Acyrax 200 mg OTC tabl 25 kpl

Acyrax 200mg 25tabl 2

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Acyrax-tabletit sopivat lääkärin toteaman huuliherpeksen hoitoon yli 18-vuotiaille. Acyrax 200 mg tabletteja saa nyt myös ilman reseptiä. Acyrax-tabletit ovat laktoosittomia. Acyrax-hoito kannattaa aloittaa heti ensimmäisten kihelmöivien infektio-oireiden ilmaannuttua. Vaikuttava aine on asikloviiri. Pakkauskoko: 25 tabl.

Acyrax 200mg 25tabl 2

Vaikuttava aine: asikloviiri

Apuaineet: selluloosa, mikrokiteinen hypromelloosi, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), magnesiumstearaatti

Käyttöaihe: Lääkärin aiemmin toteaman toistuvan huuliherpeksen hoito yli 18–vuotiailla aikuisilla, joiden immuunipuolustus ja munuaisten toiminta on normaali.

Pakkauskoko: 25 tablettia.

Annostus ja antotapa: yksi 200 mg tabletti viisi kertaa vuorokaudessa viiden päivän ajan aikuisille. Hoito aloitetaan mahdollisimman pian ensimmäisten infektioon viittaavien oireiden ilmaantuessa.

Acyrax 200 mg tabletti on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteaman toistuvan huuliherpeksen

Acyrax 200 mg tabletti sopii huuliherpeksen itsehoitoon yli 18-vuotiaille aikuisille, silloin, kun lääkäri on todennut huuliherpeksen, ja kun immuunipuolustus ja munuaisten toiminta on normaalia. Vaikuttava aine on asikloviiri. Annostus: Aikuisille yksi 200 mg tabletti viisi kertaavuorokaudessa viiden päivän ajan. Valmistetta ei tule käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Älä käytä valmistetta, jos olet yliherkkä asikloviirille, valasikloviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle ainesosalle. Varmista lääkkeen sopivuus apteekissa ennen lääkekuuria, erityisesti, jos käytät samanaikaisesti muuta lääkitystä tai jos sinulla on vaikeaoireinen yskänrokko, immuunipuolustusjärjestelmäsi on heikentynyt tai jos sinulla on todettu munuaisten vajaatoiminta. Pakkauskoko: 25 tabl. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17.

Itsehoitolääke

Acyrax 200 mg tabletit

asikloviiri

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 5 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Acyrax on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Acyrax‑valmistetta
 3. Miten Acyrax‑tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Acyrax‑tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Acyrax-tablettien vaikuttava aine asikloviiri on viruslääke, joka estää herpesviruksen lisääntymisen.

Itsehoidossa Acyrax‑valmistetta käytetään lääkärin aiemmin toteaman toistuvan huuliherpeksen hoitoon yli 18-vuotiailla aikuisilla.

Asikloviiria, jota Acyrax sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä otaAcyrax‑valmistetta

 • jos olet allerginen asikloviirille,valasikloviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Acyrax-tabletteja itsehoidossa, jos

 • immuunijärjestelmäsi toiminta on heikentynyt (esim. luuydinsiirteen saaneet ja HIV-positiiviset potilaat)
 • sinulla on todettu munuaisten vajaatoiminta
 • olet yli 65-vuotias.

Ota yhteys lääkäriin, jos huuliherpeksesi on vaikeaoireinen tai laaja-alainen, tai muuttuu sellaiseksi.

Huuliherpes tarttuu. Vähentääksesi tartuttamisen vaaraa älä anna muiden koskea tulehduskohtaa tai käyttää pyyhettäsi tms. Jos joudut koskettamaan tulehduskohtaa, älä koske sormillasi muita kehon osia ennen kuin olet pessyt kätesi. Varo erityisesti koskemasta silmiisi.

Muut lääkevalmisteet ja Acyrax

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa Acyrax‑valmisteen tehoon, jos niitä käytetään samanaikaisesti Acyrax‑valmisteen kanssa.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti seuraavien lääkkeiden käytöstä:

 • probenesidi (kihtilääke)
 • simetidiini (lääke närästyksen ja mahahaavan hoitoon)
 • mykofenolaattimofetiili (hylkimisenestolääke, jota käytetään elinsiirron jälkeen).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Asikloviirin mahdollisia vaikutuksia ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita ei ole tutkittu. Jotkut haittavaikutukset, kuten huimauksen, raukeuden ja uneliaisuuden tunne, voivat heikentää keskittymis- ja reaktiokykyä. Varmista ennen auton ajamista tai koneiden käyttöä, ettei sinulla ole tällaisia haittavaikutuksia.

Apuaineet

Tämä valmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille uusiutuneen huuliherpeksen hoitoon on:

1 tabletti 5 kertaa vuorokaudessa noin 4 tunnin välein (ei yöllä) 5 vuorokauden ajan.

Parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi on tärkeää aloittaa hoito mahdollisimman varhaisessa vaiheessa heti ensimmäisten oireiden ilmaantuessa. Esioireita voivat olla esimerkiksi pistely, kutina tai kirvely. Esioireet ovat yksilöllisiä, eikä kaikilla niitä ole. Hoito voidaan aloittaa myös myöhemmässä turvotus- tai rakkulavaiheessa, mutta tällöin hyöty voi olla vähäisempi.

Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin. Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Käyttö lapsille ja nuorille

Ei alle 18-vuotiaille ilman lääkärin määräystä.

Jos otat enemmän Acyrax‑valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota lääkepakkaus mukaan lääkäriin.

Jos unohdat ottaa Acyrax‑valmistetta

Jos unohdat ottaa Acyrax‑annoksen, ota se niin pian kuin mahdollista. Jos kuitenkin kohta on aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla esiintyy jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista, lopeta Acyrax‑valmisteen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkäriin:

Vakava allerginen reaktio (anafylaksia ja/tai angioedeema) (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

Tämän merkkejä voivat olla:

 • nopeasti etenevä nokkosihottuma (urtikaria)
 • kasvojen, huulten, kielen tai muiden kehonosien turpoaminen
 • hengenahdistus, hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeus
 • pyörtyminen.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky, huimaus
 • pahoinvointi tai oksentelu, ripuli, mahakipu
 • kutina, ihottuma (myös valoyliherkkyys eli valolle herkistymisen jälkeinen ihoreaktio)
 • väsymys ja kuume.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • nokkosihottuma
 • hiustenlähtö.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • veren urea- ja kreatiniinipitoisuuden suureneminen
 • maksa-arvojen (bilirubiinin ja maksaentsyymien) suureneminen
 • hengitysvaikeudet (hengenahdistus).

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • veren punasolujen vähyys (anemia)
 • veren valkosolujen vähyys (leukopenia)
 • veren hyytymiseen osallistuvien verihiutaleiden vähyys (trombosytopenia)
 • kiihtyneisyys tai sekavuus
 • vapina tai tärinä
 • epävakaa kävely ja koordinaation puute, puhevaikeudet, aistiharhat (olemattomien asioiden näkeminen tai kuuleminen), ajattelun ja ymmärryksen vaikeudet, kouristukset, epätavallinen uneliaisuus tai raukeus, enkefalopatia (aivosairaus), tajuttomuus (kooma)
 • maksatulehdus sekä mahdollisesti ikterus (ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus)
 • kipu alaselässä, munuaisten kohdalla selässä tai lantion yläosassa (munuaiskipu, johon voit liittyä munuaisten vajaatoimintaan).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 30 ºC.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Acyrax sisältää

 • Vaikuttava aine on asikloviiri. Yksi tabletti sisältää 200 mg asikloviiria.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, povidoni, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A) ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka halkaisija on 9 mm ja jonka toisella puolella on merkintä ”200”.

Pakkauskoko:

PVC/alumiini-läpipainopakkaus: 25 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistajat

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

19, Pelplinska Street

83-200 Starogard Gdanski

Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.10.2020

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg