Vaihdevuodet on elämänvaihe, jonka jokainen nainen kokee yksilöllisesti. On hyvä tiedostaa, että sydän- ja verisuonisairauksien riskit alkavat vaihdevuosien myötä lisääntyä. Samoin on hyvä ymmärtää, että sairastumisriskiin voi vaikuttaa omilla elämäntavoilla.

”Kun riskit tiedostaa, ne on helpompi ottaa huomioon. Terveelliset elintavat eli terveellinen ruokavalio ja säännöllinen liikunta on hyvä ottaa ohjenuoraksi, jotta painokaan ei lähtisi nousemaan”, toteaa naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT Hanna Savolainen-Peltonen HUSista.

Perimällä on vaikutusta sydänterveyteen. Jos lähisuvussa on sydäntapahtumia, esimerkiksi lähisukulainen on saanut sydäninfarktin alle 60-vuotiaana, tämä lisää myös omaa riskiä sairastua. Sekä äidin että isän puolen riskitekijöillä on merkitystä. Suomessa sydän- ja verisuonisairaudet ovat muutoinkin kansansairauksia.

Seuraa verenpainetta säännöllisesti

Estrogeenihormoni vaikuttaa valtimoverisuonten toimintaan suotuisasti. Kun estrogeenin pitoisuus veressä vaihdevuosien myötä vähenee ja lopulta loppuu kokonaan, se vaikuttaa ikääntymisen ohella myös sydänterveyteen.

Lisäksi vaihdevuosioireet saattavat pahentaa sydänsairauksien riskitekijöitä tai oireita. Kuumiin aaltoihin voi liittyä muun muassa sydämen tykyttelyä.

Savolainen-Peltonen kehottaa mittaamaan verenpainetta säännöllisesti, sillä lievästi koholla olevaa verenpainetta ei välttämättä edes tunne.

”Jos verenpaine on yleensä normaali, sitä kannattaa mitata muutaman kuukauden välein. Jos on saanut lääkäriltä ohjeen seurata painetta, sitä on hyvä noudattaa. Vaikka verenpaine olisi matala, suolaa pitäisi silti käyttää suositusten mukaisesti. Tutkimusten mukaan naisilla verenpaine kohoaa suolan vaikutuksesta herkemmin kuin miehillä.”

Verenpaine mitataan levon jälkeen ja useamman kerran, sillä ensimmäisenä saatu arvo on usein koholla. Mittaus pitää tehdä rauhallisissa olosuhteissa. Toistuvat mittaukset kotioloissa antavat luotettavamman tuloksen kuin harvoilla lääkärikäynnillä toteutetut. Siksi puhutaankin valkoisen takin syndroomasta: verenpaine kohoaa aina vastaanotolla.

Hallitse painoasi ja kiinnitä huomiota uneen

Sydänterveyttään vaalivan kannattaa unohtaa tupakointi viimeistään vaihdevuosissa, ja alkoholiakin on syytä nauttia vain pieniä määriä. Alkoholi nostaa verenpainetta ja häiritsee unenlaatua – ja katkonainen uni taas voi vaikuttaa sydänterveyteen. Jos alkoholinkäyttö on runsasta, se näkyy myös vaakalukemissa.

Painonnoususta Savolainen-Peltonen sanoo, että se ei ole vain hormonaalinen tekijä vaan liittyy myös ikääntymiseen.

”Liikunta vähenee, lihasmassa pienenee ja perusaineenvaihdunta hidastuu, eikä ruokavaliota jaksa aina miettiä. Tärkeää yleisen terveyden kannalta olisi pitää lihaskuntoa yllä.”

Uniongelmat heijastuvat useaan suuntaan, kuten sydänterveyteen, hormonitoiminnan säätelyyn ja aineenvaihduntaan. Kun nukkuu huonosti, on vaikea hallita painoa tai verenpainetta. Univaikeudet kannattaa ottaa puheeksi lääkärin kanssa – uniapneakin on hoidettavissa.

Sydänterveyttä hormonikorvaushoidon sivutuotteena

Varhain aloitettu hormonikorvaushoito hidastaa valtimokovettumataudin etenemistä. Aloitusajankohdan rajana voidaan pitää yli 60 vuoden ikää tai sitä, jos vaihdevuosien alkamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta.

”Hormonikorvaushoito aloitetaan ensisijaisesti vaihdevuosioireisiin, kuten kuumiin aaltoihin, hikoiluun tai unihäiriöihin. Sydänterveyshyödyn saa ikään kuin sivutuotteena. Mutta jos henkilöllä on jo sepelvaltimotauti, korvaushoitoa ei pääsääntöisesti suositella.”

Sen sijaan kohonnut verenpaine tai kohonneet kolesteroliarvot eivät ole este hormonikorvaushoidolle. Savolainen-Peltonen neuvoo kuitenkin hoitamaan nekin hyvälle tasolle ennen hoidon aloitusta.

”Estrogeenitason madaltuminen voi vaikuttaa myös veren rasva-arvojen kohoamiseen.”

Savolainen-Peltola muistuttaa myös, että sokeriaineenvaihdunnan häiriöt lisääntyvät iän myötä ja vaikuttavat nekin sydänterveyteen.

Sydänoireiden tunnistaminen voi olla haastavaa

Naisten sydänoireet tunnistetaan huonommin kuin miesten. Sydäninfarktin ja hapenpuutteen oireet ovat erilaisia, klassisia oireita rintakipuineen ja vasemman yläraajan kipuineen ei naisilla välttämättä esiinny. Naisten oireet ovat Savolainen-Peltosen mukaan epämääräisempiä.

”Voi esiintyä hengenahdistusta, pahoinvointia, pakahduttavaa tunnetta ylävatsassa, voimakasta uupumusta, huimausta sekä säteilyä yläraajan ja kaulan alueelle.”

Ikä voi tuoda mukanaan myös eteisvärinää tai aivoverenkiertohäiriöitä. Kohonnut verenpaine lisää jälkimmäisen riskiä.

”Jos sydänterveys mietityttää, kannattaa keskustella lääkärin kanssa. Netistä löytää riskilaskureita, joilla voi arvioida omaa sairastumisriskiään. Samanlaista laskuria käytetään myös lääkärin vastaanotolla.”

Terveelliset elämäntavat eivät merkitse kurjuutta

Vaihdevuodet eivät ole vain kurjuutta ja kurinalaisuutta, vaikka elämänlaatua onkin hyvä miettiä. Terveellisiä elämäntapoja voi noudattaa myös kohtuudella ja itselle sopivasti. Savolainen-Peltonen muistuttaa, etteivät kohtuus ja terveet elintavat sulje toisiaan pois.

”Valtavan suuria elämänmuutoksia ei voi tapahtua hetkessä. Siksi terveellisiä elämäntapoja kannattaa noudattaa koko elämän ajan. Viimeistään niihin on hyvä kiinnittää huomiota ennen vaihdevuosia, 40‒50-vuotiaana.”

Sydänystävällistä on myös vaalia myönteistä mieltä. Mitä vähemmän stressaa, sitä paremmin sydänkin jaksaa voida hyvin.

Lisää hyvinvointia ja iloa elämään

  • Terveelliset elintavat ovat terveellisiä myös sydämelle.
  • Kiinnitä huomiota ruokavalioosi ja liiku säännöllisesti.
  • Testaa netissä riskisi sairastua sydän- ja verisuonitauteihin: FINRISKI-laskurin löydät Terveyskirjastosta, https://www.terveyskirjasto.fi/pgt00013
  • Vaali elämänlaatuasi: tee asioita, joista nautit. Myös stressitön mieli huolehtii sydänterveydestä.

Teksti: Tarja Västilä