Sydänpotilaan ei kannata jäädä kotisohvalle. Ohjatun liikuntaharrastuksen voi esimerkiksi pallolaajennuksen jälkeen aloittaa lääkärin luvalla jo seuraavana päivänä, jos sairauden tila on vakaa ja lääkitys kunnossa. Uuden sydäntapahtuman riski on erittäin pieni, ja säännöllinen liikuntaharrastus alkaa pienentää riskiä entisestään.

Tutkimukset tukevat yhä vahvemmin sitä, että sepelvaltimotautia sairastavan on syytä kuntoilla. Liikunta vähentää riskiä sairastua uudelleen, vähentää sepelvaltimotautiin kuolleisuutta, nopeuttaa toipumista ja lisää energisyyttä.

Suomen Fysioterapeutit on laatinut uuden liikuntasuosituksen sydänpotilaalle, ja suositus painottaa liikunnan tärkeyttä entisestään.

Jos olet sydänpotilas, keskustele lääkärisi kanssa ennen liikuntaharrastuksen aloittamista ja liikkuessa pidä rasitustaso kohtuullisena. Liikunta ei korvaa muuta hoitoa, kuten lääkärin määräämiä lääkkeitä, vaan täydentää sitä tehokkaasti.

Ikä ei ole este liikuntaharrastukselle, sillä yli 75-vuotiaat sydänpotilaat saavat liikuntaharrastuksesta saman hyödyn kuin nuoremmatkin, vaikka heillä olisi sepelvaltimotaudin ohella muitakin sairauksia.

Fysioterapian dosentti Arto Hautala tietää, että liikuntaharrastuksen aloittaminen yksin ei välttämättä ole helppoa. Terveydenhuollon ammattilaiset ja esimerkiksi Sydänliiton yhdistykset saattavat neuvoa eteenpäin, mutta myös omaisten ja muun lähipiirin antama rohkaisu sekä liikuntaryhmät ovat tärkeitä.

– Myös aktiivisuusmittarit saattavat sopivasti kannustaa eteenpäin. Sydänliitolla puolestaan on sydänpotilaille liikuntapolku, josta saa tietoa.

Liiku tällä reseptillä

Hyöty- ja arkiliikuntaa

  • Esimerkiksi koiran ulkoilutusta, pihan haravointia, kotiaskareita
  • Mielellään päivittäin, vähintään 3-4 kertaa viikossa 30-60 minuuttia kerrallaan

Kestävyysliikunta

  • Esimerkiksi sauvakävely, kävely, hölkkä, pyöräily ja hiihto kohtuullisesti kuormittaen ja rauhallisesti aloittaen. Teho 70-85% maksimisykkeestä.
  • Mielellään päivittäin, vähintään 3-5 kertaa viikossa 20-60 minuuttia kerrallaan

Lihasvoimaharjoittelu

  • 2-3 kertaa viikossa liikkeitä, jotka kuormittavat kohtuullisesti 8-10 suurinta lihasryhmää. 1-3 sarjaa ja 10-15 toistoa.
  • Jokaiseen harjoituskertaan tarvitaan 5-15 minuutin mittainen alku- ja loppuverryttely ja -venyttelyt. Kylmällä säällä ja varhain aamulla liikkuessa verryttely on erityisen tärkeää.

Sydänliiton liikuntapolku

http://sydan.fi/aineistot/liikuntapolku/etusivu.html

Teksti: Pirkko Koivu