Pantyson

Pantyson 20g 4

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Pantyson sopii ihon allergisten oireiden hoitoon. Sitä käytetään myös muusta ärsytyksestä johtuviin oireisiin, auringon polttaman ihon hoitoon, hyönteisten puremiin ja lyhytaikaisesti vaippaihottuman hoitoon. Pantysonin sisältämä hydrokortisoni vähentää kutinaa, punoitusta sekä turvotusta ja dekspantenoli edistää ihon uudistumista. Käyttö: Levitä voidetta hoidettavalle ihoalueelle ohuelti 2–3 kertaa päivässä. Oireiden lievittyessä riittää tavallisesti voitelu kerran päivässä. Pakkauskoot: 10, 20 ja 100 g.

Pantyson 20g 4

Pantysonin sisältämä hydrokortisoni vähentää kutinaa, punoitusta ja turvotusta.

Käyttöaiheet: Infektoitumattomat ekseemat, kuten allergiset ja toksiset kontaktiekseemat, atooppinen ekseema, pesuekseema ja vaippaihottuma, auringon polttamat.

Annostus: Voidetta levitetään ohuelti hoidettavalle ihoalueelle 2-3 kertaa päivässä.

Vaikuttavat aineet: 1 % hydrokortisoni, 2,5 % dekspantenoli

Vasta-aiheet: Ihon virusinfektiot, infektoituneet ihottumat.

Pakkaukset: Pantyson 10 g, 20 g ja 100 g

Varoitukset: Hoidettaessa vastasyntyneiden ihoa laajoilta alueilta pitkiä aikoja on huomioita mahdollinen imeytyminen.

Valmisteen sisältämä dekspantenoli muuttuu soluissa B-vitamiinien ryhmään kuuluvaksi pantoteenihapoksi. Tätä elimistö tarvitsee päällimmäisen ihokerroksen ja limakalvojen muodostukseen nopeuttaen ihottuman paranemista.

Hoitovoide allergiselle ja ärtyneelle iholle, auringon polttamalle iholle ja hyönteisten puremiin. Voiteen sisältämä hydrokortisoni (1 %) vähentää kutinaa, punoitusta ja
turvotusta, dekspantenoli (2 %) puolestaan nopeuttaa ihon paranemista. Pantysonia käytetään allergisten ihoreaktioiden, atooppisen ekseeman,
auringon polttaman sekä hyönteisten puremien ja pistosten ärsyttämän ihon hoitoon.
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot 10 g, 20 g ja 100 g.

Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17.

Itsehoitolääke

Pantyson emulsiovoide

hydrokortisoni

dekspantenoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Pantyson on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pantysonia

3. Miten Pantysonia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Pantysonin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Hydrokortisoni, eli kortisoli, on elimistön tärkein luonnollinen glukokortikoidi. Sen pääasiallinen vaikutus on paikallinen tulehdusta vähentävä vaikutus. Se vähentää kutinaa, punoitusta ja turvotusta, jotka liittyvät allergian tai muun ihoärsytyksen aiheuttamaan ihottumaan. Hydrokortisoni ei tuhoa bakteereja, viruksia tai sieniä eikä estä niiden kasvua.

Dekspantenoli muuttuu soluissa pantoteenihapoksi, joka kuuluu B-ryhmän vitamiineihin. Dekspantenolia elimistö tarvitsee ihon epiteelikerroksen eli uloimman ihokerroksen ja limakalvojen muodostumiseen.

Pantysonin käyttöaiheet

Pantysonia käytetään muiden paikalliskortikosteroidien tavoin monenlaisiin ihon allergisiin ja muusta ärsytyksestä johtuviin sairaustiloihin. Sitä voidaan käyttää myös auringon polttaman ihon hoitoon, hyönteisten puremiin ja lyhytaikaisesti myös vaippaihottuman hoitoon.

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut, paikalliskortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat, IV Erityisen vahvat. Pantyson kuuluu vahvuusluokkaan I "Miedot".

Hydrokortisonia ja dekspantenolia, joita Pantyson sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Pantysonia
 • jos olet allerginen (yliherkkä) hydrokortisonille, dekspantenolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on ihohaavaumia, kuten sääri- ja makuuhaavoja
 • jos sinulla on bakteerien, virusten ja sienten aiheuttamia ihoinfektioita, kuten märkärupi, ruusu, vesirokko, syylät, ontelosyylät, kupan aiheuttamia ihomuutoksia, ihotuberkuloosia tai ihon sienitauteja (epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä lääkärin puoleen).
Varoitukset ja varotoimet

Ole erityisen varovainen Pantysonin suhteen

 • jos havaitset ihon ohenemista hoitoalueella
 • jos hoidettu ihoalue ärtyy.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Ruusufinni (Acne rosacea) ja suunympärysihottuma voivat pahentua valmisteen käytön yhteydessä.

Muut lääkevalmisteet ja Pantyson

Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lyhytaikaiselle ja suppea-alaiselle käytölle ei ole esteitä. Laaja-alaisesta ja pitkäaikaisesta käytöstä tulee neuvotella lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pantyson ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Pantyson sisältää setostearyylialkoholia ja parahydroksibentsoaatteja

Voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) ja allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Voidetta levitetään hoidettavalle ihoalueelle ohuelti 2–3 kertaa päivässä. Oireiden lievittyessä riittää tavallisesti voitelu kerran päivässä.

Tärkeää

Itsehoidossa Pantysonia tulisi käyttää vain lyhytaikaisesti ja pienehköille ihoalueille. Voidetta tulisi levittää vain hoidettaville ihoalueille.

Pantysonia ei pidä käyttää avohaavoihin tai hiertymiin. Ihottumaan tullut rikkouma tai raapiuma ei ole este voiteen käytölle.

Herkkiä ihoalueita (esim. sukuelimet, silmänympärykset) hoidettaessa on noudatettava varovaisuutta.

Pantysonia ei saa käyttää silmiin. Voiteen satunnainen pyyhkiytyminen silmien seudun iholle ei kuitenkaan ole vaarallista eikä vaadi erityisiä varotoimia.

Lääkärin harkinnan ja ohjeiden mukaan Pantysonia voidaan käyttää myös silmien seudun ihottumien hoidossa.

Yhtämittainen, päivittäinen hoito on rajoitettava kahteen viikkoon ohuiden ihoalueiden hoidossa ja vaippaihottuman hoidossa, koska hautova vaippa voi lisätä voiteen imeytymistä ja haittavaikutusriskiä. Kahden viikon hoitotauon jälkeen lääkettä voidaan tarvittaessa käyttää uudelleen. Harvemmassa, satunnaisessa käytössä ei ole aikarajaa.

Pitkäaikainen, jatkuva ja runsas hydrokortisonin käyttö etenkin herkillä ihoalueilla voi altistaa haittavaikutuksille. Lapset ja iäkkäät potilaat ovat alttiimpia saamaan haittavaikutuksia.

Jos käytät enemmän Pantysonia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Pitkäaikainen käyttö voi johtaa ihon ohenemiseen hoitoalueella, erityisesti luonnostaan ohuilla ihoalueilla (kasvoissa, kainaloissa, nivusseudussa) sekä lasten iholla. Annosteluohjeen mukaan käytettynä Pantyson on turvallinen.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Pantyson on niin mieto, että haittavaikutuksia esiintyy hyvin harvoin.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • pitkäinen käyttö erityisesti herkillä ihoalueilla (esim. silmänympärykset, kasvot, kainalot, taipeet) voi aiheuttaa ihon ohenemista ja haurastumista
 • arpijuovat, ihon pintaverisuonten laajeneminen ja verenpurkaumat.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • lisämunuaisten toiminnan heikkeneminen.

Haittavaikutukset, joiden esiintyvyystiheyttä ei tunneta:

 • ihottuman paheneminen
 • kaihi, silmänpainetauti, näön hämärtyminen
 • yliherkkyysreaktiot, allerginen kosketusihottuma, ihokarvojen liikakasvu, suunympärysihottuma ja pigmenttihäiriöt.

Pantysonin käytön lopettamisen jälkeen paikalliset muutokset korjaantuvat osittain kuukausien kuluessa.

Valmisteen aineosat voivat joillekin käyttäjille aiheuttaa yliherkkyysreaktioita ja allergista kosketusihotumaa.

Haittavaikutusten ilmetessä tulee lääkkeen käyttö keskeyttää.

Muut haittavaikutukset lapsilla

Laaja-alaisessa ja pitkäaikaisessa käytössä lääke voi imeytyä siinä määrin, että lapsen lisämunuaisten toiminta häiriintyy.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekkista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pantyson sisältää
 • Vaikuttavat aineet ovat hydrokortisoni ja dekspantenoli, joita on 10 mg ja 20 mg grammassa voidetta.
 • Muut aineet ovat glyserolimono- ja distearaatti, setostearyylialkoholi, polyetyleeniglykoli-5-glyserolistearaatti, setyylipalmitaatti, kookosrasvahappoglyseridi, isopropyylipalmitaatti, keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit, makrogoli 400, parahydroksibentsoehapon esterit (metyyli E218, etyyli E214, propyyli E216, butyyli ja isobutyyli) liuotettuina fenoksietanoliin ja puhdistettu vesi.
Lääkevalmisteen kuvaus

Pantyson on valkoinen emulsiovoide.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

9.8.2017

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg