ACE-estäjä

Verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytetty verenpainelääke, joka estää angiotensiini-nimisen, muun muassa verenpainetta kohottavan, hormonin syntymistä.

Akuutti sydämen vajaatoiminta

Sydämen äkillisestä vaurioitumisesta aiheutuva vakava tila, jossa sydämen pumppauskyky vähenee nopeasti.

Akuutti sydäninfarkti

Äkillinen sydänveritulppa, joka aiheuttaa verenkierron häiriön, hapettomuuden ja lihasvaurion jossakin sydämen osassa.

Anamneesi

Esitiedot, potilaan, hänen omaisensa tai saattajansa antamat tiedot sairauden alkamisesta tai kulusta.

Angina pectoris

Rasitusrintakipu, sydänlihaksen hapenpuutteesta johtuva, rasituksen aikana tuntuva ahdistava tai puristava rintakipu.

Angiografia, varjoainekuvaus

Angiografia eli verisuonten varjoainekuvaus, paikallispuudutuksessa tapahtuva röntgentutkimus, jossa sepelvaltimoihin ruiskutetaan varjoainetta ja ne kuvataan eri puolilta ahtaumakohtien selvittämiseksi.

Aortta

Sydänvaltimo, sydämestä lähtevä suurin valtimo, jonka kautta verenkierto kulkee kehon eri puolille.

Ateroskleroosi, valtimonkovettumatauti

Sairaus, jossa valtimoiden seinämiin kertyy rasva-ainepaksuuntumia, jotka sidekudostuvat ja mahdollisesti kalkkeutuvat. Tästä seuraa suonten ahtautumista ja niiden seinämien kovettumista ja pahimmillaan sydäninfarkti.

ATR-salpaajat, ATR-estäjät, angiotensiinireseptorin estäjät

Verenpainelääkkeitä, jotka vaikuttavat salpaamalla angiotensiini-hormonin kiinnittymisen reseptoriin, jolloin verisuonet laajenevat ja verenpaine laskee.

Beetasalpaaja

Verenpainelääke, joka hidastaa sydämen leposykettä ja rajoittaa sykkeen nopeutumista rasituksessa. Vaikutus perustuu sympaattisen hermoston välittäjäaineiden, noradrenaliinin ja adrenaliinin vaikutusten estämiseen.

Diastolinen verenpaine, alapaine

Suurten valtimoiden matalin paine ns. diastolen eli sydämen lepovaiheen aikana. Paine on alimmillaan supistusten välissä, jolloin sydän lepää.

Diureetit

Verenpaine- ja nesteenpoistolääkkeet, jotka poistavat munuaisten kautta verenkierrosta nestettä ja lisäävät virtsaneritystä. Käytetään usein verenpaineen hallintaan.

EKG

Elektrokardiogrammi eli sydänsähkökäyrä. EKG-tutkimus tehdään aina, kun sydäntä on tarpeen tutkia. EKG:ssä nähdään sydämen rytmi ja omina heilahduksinaan sydämen eri toiminnan vaiheet.

Elohopeamillimetri, mmHg

Verenpaineen mittayksikkö. ”Vanhanajan” elohopeamittarilla saatavan elohopeapatsaan korkeus millimetreinä.

Eteisvärinä

Sydämen rytmihäiriö, jossa sydämen eteiset supistelevat usein nopeasti ja järjestäytymättömästi. Tämä saa aikaan värisevää liikettä, joka häiritsee sydänkammioiden säännöllistä rytmiä.

Iskeeminen sydänsairaus

Sydämen pitkäaikaisesta hapenpuutteesta johtuva sydänsairaus, esimerkiksi angina pectoris eli rasitusrintakipu.

Kalkkisalpaajat, kalsiuminestäjät

Verenpainelääkkeisiin kuuluvia lääkeaineita, jotka estävät kalsiumin pääsyä solun sisään. Sen seurauksena lihakset rentoutuvat ja verisuonet laajenevat alentaen verenpainetta. Sydämen rytmiin vaikuttavissa soluissa on kalsiumkanavia, joiden salpaaminen hidastaa pulssia ja estää rytmihäiriöitä.

Kardiologi

Sydäntautien erikoislääkäri.

Kardiomyopatia

Sydänlihassairaus.

Kolesteroli

Ihmiselimistössä esiintyvä rasva-aine, jota saadaan myös ruoasta. Veren kolesterolipitoisuutta mitataan, sillä liian korkea kolesteroli voi aiheuttaa muun muassa rasvakertymien syntymistä verisuoniin.

Komplikaatio

Aikaisempaan tautiin tai hoitoon liittyvä uusi häiriö, lisätauti, jälkitauti tai sivuhäiriö.

Krooninen sydämen vajaatoiminta

Pitkäaikainen eli krooninen vajaatoiminta on yleensä vähitellen kehittyvä oireyhtymä, jossa sydämen pumppauskyky ei riitä elimistön tarpeisiin. Oireina ovat tavallisesti hengenahdistus, väsymys ja turvotus. Tavallisimmat syyt oireyhtymään ovat sepelvaltimotauti, korkea verenpaine ja läppäviat.

Kova rasva

Olomuodoltaan huoneen lämmössä kiinteä, monista eläinkunnan tuotteista kuten maitotuotteista saatava tyydyttynyt rasva, jonka on todettu nostavan kolesteroliarvoja.

LDL-kolesteroli

Niin sanottu "paha kolesteroli”, joka kuljettaa kolesterolia kudoksiin, myös valtimoiden seinämiin.

Läppävika

Yleensä hitaasti kehittyvä sydämen yhden tai useamman läpän ahtauma tai vuoto. Läppävika voidaan todeta kuuntelemalla stetoskoopilla sydämen sivuääniä.

Pehmeä rasva

Öljymäiset kasvirasvat ja kalan rasvat sisältävät niin kutsuttua pehmeää rasvaa, joka pienentää veren LDL-kolesterolipitoisuutta ja parantaa hyvän ja huonon kolesterolin suhdetta.

Rytmihäiriö

Sydämen rytmin epätarkoituksenmukainen hidastuminen tai kiihtyminen. Rytmihäiriöt ovat usein ajoittaisia, mutta yleisohjeena on, että oudon rytmituntemuksen ilmaantuessa on syytä hakeutua lääkäriin tutkimuksia varten.

Sepelvaltimotauti, koronaaritauti

Sydämeen verta vievän valtimon ahtauma, joka usein johtaa pitkäaikaiseen hapenpuutteeseen sydämessä. Tämä hapenpuute voi ilmetä esimerkiksi rasitusrintakipuna tai sydäninfarktina.

Sydäninfarkti, sydänkohtaus

Sairaskohtaus, jossa osa sydänlihaksesta vaurioituu pysyvästi hapenpuutteen takia esimerkiksi sepelvaltimon äkillisen tukkeutumisen vuoksi.

Systolinen verenpaine, yläpaine

Sydämen supistumisvaiheen ns. systolen aikana korkein paine isoissa valtimoissa.

Thorax

Thorax- eli keuhkoröntgenkuvauksessa näkyvät keuhkot, keuhkopussien mahdolliset nestekertymät ja keuhkojen välissä sijaitseva välikarsina, jossa sydän sijaitsee.

TIA

Ohimenevä lyhytaikainen (alle 24 tuntia) aivoverenkiertohäiriö, jossa jokin osa aivoista ei saa riittävästi verta. Oireina voivat olla ohimenevät keskushermosto-oireet, kuten huimaus, pahoinvointi ja halvaukset. TIA voi uusiutua.

Verenpaine

Ihmisen suurimmissa valtimoissa vallitseva paine, joka pitää veren liikkeellä. Verenpaine ilmoitetaan ylä- ja alapaineena (systolinen/diastolinen), jotka mitataan sydämen pumppausliikkeiden eri aikoina.

Yhdistelmälääkitys

Kahden tai useamman lääkkeen yhdistelmä sairauden hoidossa. Yhdistämällä useita eri lääkkeitä pienellä annoksella pyritään saamaan hyvä teho sairauden hoitoon, välttämällä kunkin lääkkeen suuren annoksen yhteydessä toisinaan ilmeneviä haittavaikutuksia.

Yhdistelmävalmiste

Lääkevalmiste, joka sisältää kahta tai useampaa vaikuttavaa lääkeainetta.