1. Kuolleisuus vähenee

Statiineja käyttävien sydäninfarktipotilaiden kuolleisuus vähenee. Jo aiemmin on tiedetty, että statiinit parantavat suuren riskin potilaiden ennustetta, mutta nyt tämä on todennettu myös tosielämän tilanteessa yli 60 000 potilaalla, joista osa aloitti statiinien käytön viimeistään seitsemän päivää infarktin jälkeen, osa ei. Tulokset ovat yleistettävissä kaikkiin sydäninfaktipotilaisiin. 

2. Aivoverenkiertohäiriöt vähenevät

Statiineja käyttävillä sydäninfarktipotilailla näyttäisi olevan vähemmän aivoverenkiertohäiriöitä kuin lääkkeitä käyttämättömillä. Potilaita seurattiin vuosi infarktin jälkeen ja tuona aikana aivoverenkiertohäiriöitä esiintyi vähemmän statiineja käyttävillä. Ero ei tosin ole tilastollisesti merkittävä.

3. Vähemmän tarvetta laitoshoitoon

Riski joutua pitkäaikaishoitoon pienenee statiineja käyttävillä verrattuna niitä käyttämättömiin infarktipotilaisiin. Tämä kertoo potilaiden paremmasta elämänlaadusta  ja on myös yhteiskunnan kannalta taloudellisesti merkittävää.

4. Statiinit säästävät kustannuksia

Statiinihoito säästää yhteiskunnan kustannuksia etenkin pitkällä ajanjaksolla, jolloin veronmaksajien rahoja voidaan käyttää muuhun hyödylliseen. Statiinihoito tuo potilaalle lisää elinvuosia ja he tarvitsevat vähemmän sairaalahoitoa. Statiineja käyttävien hoitokustannukset olivatkin kokonaisuutena pienemmät kuin niitä käyttämättömien.

Lääkkeet sydäninfarktin hoidossa – Statiinihoidon hyödyt ja haitat -tutkimuksessa tarkasteltiin sydäninfarktipotilaiden statiinien käyttöä vuosina 1998-2013 sekä statiinihoidon hyötyjä, haittoja sekä kustannusvaikuttavuutta vuosina 1998-2011.

Artikkelia varten on haastateltu professori ja Suomen Sydänliiton ylilääkäri Mikko Syvännettä ja tutkimusprofessori Unto Häkkistä THL:ltä.