Diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 1.7.2015). Saatavilla internetissä: www.käypähoito.fi.

Suomen Diabetesliitto: Diabetestietoa (viitattu 18.11.2014). Saatavilla Internetissä: http://www.diabetes.fi/diabetestietoa

Suomen Diabetesliitto: Oireet ja toteaminen (viitattu 18.11.2014). Saatavilla Internetissä: http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/yleista_diabeteksesta/oireet_ja_toteaminen

Taulukko 1. Tyypin 2 diabeteksen vaaraa vähentävät elämäntapamuutokset. Käypä hoito. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 21.11.2014). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Suomen Diabetesliitto: Diabetestyypit (viitattu 21.11.2014). Saatavilla Internetissä: http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/yleista_diabeteksesta/diabetestyypit

Suomen Diabetesliitto: Diabetes ja liikunta (viitattu 21.11.2014). Saatavilla Internetissä: http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/liikunta.

Orion Pharma: Tyypin 2 diabetes. Opas omahoidon tueksi. 2/2014.

Suomen Diabetesliitto: Tyypin 1 diabetes (viitattu 25.11.2014). Saatavilla Internetissä: http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/tyyppi_1

Tarnanen K et al. Diabetes - uhka terveydelle. Käypä hoito -suosituksen Diabetes potilasversio. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 29.11.2014). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Tiitinen, Aila. Raskausdiabetes. Lääkärikirja Duodecim, 2014 (viitattu 1.7.2015). Saatavilla internetissä https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00168 .

Suomen Diabetesliitto. Mikroalbuminuria (viitattu 1.7.2015). Saatavilla Internetissä: http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/ruoka/erityisruokavaliot_ja_dieetit/mikroalbuminuria.

Diabeettinen retinopatia. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 1.7.2015). Saatavilla internetissä: www.käypähoito.fi.

Mustajoki, Pertti: Diabetes (sokeritauti). Lääkärikirja Duodecim. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu 2.7.2015). Saatavilla Internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00011.

Suomen Diabetesliitto. Muut lääkkeet (viitattu 28.7.2015). Saatavilla Internetissä: http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/tyyppi_2/laakkeet/muut_laakkeet#Gliptiinit