pakkaus (70 g).

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Colonsteril jauhe oraaliliuosta varten (70 grammaa jauhetta) liuotetaan puhtaaseen veteen tasan 1000 millilitraksi eli 1 litraksi. Jauhetölkin repäisyetiketissä on oraaliliuoksen valmistusohje ja lyhyt käyttöohje.

Suoliston tyhjentämiseen Colonsteril-liuoksella tulee varata aikaa keskimäärin 4–6 tuntia. Mikäli huuhtelu aloitetaan aamulla, voidaan toimenpide, esim. paksunsuolen tähystys tai röntgenkuvaus, tehdä iltapäivällä. Aamulla tehtävää toimenpidettä varten ryhdytään suolihuuhteluun yleensä edellisenä iltana.

Suolihuuhtelu

Colonsteril-liuosta juodaan 1–1,8 litraa tunnissa niin kauan, että ripulina ulos tuleva neste on kirkasta. Siihen kuluu aikaa yleensä 2–5 tuntia ja liuosta tarvitaan keskimäärin 4 litraa (3–6 litraa).

Colonsteril-liuoksen voi juoda jääkaappikylmänä, jolloin sen maku on miedompi. Siihen voi halutessaan lisätä tilkan mehua maun parantamiseksi. Rakeista valmistettu oraaliliuos maistuu sitruunalle. On parempi juoda jokainen lasillinen nopeasti kuin vähitellen. Jos kuitenkin alat voida huonosti, hidasta juomisnopeutta. Vatsa alkaa toimia ensimmäisen kerran noin tunnin kuluttua suolihuuhtelun aloittamisesta.

Tärkeää

Kiinteää ravintoa on vältettävä vähintään 2 tuntia ennen Colonsteril-liuoksen nauttimista.

Kolmeen päivään ennen toimenpidettä ei saa syödä vihanneksia, hedelmiä, marjoja eikä tummaa leipää. Syödä voi esimerkiksi keitettyä lihaa ja kalaa, perunaa ja vaaleaa leipää. Juoda pitää runsaasti (vettä, teetä, mehuja), noin 2 litraa päivässä.

Tutkimuspäivänä saa juoda nesteitä; vettä, mehua, kahvia tai teetä, mutta ei maitoa.

Iäkkäiden ja heikkokuntoisten on syytä juoda Colonsteril-liuos huoneenlämpöisenä, koska suuri määrä kylmää liuosta voi heillä alentaa kehon lämpötilaa.

Jos otat enemmän Colonsteril-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Suuret annokset voivat aiheuttaa vatsakipuja ja ripulia. Ripuli voi johtaa nestehukkaan ja elektrolyyttitasapainon häiriöihin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat vatsakipu, vatsan turvotus, pahoinvointi, ilmavaivat, ripuli ja peräaukon ympäristön ärsytys. Harvinaisena haittavaikutuksena voi ilmetä allergisia reaktioita.

Jos saat vatsakipuja tai vatsan venymisen tunnetta, hidasta juomisnopeutta tai lopeta liuoksen juominen siksi aikaa, kunnes oireet häviävät.

Lopeta Colonsteril-valmisteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin, jos saat turvotusta, hengenahdistusta, lihasheikkoutta tai elimistön kuivumiseen viittaavia oireita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Valmis oraaliliuos säilyy 24 tuntia.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Colonsteril sisältää

 • Vaikuttavat aineet yhtä millilitraa valmista liuosta kohti ovat natriumkloridi 1,46 mg, vedetön natriumsulfaatti 5,68 mg, kaliumkloridi 0,75 mg, natriumvetykarbonaatti 1,68 mg ja makrogoli 4000 60 mg.
 • Muut aineet ovat sakkariininatrium ja luontainen sitruuna-aromi, jossa on limoneenia, sitraalia eli lemonaalia, beta-pineenia, geranyyliasetaattia, alfa-pineenia ja sitronellolia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe, jossa makuainerakeita. Valmis liuos on kirkas ja väritön.

Pakkauskoko: 70 g, vastaten 1000 ml valmista oraaliliuosta.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Recipharm Parets S.L.U.

C/ Ramón y Cajal 2

Parets del Vallés

Barcelona 08150

Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.8.2021

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg