Liikkumattomuus voi heikentää vastustuskykyä

Vaikka koronaviruksesta odotetaan vielä lisätietoja, sen tiedetään olevan vaarallinen etenkin yli 70-vuotiaille ja monisairaille. Joidenkin mielestä tämä tieto on johtanut vanhojen ihmisten ylisuojeluun ja siihen, että ikääntyneet eristäytyvät turhankin herkästi kotiin. Eristäytyminen ja liikunnan vähentyminen voivat johtaa uusiin ongelmiin, kuten gerasteniaan. Gerastenialla tarkoitetaan normaaliin ikääntymiseen kuulumatonta toimintakyvyn heikkenemistä ja kehon haurastumista.

Koronavirukselta suojautuminen tai sen hoito ei saisi aiheuttaa pahempia oireita kuin itse tauti. Ikääntyviä onkin kannustettu liikkumaan ja pitämään hyvinvoinnistaan huolta myös koronaviruspandemian aikana.

Biologisessa iässä on eroja

Infektioriskien yhteydessä on muistettava, että yli 70-vuotiaat ovat biologiselta iältään hyvin kirjava joukko. Vanhetessa keho haurastuu ja vastustuskyky heikkenee, mutta yksilölliset erot fyysisessä kunnossa voivat olla suuria. Vaikka pitkäaikaissairaat kuuluvat koronaviruksen riskiryhmään, yksittäinen sairaus ei välttämättä lisää kuolemanriskiä kovinkaan paljon, jos sairaus on hyvässä hoitotasapainossa. Sen sijaan gerasteniaa voidaan pitää kuolemanvaaraa voimakkaasti lisäävänä tekijänä. Sitä esiintyy noin 10 %:lla yli 70-vuotiaista, ja osuus kasvaa vielä vanhemmissa ikäluokissa.

Gerastenia on tärkeää huomioida esimerkiksi leikkauksia ja rasittavia hoitoja suunniteltaessa. Jos gerasteniaa ei ole diagnosoitu, voidaan vanhempaa potilasta hoitaa kuten nuorempiakin. Covid-19-taudin yhteydessä gerasteniadiagnoosin tekeminen on tärkeää, jotta fyysiseltä kunnoltaan ikäistään heikommat potilaat voidaan tunnistaa. Tietoa voidaan käyttää hyväksi, kun arvioidaan esimerkiksi tehohoidon hyötyä tai potilaan ennustetta.

Vastustuskykykyyn voi vaikuttaa

Infektiotaudin vakavuus ei määrity pelkästään sen perusteella, mikä virus tai bakteeri kulloinkin on kyseessä, vaan myös potilaan kunto vaikuttaa siihen, kuinka rajusti tauti iskee. Esimerkiksi HIV-potilas on heikentyneen immuunipuolustuksen takia altis sellaisille taudinaiheuttajille, jotka eivät aiheuta terveille ihmisille ongelmia. Myös ikääntyneiden ihmisten immuunipuolustus on keskimäärin heikentynyt ja siksi he ovat alttiimpia myös koronavirukselle.

Immuunipuolustus voi olla myös liian tehokas, jolloin itse taudin lisäksi kehon oma immuunipuolustus voi aiheuttaa vakavia vaurioita. Tämän takia espanjantaudin on arveltu olleen vaarallinen etenkin nuorille ja terveille aikuisille. Lapsilla taas puolustus on vielä kehittymätöntä, ja tämän takia he saattavat olla suojattuja ja vähäoireisia nykyisen koronapandemian aikana.

Vastustuskykyyn vaikuttavat positiivisesti myös muiden tautien ehkäisy tai niiden tunnollinen hoito. Gerasteniassa kroonista tautia sairastavilla tai muuten riskissä olevilla koronainfektio voi laukaista tuloillaan olleen valtimotautitapahtuman, kuten sydäninfarktin tai aivohalvauksen, mikä lisää kuolemanriskiä. Tämä on hyvä lisäsyy pitää erityistä huolta valtimotautien ehkäisystä kuten verenpainetaudin hoidosta.

Ohjeita riskiryhmiin kuuluville

Ohjeita yli 70-vuotiaille ja muille riskiryhmiin kuuluville:

  • Arvioi omaa riskiäsi sairastua vakavasti. Ota huomioon krooniset sairaudet ja mahdollinen gerastenia.
  • Gerasteniaa ei tarvitse epäillä, jos et tunne poikkeavaa uupumusta, paino on pysynyt vakaana, pystyt nousemaan tuolista 5 kertaa ilman käsinojien tukea ja kävelet puoli kilometriä alle 15 minuutissa.
  • Pidä huolta fyysisestä kunnosta esimerkiksi ulkoilemalla ja tekemällä tasapaino- ja lihaskuntoharjoituksia. Televisiosta ja muista tiedotusvälineistä saa hyviä vinkkejä!
  • Syö monipuolisesti ja pidä huolta D-vitamiinin saannista. Suosi kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Vältä kovia rasvoja ja runsaasti sokeria sisältäviä ruokia.
  • Vaali sosiaalisia suhteita etäyhteyksien avulla.
  • Ota tunnollisesti lääkärin määräämät lääkkeet pitkäaikaissairauksiin.

Timo Strandberg
Geriatrian professori, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri